Rundveehouderij

Nieuws 5193 x bekeken 2 reacties

Inkuilen mest spaart nutriënten en organische stof

Melle - Inkuilen van mest en dikke fractie levert een waardevolle meststof op en is goed voor het milieu.

Dat blijkt uit onderzoek van het Belgische Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Dit constateerde dat inkuilen een gecontroleerd bewaarproces is, waarbij verlies van kostbare meststof en organische stof beperkt blijft.

Het ILVO onderzocht voor een aantal opdrachtgevers de mogelijkheid om vaste rundveemest en dikke fractie van drijfmest te composteren en in te inkuilen. De onderzoekers ontdekten dat niet allen composteren en inkuilen verschilt qua procesverloop, maar dat ook het eindproduct verschilt. Ondanks de verschillen hebben beide producten een bodemverbeterend effect en zijn beide meststoffen.

Inkuilen kan volgens ILVO worden beschouwd als een gecontroleerd bewaarsysteem. Er vindt een zekere voorvertering plaats, met beperkte afbraak en verliezen, waardoor het uiteindelijke materiaal rijk is aan plant-beschikbare nutriënten en organische stof. Dat komt omdat bij inkuilen de temperatuur in de hoop lager is en het volume op peil blijft.

Het systeem van inkuilen is vergelijkbaar met het proces dat wordt toegepast bij het maken van bokashi dat op dit moment heel populair is. Dit is het op Japanse wijze fermenteren van organisch materiaal. Bij dat proces wordt organisch materiaal tot waarde gebracht, zonder dat er CO2 vrijkomt en zonder dat de hoeveelheid organische stof terugloopt. Het gevolg is een hogere koolstof/stikstof-verhouding en het behoud van de hoeveelheid ammonium (NH4+).

Het ILVO onderzoekt technieken om de opslag en bewerking van rundveemest en dikke fractie na mestscheiding te optimaliseren. Momenteel is er discussie over de afzetmogelijkheden van de dikke fractie en is er zorg over de nutriëntenverliezen bij opslag op kopakkers of elders. De proeven zijn op praktijkschaal uitgevoerd en toepasbaar voor boeren.

Het onderzoek werd gefinancierd door het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, de Belgische Boerenbond, Agriton en handelsbedrijf ORFFA.

Laatste reacties

  • landboer

    Toch wel vreemd ,in mestkelders wordt geëxperimenteerd met beluchting, daar wordt dus zuurstof ingeblazen, wat beter zou zijn voor de vertering ,en bij inkuilen wordt het luchtdicht afgesloten met hetzelfde doel ,wie verklaard dat even?

  • Jan Mark

    Dit is een stuk reclame van Agriton. Alleen de reclame wordt niet helemaal duidelijk. Er wordt (in eenvoudige taal en als ik me niet vergis) een bacterie toegevoegd. Dit zullen wel geen melkzuurbacteriën zijn zoals de inkuilmiddelen bij het kuilen; maar het idee is grofweg hetzelfde; optimale omzetting.

Of registreer je om te kunnen reageren.