Rundveehouderij

Nieuws 28 reacties

Kamer spreekt pas na zomer over dierrechten melkveehouderij

Den Haag – De komst van dierrechten of fosfaatrechten voor de melkveehouderij wordt naar verwachting niet meer voor de zomer door de Tweede Kamer behandeld.

VVD-Kamerlid Helma Lodders, PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken en CDA-Kamerlid Jaco Geurts hebben tijdens een procedurevergadering gevraagd om het onderwerp niet op de agenda te zetten van een gepland debat over mestwetgeving op 1 juli. "Het onderwerp is te groot om tijdens dit overleg te bespreken", zegt Lodders.

De Kamerleden hebben brief van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken nog niet gehad waarin ze meer duidelijkheid zal geven over de wijze waarop ze de fosfaatproductie van de melkveehouderij wil begrenzen, als de sector haar niet voor 1 juli kan overtuigen om dit zelf te doen. Eerder gaf Dijksma al aan dat wordt gekeken naar de invoering van dierrechten, fosfaatrechten of beperking van de melkproductie per dier of per bedrijf.

Door het verzoek van de Kamerleden zullen melkveehouders langer in onzekerheid blijven over hoe de sector begrensd zal gaan worden. "Dit dossier is te belangrijk om het af te raffelen. Ik heb liever een goede wet die wat later komt, dan een slechte wet die voor de zomer klaar is", aldus Geurts.

Bij het ministerie zijn nog geen signalen dat Dijksma hierdoor ook haar deadline zal opschuiven, waardoor de melkveesector ook meer tijd zou krijgen om zelf in te grijpen.

Lodders houdt nog wel een mogelijkheid open om het onderwerp alsnog voor de zomer te behandelen. "Als de Kamerbrief zo helder is dat er al precies duidelijk wordt hoe de staatssecretaris dit wil gaan doen, kunnen we het alsnog op de agenda zetten voor het reces." Of dit in de praktijk ook haalbaar is, valt te bezien. De Kameragenda is in de aanloop naar de zomer altijd erg vol.

Laatste reacties

 • koestal

  Ze gaan eerst eens op vakantie,laten de boeren in onzekerheid achter !

 • John*

  als de melkveehouders nou is voor 10 miljoen kg fosfaat mestverwerking bouwen, dan kunnen ze melken wat ze willen..  Met rechten komt er een hoop geld op een plaats waarmee er uiteindelijk niets opgelost wordt.  Ja de stoppers krijgen een schijntje en de bedrijven die doorgaan moeten nog verder opschalen om de kosten van die rechten te verdunnen.

 • alco1

  Dat is een betere oplossing john. Ook gezien onze Nederlandse economie.

 • henky++


  john, ik ben voor jou plan. Waar kan ik mij melden

 • hansvanbergen


  Je kunt je melden in Venlo. Daar wordt een nieuwe fabriek gebouwd. Voor 8 euro per ton mag je daar mest brengen. Transport en monsters zijn voor jouw kosten.  Valt dus reuze mee.

 • hookwood

  Helaas is het zo dat het voor het fosfaatplafond niet uitmaakt of er mestverwerking is of niet. Het gaat namelijk om een productieplafond. Verwerkte mest kan je daar niet vanaf trekken volgens de huidige regelgeving.

 • Mozes

  Melkproductie waarvoor geen mestplaatsing is, is ook geen voerproductie voor beschikbaar. Het voer voor deze melkproductie moet op grote afstand uit het buitenland worden aangevoerd. Ben je dan omzet gericht of rendementsgericht? 

 • dedukeofhazzert

  Ga eerst maar lekker met vakantie komt allemaal vanzelf goed. 

 • alco1

  Mozes. Dat moet de vrijheid voor een ieder blijven.

 • Mozes

  Dat is inderdaad de vrijheid van iedereen. Als ze echter maar niet zeggen dat dit nodig is om een lagere kostprijs te hebben. Niemand heeft namelijk de vrijheid tot liegen. 

 • alco1

  Grotere boeren worden meestal gedreven door trots en qua inkomen hebben uitbreiding helemaal niet nodig.
  Hier kun je verkeert over oordelen, maar ook respect hebben over hun niet aflatende energie om de economie ( ze denken veelal alleen aan hun zelf) te trekken. 

 • farmer4life1

  @Mozes Je kondigt vaak de bovenstaande aan. Voer van ver weggie stan. Wij verkopen ook ons 'voedsel' over de hele wereld... Of te wel ver weggie stan. 

  Nederland is altijd al een verscheep economie geweest. Daarom is onze haven ook zo groot en heb je ook de kruiden voor je eten op je vlees. 

 • frl

  kunnen we nog even genieten van ons koeien.

 • Mozes

  @alco en @ farmer4life, waar het om gaat is de vraag welke kostprijs je creëert als je koeien houdt in een dichtbevolkt land met hoge milieu-eisen, het voer op honderden km afstand moet aanvoeren en de mest op die afstand weer afvoeren. De melk die op deze manier geproduceerd wordt, wordt gelabeld als 'industriemelk' en kan alleen worden afgezet aan de onderkant van de markt. 
  Je hebt productiekosten die veel hoger zijn dan in andere landen terwijl je er niet in slaagt een hogere opbrengstprijs te realiseren. 

  Waar ik steeds tegenaan loop is dat sommige boeren maar niet willen zien dat grondloze groei helemaal geen lagere kostprijs oplevert. Het leidt juist tot een veel hogere kostprijs. Tegelijk wordt de potentiële opbrengstprijs verlaagt. Als voor de melk die op deze manier geproduceerd wordt ook nog eens vreemde arbeid moet worden ingehuurd heb je al snel een melkprijs nodig van 35 tot 40 cent om niet verliesgevend te zijn. 

 • alco1

  Nogmaals. Iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken. Iets ervoor regelen gaat toch allemaal weer in duistere zaken.
  De term 'industriemelk' is door onszelf verzonnen.

  De drie punten waar van bovenaf zorg voor gedragen moet worden.

  Geen overlast

  Goede verzorging

  Verantwoorde mest afzet

 • japke33


  'zij gaan lekker op vakantie, en wij weten nog steeds niet waar we aan toe zijn! Hadden ze zo'n plan niet eens wat eerder kunnen bedenken en uitvoeren!

 • leftturn

  let wel een beetje op in venlo. een beetje kritisch naar het plan kijken kan volgens mij geen kwaad.
  bermgras en mest moeten biogas opleveren, volgens mij melk je ook geen koeien van bermgras.

 • PetervanKempen


  Het kabinet kijkt na het zomerreces naar fosfaat plafond. Nou ik weet niet of je daar blij mee moet zijn.

  Als ik lees dat je oplossing voor de verwerking van mest niet beloond wordt in de huidige wetgeving, dan lijkt het me niet zo moeilijk waar de oplossing ligt: Niet beperken van de mestbron maar voorwaarden creeren voor mestverwerking.

  Het ging er toch om dat er niet teveel in de grond lomt vanwege het milieu?

  Nou dan!

  Amtenaren , wat doen jullie in het zomer reces? Werken? Het reces moet onderbreking zijn van jullie dagelijkse activiteiten en als deze regelgeving en focus op mestoorsprong  jullie werk is dan vrees ik het ergste als jullie uitgerust terug komen.

 • daan1908


  Onze  melkveehouderij  inclusief  de  verwerkende  industrie  geldt  als  voorbeeldt  voor  de  gehele  wereld .

  Het  zou  toch  wel  dieptriest  zijn  indien  het  Mevr  Dijksma  lukt  om  deze

  parel  de  nek  om  te  draaien .

 • schut

  We geven europa wel een heel groot handvat om straks geen derogatie meer te verlenen.
  Ik denk dat Dijksma dit heel goed weet, maar geen beslissing durft of kan nemen om het aantal koeien binnen de perken te houden.
  Dus neemt ze maar geen beslissing, en het probleem lost zichzelf op doordat Europa haar stappen wel neemt.
  En daar worden we pas echt chagerijnig van.

 • alco1

  Europa is één groot bureauctratisch gedrocht, dat alleen volgzaamheid kan afdwingen door steeds maar te dreigen met nog strengere maatregelen, zoals derogatie af te schaffen en subsidies in te trekken.
  Qua kennis van zaken is het allang vervallen tot kinderlijk niveau.

 • schut

  We  kunnen ook onze kop in het zand steken, en net doen of europa niet bestaat.

 • Barneveldsei

  We mogen ook ik auto 's rijden die buiten Europa gemaakt zijn, waarom moeilijk doen als boeren hun producten voor het buitenland produceren? 
  Ze mogen ook onze meststoffen kopen, geen probleem. 

 • PetervanKempen


  Volgens mij is mest in elke vorm gewoon een handelsartikel.

  Ik zie het als voordeel wanneer gedoogde koemest,  of uit gier gewonnen meststof,  een bijproduct wordt van de agrarische tak.

  Men is blij met chemische fabrieken de NPK kunstmest maken , daar is levendig handel in wereld wijd ,  en nu zouden boeren die mest (over) hebben dat niet mogen afvoeren en laten verwerken tot een goed verkoopbaar product?

  Onzin, ' natuurlijk'.

  Maar goed, preek weer voor eigen parochie en de klique in denhaag die gaat gewoon door op eigen kompas. En dat is een anti boer kompas maar dat wisten we al.

 • Jan van het Zand

  Het is een dierlijke mest probleem en geen melkhoeveelheidsprobleem.

  Daarbij is het maar de vraag of fosfaat daadwerkelijk het probleem is voor het milieu. Immers, van overweldige algengroei door fosfaat in het oppervlaktewater is al vele jaren geen sprake. En fosfaat is in 1986 als kapstok opgenomen in de mestwetgeving. Het was moeilijk om het stikstofgebruik te verminderen met regelgeving, maar door het fosfaatgebruik te verminderen wilde de overheid ook het stikstofgebruik daarmee verminderen.
  De bemestingsnormen voor fosfaat zijn voor een goede landbouwproductie intussen wel een probleem aan het worden. De grondonderzoeken tonen aan dat de gehaltes teruglopen.
  Het wordt tijd dat bekeken wordt of er niet net als bij stikstof differentiatie van de bemestingsnormen voor fosfaat moet worden opgenomen in de mestwetgeving.
  Als de bemestingsnormen voor fosfaat omhoog gaan dan kan er meer dierlijke mest worden uitgereden en kan er minder stikstof uit kunstmest worden gestrooid. Dat is goed voor de portemonnee van de boeren en ook goed voor het milieu. Immers, stikstofkunstmest maken is onnodig aardgas opstoken....

 • Mozes

  @Parel, fosfaat is inderdaad niet het grootste probleem, dat is de stikstof. Het probleem is echter dat stikstof zo vluchtig is dat het niet betrouwbaar gemeten kan worden. Fosfaat is in mest een stabiele factor. Eiwitrijke producten bevatten veel fosfor. Als je dus een hoge eiwitefficiëntie haalt (=hoge stikstofefficiëntie) haal je ook een hoge fosforefficiëntie. Boeren die ieder jaar mest afvoeren zal zijn opgevallen dat wanneer het stikstofgehalte in de mest lager wordt, het fosforgehalte ook lager wordt. Via de fosforexcretie heb je de gehele mineralenexcretie redelijk in beeld en kun je daarop sturen. 

 • Burnetti

  @alco1#15:
  '...De drie punten waar van bovenaf zorg voor gedragen moet worden.

  Geen overlast

  Goede verzorging

  Verantwoorde mest afzet...'

  Hier is de veehouder zelf voor verantwoordelijk. Dit moet niet van regels afhangen.
  Je zit toch niet in een schoolklas waar de juf zegt wat wel en niet mag?

  Een verantwoordelijke ondernemer weet prima hoe hij zijn Toko moet runnen.
  Het kader waarbinnen wordt bepaald door politiek en markt.

  Je moet af van opvullen van de norm naar ontwikkelen in de ruimte die er is.

  Het spanningsveld tussen stoppers en groeiers bestaat niet voor niets.

 • joannes

  @Brunetti, het grote probleem is dat die 3 punten bepaald en gewenst worden door Politicy die nooit van een schoolmeester iets over landbouw of veeteelt geleerd hebben. Het zijn ideologisch ontwikkelde normen waar de wetenschap misbrukt wordt om er enig meetbaar fundament onder te brengen. Het is de strijd tussen de wensers in de maatschappij, onder leiding van marketers die iedere keer weer wat bedenken om hun unieke geïmporteerde product aan de man te brengen tegen Nederlandse boeren die in steeds moeilijker omstandigeheden moeten produceren, die dus beperkt worden en het noodzakelijke rendement voor een inkomen wordt afgenomen met die ideologische Politieke ontwikkeling. Wanneer je de NL landbouw vergelijkt met die van onze buurlanden is die al veel te kleinschalig en absurd gereguleerd.   

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.