Rundveehouderij

Nieuws

'Uittreders DOC Kaas moesten terecht schadevergoeding betalen'

Den Haag - DOC Kaas heeft terecht een schadevergoeding geëist van de groep leden die per 1 januari 2008 is vertrokken bij de coöperatie.

De inhoud van de statuten bood een voldoende legitieme basis voor zo'n schadevergoeding. Klachten tegen de handelwijze tegen DOC Kaas moeten worden verworpen.

Dit adviseert advocaat-generaal Van Peursem in een advies aan de Raad van State. Dit advies is opgesteld naar aanleiding van het cassatieberoep van zowel DOC Kaas als de uitgetreden melkveehouders tegen eerdere rechterlijke uitspraken.

De Raad van State zal naar verwachting op 6 juni uitspraak doen. Bijna altijd wordt het advies van de advocaat-generaal opgevolgd.

Door het uittreden van een groep van meer dan honderd melkveehouders moest DOC Kaas een grote hoeveelheid melk bijkopen. Dat gebeurde bij een handelaar in Rijnland-Palts. Dat gaf extra kosten. Bovendien was het kwalitatief minder goede melk. Gezien deze omstandigheden en gezien de statuten is het volgens de advocaat-generaal redelijk geweest om een schadevergoeding te eisen van de uittreders. DOC Kaas heeft de schadevergoeding in 2008 in eerste instantie verrekend met het melkgeld dat de uittreders nog tegoed hadden.

Of registreer je om te kunnen reageren.