Rundveehouderij

Nieuws 7073 x bekeken 11 reacties

Sector tevreden met invulling melkveewet

Den Haag - LTO Nederland, de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) zijn tevreden met de maatregelen van staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) voor de veehouderij.

Milieudefensie heeft de maatregelen onvoldoende genoemd. De groei van de melkveehouderij gaat door.

LTO, NMV, NZO en NAJK zijn blij dat er eindelijk duidelijkheid is, op de valreep voor het verlopen van het quotumjaar. Volgens de organisaties sluiten de maatregelen aan bij de visie van de sector zelf en bij de door de sector al zelf genomen maatregelen. "In deze visie is de melkveehouderij een sector die grondgebonden is en moet blijven, waar weidegang behouden blijft en waar geproduceerd wordt binnen de milieuvoorwaarden'', aldus de organisaties.

Romijn: AMvB sluit aan op visie sector

Vakgroepvoorzitter Kees Romijn van LTO rundveehouderij vindt het goed dat er duidelijkheid is voor de melkveehouders. "De inhoud van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) sluit aan op de visie van grondgebondenheid die de zuivelsector in 2013 heeft gepresenteerd", zegt Romijn, hij vindt het goed dat er onderscheid wordt gemaakt tussen intensieve en extensieve bedrijven. "Onderschat de opgave niet die er hiermee ligt voor intensieve bedrijven", zegt Romijn. "Het punt dat we nog missen zijn de regionale kringlopen. We vragen ons af of dit systeem het sluiten van kringlopen voldoende stimuleert. Bovendien valt nu alleen de opgave van de gecombineerde opgave onder de definitie grond. Dat doet geen recht aan het feitelijk grondgebruik vandaag de dag, waarbij afspraken tussen bedrijven worden gemaakt."  LTO is positief dat op dit punt nog naar de mogelijkheden wordt gekeken.

Natuur en Milieu: mooi nieuws

De provinciale milieufederaties en Natuur en Milieu juichen de extra begrenzing op de melkveehouderij toe, zoals Dijksma die bij de melkveewet heeft opgesteld. "Mooi nieuws voor koeien, natuur én boerenfamiliebedrijven", zeggen de organisaties. "Het melkquotum wordt nu een mestquotum. Melkveehouders moeten als ze meer dan 2,5 koeien per hectare willen houden extra grond kopen om hun mest op uit te rijden. Dat betekent voor koeien dat er meer weiland overblijft om in te grazen. Dat het mestoverschot en de ammoniakuitstoot beperkt toeneemt. En dat melkplassen, boterbergen én een lage melkprijs voorkomen kunnen worden",  aldus Sijas Akkerman, hoofd Voedsel van Natuur en Milieu.

Akkerman gaat ervan uit dat de melkveehouderij er alles aan zal doen om tegemoet te komen aan de wens om meer koeien in de wei te gaan houden. Bijna de gehele samenleving wil dat, de maatschappelijke organisaties willen dat, de politiek wil dat en de sector zelf wil dat. Dan moet dat kunnen lukken, denkt hij. "Ik ga ervan uit dat de sector dit serieus gaat oppakken."

Milieudefensie: mestoverschot groeit bij elke uitbreiding

Milieudefensie stelt in een eerst reactie dat de staatssecretaris geen garantie biedt dat de milieugrenzen worden gerespecteerd. Dijksma moet in haar AMvB voorzien in grondgebondenheid. Met dit voorstel kiest de staatssecretaris ervoor dat bij elke uitbreiding het mestoverschot groeit, stelt Milieudefensie.

Laatste reacties

 • Sjaak

  Ben geen fan van milieudefensie, maar ze hebben gelijk!
  Verder is de grondgebondenheid in relatie tot groei natuurlijk een lachertje en zal de weidegang verder afnemen, wanneer de intensivering toeneemt....

  Lees vooral het onderstaand artikel goed door van Wouter van der Weijden. Raar dat dat nog zo weinig gelezen is, ondanks of dankzij zijn visie...?!
  Vaak lezen mensen graag datgene, wat ze graag willen lezen...:)

  http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2015/3/Na-de-quotering-1725183W/?dossier=172717&widgetid=0

 • Mozes


  Ik ben bang dat je gelijk hebt @Sjaak, dat door toedoen van de VVD de grondgebondenheid te slap is. Misschien kan de oppositie in de Tweede Kamer er nog wat aan doen. 

 • alco1

  Nogmaals. Grondgebondenheid heeft maar heel weinig te maken met weidegang. 
  Weidegang is vooral afhankelijk van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de huiskavel.

 • haam

  uit de uitspraak grond bij gecombineerdee opgave telt mee voor grondgebondenheid blijkt wel hoe weinig kennis van het boeren bedrijf er is bij deze mensen is ,  want o.a  hoeveel mais op stam word er wel niet aangekocht waar van het bedrijf weer mest naar toegaat .  gesloten kringloop ...

 • alco1

  Ook zal de angst en het waan complex de intensieve achterna te gaan, nooit zo ver komen. De koeien blijven herkauwers die altijd structuur producten nodig zullen houden en daarmee is de grond gebondenheid al gewaarborgd.
  Maar goed: Men wil graag regeltjes.
  Daarnaast zal de toekomst leren dat de éénmans bedrijven niet meer de situatie is waar de opvolger voor wil gaan.
  Ik zou me dan dus ook maar niet vastpinnen op wetten die onvermijdelijke toekomst verwachtingen blokkeren.

 • Jano

  Wordt weer gewoon een oplossing op papier. Als het op papier maar klopt

 • koestal

  het is weer rekenen geblazen ,of achter de computer

 • Noordam2


  ik ben akkerbouwer en wil graag een vof oprichten met een veehouder

  die veehouder heeft in één klap grond genoeg, de akkerbouwer heeft eigen mest en kan voer telen voor de koeientak

  op papier klopt het verhaal maar ook de praktische kant klopt, een gemengd bedrijf is toch wat iedereen wil??????

   

 • Ishtar

  <em>1/2</em>
  <em>Er moet dus bij deze vast gesteld worden dat alle sector bestuurders LTO, NMV, NZO en NAJK dit de best mogelijk oplossing en AMvB vinden?</em>
  <em>Ze dit zien als een bestendig iets?</em>
  <em>Ze gaan daar persoonlijk hun handtekening onder zetten als individu en als sector?</em>
  <em>Mag er grond in het buitenland aangekocht worden om hier in NL te intensiveren?</em>
  <em>Dat iedereen een positief geluid laat horen, die bij de onderhandelingen aanwezig waren, is natuurlijk logisch op dag 1.</em>

 • Ishtar

  <em>2/2</em>
  <em>Als Dijksma zegt dat de bal bij de sector ligt, de sleutel en de macht, dan moeten deze bestuurders daar niet alleen voor tekenen.</em>
  <em>Maar ook persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, dmv als vb, enorm hoge boetes etc bij het niet halen van huidige doelen.</em>
  <em>Daar moet iets duidelijks tegenoverstaan, een soort van resultaat verplichting, samen met een enorme schadeclaim van de maatschappij in euro's ten laste van de sector bestuurders,</em> <em>sector organisaties en van Nevedi, als men het niet haald.</em>
  <em>Door tijdsdruk moest er iets komen, dat de druk van de ketel haalde, maar ik ben er van overtuigd dat de sector</em> <em>tijd rekt.</em>
  <em>Immers de kern was altijd al dat er geen sector was, maar alleen maar individuele boeren die terecht voor hen eigen zaken opkwamen.</em>
  <em>Samen vormen ze dan zogenaamd een sector dat limieten had in quotum regels.</em>
  <em>Dus nu andersom dat een sector afspraak leidend is als sector limiet, dmv niet quotem regels, is een ilussie en een onmogelijkheid.</em>
  <em>Immers een grens als sector, juist nu het quotum er af gaat, is tegengesteld, en nooit langdurig of diep over na gedacht als sector bestuurders.</em>
  <em>Er zal enorm veel fraude gepleegd worden, met toestemming en wegkijkende ogen van sector bestuurders en politiek.</em>
  <em>En onderling in de sector zalmen enorm veel ruzie maken.</em>

 • Ishtar

  Natuur en Milieu is kritiekloos. dus dat zal toch minimaal een paar miljoen euro hebben opgeleverd voo Natuur en Milieu?
  Wat was de prijs?

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.