Rundveehouderij

Nieuws

Iets minder omzet, maar meer winst bij Vreugdenhil

Voorthuizen – De Vreugdenhil Groep heeft over 2014 een netto-omzet geboekt van €638 miljoen en een winst van bijna €37 miljoen. Dit gebeurde in een omgeving waarin de zuivelprijzen dalend waren. Ondanks deze prijsdruk kon het de leden nog €40,66 per 100 kilo melk betalen (bij een aanvoervolume van 8 ton per jaar), tegenover €42,05 in 2013. Dit komt neer op een bescheiden daling.

Deze melkprijs is volgens berekeningen van Boerderij conform de prijzen die leidende Nederlandse zuivelbedrijven betalen en behoort tot de top 3 van Nederland.

In 2013 bedroegen omzet en winst van de Vreugdenhil Groep respectievelijk €642 miljoen en ruim €33 miljoen. Dat betekent dat de omzet over 2014 licht is gedaald, terwijl de winst is gestegen. De verkoop van de diervoederactiviteiten zorgde vorig jaar voor een eenmalige opbrengst.

Het bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting daalde van 6,7 procent (2013) naar 6,2 procent (2014). Echter door eenmalige baten en een lagere belastingdruk valt het resultaat na belasting gunstiger uit.

De Vreugdenhil Groep begon vorig jaar met zowel de bouw van een nieuwe melkpoederfabriek in Gorinchem als met de bouw van een nieuw hoofdkantoor in Nijkerk. Ondanks de investeringen in 2014 blijft de solvabiliteit nagenoeg gelijk. Die steeg van 60,3 procent in 2013 naar 60,6 procent in 2014.

De nieuwe fabriek in Gorinchem moet in augustus in bedrijf komen. Het nieuwe hoofdkantoor wordt volgens de planning medio november in gebruik genomen.

Vreugdenhil verkoopt zuivelproducten naar meer dan 120 landen. Ruim twee derde van de productie gaat naar landen buiten Europa. De afzet is evenredig gespreid over de continenten Afrika, Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten. Maar ook in Zuid- en Midden-Amerika alsmede met Oceanië worden zaken gedaan.

De directie geeft aan tevreden te zijn met het resultaat over 2014. Ze geeft echter aan dat, op basis van de resultaten over de eerste vijf maanden en het vooruitzicht voor de komende maanden, de winst over 2015 lager uit zal vallen. Als hoofdoorzaak wordt de zeer moeizame situatie op de wereldmarkt genoemd, waardoor de brutomarge onder druk staat.

Of registreer je om te kunnen reageren.