Rundveehouderij

Nieuws 10 reacties

'Melkveewet begrenst groei veestapel niet'

Culemborg - De groei van de melkveehouderij wordt nauwelijks begrensd door de melkveewet.

Het nationaal fosfaatplafond zal binnen vijf jaar overschreden zijn. Gevolg daarvan is dat Dijksma een stelsel van dierrechten voor de melkveehouderij alsnog zal invoeren. Dat stelt CLM Onderzoek & Advies.

CLM verwacht negatieve effecten op het milieu en weidegang met het einde van de melkquotering in zicht en nog enkel de melkveewet. Snelle invoering van de uitvoeringsmaatregel grondgebondenheid (AMvB) is essentieel, zegt onderzoeker Frits van der Schans. CLM pleit in de AMvB voor veel strengere normen voor de intensieve melkveehouderijen.
De LEI-studie waarop de AMvB is gebaseerd, geeft geen goed beeld van de economische effecten op de grondgebonden melkveehouderij, vindt Van der Schans. "De effecten van de gekozen normen zijn overschat. De melkveewet begrenst nauwelijks de melkveehouderij. Strengere normen dan LEI heeft gebruikt zijn nodig en mogelijk."

De drie varianten van het LEI zijn 'aantal graasdieren per hectare', 'fosfaatproductie per hectare' en 'mestverwerking op basis van grond het vorige jaar in gebruik'. Het aantal graasdiereenheden geldt voor alle bedrijven, de andere twee gelden alleen voor uitbreiders. Om die reden is de methode op basis van het aantal graasdiereenheden van tafel gegaan als rekenwijze.

Een onjuiste beslissing, vindt Van der Schans. Hij wil wel voor invoering van 2,5 graasdiereenheden per hectare. Het CLM pleit ook voer-mest overeenkomsten die mineralen kringlopen op regionale schaal borgen.

Wiebren van Stralen, beleidsadviseur milieu bij LTO Noord, begrijpt de kritiek van het CLM op de melkveewet. "Het klopt dat de melkveewet met de AMvB de sector er niet voor behoedt het fosfaatplafond te overschrijden", reageert Van Stralen. "De melkveewet met het AMvB grondgebondenheid is daar echter ook niet voor bedoeld. Het CLM gaat uit van andere uitgangspunten."

Het is volgens Van Stralen de verantwoordelijkheid van de sector om overschrijding van het fosfaatplafond te voorkomen. "Daarvoor hebben we een plan van aanpak. Hierin staat dat melkveebedrijven verplicht de kringloopwijzer moeten gebruiken. We onderzoeken de mogelijkheid van een fosfaatheffing en het voerspoor willen we aanscherpen."

Het CBS berekende begin dit jaar dat de totale fosfaatproductie 168 miljoen is. Dit is minder dan het totale fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo dat is afgesproken met Brussel. De melkveehouderij kruipt met een fosfaatproductie van 82,3 miljoen kilo wel richting het binnen de sector zelf afgesproken plafond van 84,9 miljoen kilo.

Laatste reacties

 • a van Gerwen

  Gevolg van dit soort uitspraken is dat de melkveehouders juist gaan anticiperen op toekomstige melkveerechten. M.a.w, de stal zo snel mogelijk vol waardoor het fosfaatplafond nog eerder overschreden wordt. Maar misschien is dit wel de bedoeling van de politiek.

 • rub2

  Dat fosfaatplafond is veel eerder bereikt als dat we er erg in hebben. LTO slaat de plank mis door dit in het voerspoor aan te willen pakken je moet dit bij de grondloze groeier verhalen. Ik doe in ieder geval niet mee, ik ga niet duurder fosfaatarm voer aankopen om zonodig dat plafond minder snel te bereiken, laat de groeier zonder grond dat maar doen. Fosfaat arm voer, fosfaatfixerende grond, elk jaar dalend fosfaatgehalte in de mest en dan ook nog geen fosfaatkunstmest aan mogen kopen. Over 10 jaar hebben we in ieder geval een voerprobleem!

 • Grensboerke

  Meneer Van der Schans zou in zijn zienswijze ook kunnen meenemen dat van een hectare meer voer komt dan voor 2,5 GVE. Dus die 2,5 is m.i. uit de lucht gegrepen.

 • John*

  is het niet beter om tegelijk bij de gecombineerde opgave de mestafzet voor lopende jaar te verantwoorden? hoeveel ga je produceren en waar ga je het laten? m.a.w. tot 1 mei krijg je de tijd om mestafzet te regelen (grond, verwerking) en voor die afzet mag je in het lopende jaar vee houden.

 • Peerke1

  Alle stallen moeten vol, zoniet dan wordt je gestraft met een korting voor de toekomst. Dus dan blijven de echte ondernemers over en dat wil de politiek. Geen plaats voor prutsers.

 • Zuperboer

  En toch mergelen we de vruchtbaarste landbouwgronden ter wereld uit doordat we minder en minder mineralen mogen verstrekken#50 kg fosfaat veel te weinig om de onttrekking te compenseren#neerwaartse spiraal; Verantwoording afleggen: Meten = weten; You only need the RESULTS # Bedrijfsspecifieke normen voor fosfaat en stikstof zijn de toekomst # EERLIJK

 • landboer

  Ik denk dat ze gelijk hebben. Ook met grondgebondenheid is er nog veel ruimte.

 • Sjmens

  Je kan toch gewoon een fosfaatplafond per ha hanteren? Gaan we daar allemaal leuk in handelen en ons blauw betalen. Welkom terug quotum in alternatieve vorm. Of het nou dierrechten zijn, max dieren per ha, fosfaatplafond. Het is allemaal om het even.

 • koestal

  Het zal zo,n vaart niet lopen

 • koestal

  Het irriteert de sommige politici  in Den Haag dat de boeren zo goed scoren met de export van landbouwproducten,dat moet dan weer afgestraft worden

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.