Rundveehouderij

Nieuws 1540 x bekeken 3 reacties

Meer drijfmest in de rij

Wageningen - Het aantal loonwerkers dat op maisland drijfmest in de rij kan toepassen, neemt gestaag toe. In 2014 meldden zich 26 loonwerkers bij het Ruwvoerplatform met een machine voor deze vorm van bemesting. Dit voorjaar zijn er al acht nieuwe aanmeldingen bij gekomen.

Volgens Verantwoorde Veehouderij treffen meerdere loonwerkers voorbereidingen om ook aan rijenbemesting te beginnen. Hiermee lijkt er een kentering te zijn. Eerder verklaarden veehouders dat hun loonwerker niet beschikte over de juiste machines terwijl de loonwerkers weer verklaarden dat er nog nauwelijks vraag naar was. Reden voor de omslag is dat het steeds meer voor de hand ligt om drijfmest in de rij van snijmais toe te passen. De benutting van de meststoffen is hoger omdat mest en maiszaad dichter bij elkaar in de bodem worden gebracht. Hierdoor beschikt de jonge maisplant sneller over de nutriënten. Door de steeds verdergaande aanscherping van gebruiksnormen is een maximale benutting van de nutriënten uit drijfmest wenselijk. Uit praktijkproeven blijkt dat bij een rijenbemesting van 35 kuub dezelfde gewasopbrengst, van gemiddeld 40 ton snijmais per hectare, behaald wordt.

Bij de toepassing van nieuwe technieken geldt dat het van belang is om na te gaan of de werkwijze aan de omstandigheden aangepast moet worden. Bij drijfmest in de rij is de draagkracht van de bodem een aandachtspunt. Deze moet voldoende zijn om met een mesttank op een geploegde akker te kunnen rijden. De bemesting is namelijk de laatste bewerking voor het zaaien waardoor eventuele bodemverdichting na het bemesten en zaaien minder goed opgelost kan worden.

Laatste reacties

 • NwZwervel

  op de foto een 3-wieler van 35 ton (vol): op de wat zwaardere gronden hoef je dan geen mais meer te zaaien, want dat levert een mozaiek op van gele mais (wielsporen) en wat normaal-groene mais (buiten de wielen)
  waar de tank bijna leeg is wat lichtgroen in het spoor van het voorwiel.
  en dat omdat de staatssecretaris verkeerde prioriteiten hanteerde:
  de derogatiebedrijven vulden slechts 3% van de fosfaatgebruiksruimte in middels kunstmest: zo weinig, daar kon wel een streep door, waarmee de efficientste fosfaat(-rijen)bemesting onmogelijk werd .......

 • landboer


  Ja ,en ik vraag mij nog steeds af of dit een oplossing is , ben bang dat de vorige reactie gelijk heeft! Maar afgezien van dat gewicht(dat kan wel anders) is het de vraag wat het effect op langere termijn is, in mijn ogen is het uitputting van de bodem.

 • DJ-D

  Als de maisplant groter groeit en zijn wortels spreidt heeft het ook nutrienten nodig. Nu zitten die misschien nog wel in de grond, maar na 3 jaar?

Of registreer je om te kunnen reageren.