Rundveehouderij

Nieuws 5 reactieslaatste update:4 mei 2015

AMvB zonder aanpassingen door Kamer

Den Haag - De Tweede Kamer lijkt met ruime meerderheid in te stemmen met de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) grondgebondenheid van de melkveehouderij. De oppositiepartijen konden tijdens het debat in de Tweede Kamer weinig veranderingen aanbrengen in de regeling.

De Kamer lijkt te verdeeld om zonder VVD en PvdA tot een meerderheid te komen. VVD en PvdA willen na lang onderhandelen over het gemaakte compromis over de grondgebondenheid geen verdere wijzigingen doorvoeren.

Dijksma wijst ruimere knelpuntenregeling af

CDA, SGP en ChristenUnie deden meerdere pogingen om een ruimere knelpuntenregeling te krijgen voor bedrijven die recent hebben geïnvesteerd in stallen, maar nog niet in dieren of grond, maar Dijksma wees dit af. "Het kan niet zo zijn dat we regels stellen aan grondgebondenheid, en dat je vervolgens ook iedereen wilt helpen die daar tegen aanloopt", zegt Dijksma. Ze wil een situatie zoals bij de invoering van het melkquotum, met 20.000 bezwaarschriften waarvan er nu nog steeds lopen, voorkomen. De staatssecretaris wil alleen een knelpuntenregeling voor bedrijven die voor november 2014 hebben geïnvesteerd om mestverwerking, zoals is aangegeven in de AMvB. Verdere uitzonderingsregels wil Dijksma niet.

Kringlopen beter sluiten

Meer ruimte voor regionale afzet van mest of het sluiten van kringlopen wil Dijksma in de AMvB ook niet geven. Wel is ze bereid om met de sector in gesprek te gaan om de kringlopen beter te sluiten, zoals ze eerder had afgesproken. Dit wordt, net als de weidegang, echter geen onderdeel van de melkveewet.

Loket voor vragen over AMvB

CDA vroeg om ondernemers de ruimte te bieden om zelf te kunnen kiezen voor referentiejaar 2013 of 2014. Dat wil Dijksma niet. Wel zegde Dijksma toe om met een loket te komen waar boeren met vragen over de uitvoering van de AMvB terecht kunnen. Het loket zal worden ingericht bij het ministerie.

Parlement stemt dinsdag over AMvB

De Tweede Kamer stemt dinsdag definitief over moties die zijn ingediend bij het debat. De motie van PvdD die vraagt om de AMvB tegen te houden om het onderwerp in een wet vast te leggen, lijkt onvoldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer.

Dinsdag wordt ook in de Eerste Kamer over het onderwerp gesproken.

Laatste reacties

 • Edje2

  goede zaak . op slot die handel

 • Koen Franken


  Dit komt bij vele hard aaan .

 • koestal

  verstikkende regels voor een goed renderende tak van de economie,zo doen ze in Nederland,ze zijn dwars in Den Haag

 • Trot

  eindelijk klare taal weten wat kan en mag 

 • PetervanKempen


  Dijksma wil wel een loket openen bij het ministerie. je weet wel, waar die paarse krokodil in de hoek staat die je graag terug wil maar helaas , loket gesloten en formulieren op of zoiets....

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.