Rundveehouderij

Nieuws 11 reacties

Weidegang leidt tot lagere ammoniakemissie

Den Haag - Het gebruik van een ligboxenstal zonder beweiding levert ruwweg 8 kilo ammoniak per melkkoe meer dan wanneer de koeien gedurende de winter op stal staan en in de zomer dag en nacht worden geweid.

Meer beweiding heeft dus een positief effect als het gaat om het terugdringen van ammoniakemissie. Wat betreft broeikasemissie leidt weidegang nauwelijks tot verandering. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen jaren verdwenen er steeds meer koeien uit het landschap. Dit heeft gevolgen voor de emissie van ammoniak en de broeikasgassen lachgas en methaan. De emissie van ammoniak in 2013 zou bij beweiding zoals in de jaren 90 plaatsvond, voordat de trend naar vaker opstallen zichtbaar werd, 3,7 miljoen kilo lager uitvallen, afgezet tegen de voor 2013 vastgestelde ammoniakemissie van 120 miljoen kilo. Het recent geformuleerde beleidsvoornemen van weidegang voor 80 procent van de melkkoeien levert ten opzichte van de situatie van 2013 een reductie van de ammoniakemissie met 0,5 miljoen kilo. Als de trend naar meer opstallen doorzet neemt de ammoniakemissie juist toe.

De emissie van lachgas is bij beweiding veel hoger dan bij het uitrijden van mest. De emissie van methaan is bij weidemest juist laag en bij in de stal geproduceerde mest relatief hoog. Uitgedrukt in CO2-equivalenten wordt de toename in lachgasemissie bij meer beweiding grotendeels gecompenseerd door de afname van methaanemissie. Meer beweiden leidt dus niet of nauwelijks tot verandering van broeikasgassen.

Laatste reacties

 • w v gemert


  Het kan vriezen en dooien tegelijk. Alle onderzoeken uit het verleden hadden juist het tegenovergestelde resultaat. Wie gelooft die stropdas proffesoren nog, ik niet. Zoals de wind waait zo waait mijn vestje, ze komen altijd uit bij het gevraagde resultaat. Het kost een paar centen maar gewenste uitkomst gegarandeerd.

 • Foxxy

  Lol, overdag vol gras weiden, snachts gras stalvoeren, dan put mixen, en de professors even met de neus boven het mixgat hangen !

 • ohzo

  Sulletjes...

 • A.B.Vink

  Dom verhaal zonder bronvermelding! Bij weidegang kun je geen emissie verlagende maatregelen treffen. Toch?
  Dan meteen maar weer met de spreidplaat mest uitrijden.

 • Sjaak

  Nee, geen dom verhaal...integendeel!
  In de zoektocht naar de beste emissiearme vloer, mag men het weiland niet overslaan. Mest en urine worden immers perfekt gescheiden, zodat er geen ammoniak ontstaat.
  Natuurlijk is er ook een keerzijde aan weidegang, maar dat is vaak inherent en evenredig aan de bedrijfsintensiteit...

  Concluderend kan men stellen, dat wanneer een bedrijf in balans is qua grondgebruik, weidegang de minste emissie veroorzaakt.

 • kaaskaas

  In procenten gezegd, gaat het om circa 3 % namelijk 3,7 miljoen kg ammoniak minder dan de 120 miljoen kg. Kunnen we niet beter opzoek gaan naar mogelijkheden die meer zoden aan de dijk zetten.

  Ik ben wel voorstander van weidegang maar dan om andere redenen, ik zou zo'n klein verschil dan ook nooit als argument willen gebruiken

  Nog even een vraagje over lachgas en methaan, beide broeikasgassen zijn qua intensiteit niet 1 op 1 uit te wisselen. is hier ook rekening mee gehouden ?, naar mijn weten is lachgas 10 x kwalijker dan methaangas als co2 equavalent

 • koestal

  In de woonwijken in de steden het verkeer verbieden ,dit leidt tot minder uitlaatgassen,dan hebben de bewoners gemiddeld 2 jaar langer te leven,laat ze zich maar niet bemoeien met koeien in de wei,wie z,n eigen tuintje wiedt, enz.

 • DJ-D

  Extra lachgas is niet verkeerd. Van dit geneuzel wordt je toch echt niet blij. Maar wat is de oplossing?staart 10 cm naar beneden plaatsen. Of i.p.v. veehouderij natuur maken? Een kudde heckrunderen en ganzen produceerd alleen maar zuurstof ofzo?

 • boerrick

  En ik maar denken dat  de emissie van een koe (opstallen, gewone rooster) maar 11kg per jaar was.

 • tikka


  Ik mag aannemen dat iedere koeienboer weet dat in de wei mest en urine nauwelijks bij elkaar komt en dat er daardoor geen ammoniak emissie ontstaat.

  Dus wat is de nieuwswaarde?

  Waarschijnlijk komen er meer en andere onderzoeksresultaten die aangeven dat weidegang gunstig is, en uiteindelijk word het gewoon verplicht.

 • CLM Culemborg

  Op een melkveebedrijf komt slechts een beperkt deel van de ammoniak uit de stal. En omdat dat deel wordt vergund, richt iedereen zich daarop. Een veel groter deel van de ammoniak komt vrij uit de opslag en mn bij het aanwenden van de mest. Tel je alle uitstoot van een bedrijf op, dan kom je bij weidegang idd heel veel lager uit.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.