Rundveehouderij

Nieuws 13 reacties

Dijksma streng voor groeiende melkveehouders

Den Haag - Koeien horen in de wei, vindt staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken). Om te voorkomen dat de dieren in de toekomst op stal staan, moeten de melkveebedrijven hun grondgebonden karakter behouden en versterken, schrijft Dijksma maandag aan de Tweede Kamer.

Dat betekent dat een bedrijf voldoende grond moet hebben om de dieren naar buiten te kunnen laten en er de koeienmest op kwijt te kunnen. Vanaf 2016 moeten bedrijven die uitbreiden en meer mest produceren dan in 2014, elk jaar aantonen dat ze nog voldoende grond hebben om een deel van de voor natuur en milieu schadelijke fosfaatstoffen uit de extra mest kwijt kunnen. De rest mag elders worden verwerkt.

Vooral bedrijven met veel koeien op weinig grond zullen de gevolgen merken. Een bedrijf dat na uitbreiding meer dan 50 kilo fosfaat per hectare extra produceert, moet meer dan de helft van de mest op eigen grond kwijt kunnen. Bij tussen de 20 en 50 kilo meer fosfaat per hectare moet een bedrijf dat wil groeien een kwart ervan op het eigen bedrijf gebruiken. Voor bedrijven die genoeg grond hebben of een fosfaatoverschot hebben van minder dan 20 kilo per hectare, hebben de nieuwe regels geen gevolgen.

Dijksma wil zo de verwachte groei van de melkveebedrijven in goede banen leiden. Op 1 april vervalt het Europese melkquotum dat ruim dertig jaar geleden werd ingesteld om geen boterbergen en melkplassen te krijgen. Melkveehouders mogen dan weer zoveel melk produceren als ze willen of kunnen, zonder een boete te krijgen.

,,Grondgebondenheid van de melkveehouderij verhoogt het maatschappelijk draagvlak en draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van de sector. Het beschikken over voldoende grond is daarbij ook een basisvoorwaarde voor de weidegang'', aldus de bewindsvrouw die in 2020 liefst 80 procent van alle koeien weer in de wei ziet lopen. ,,De koe in de wei is een onmisbaar onderdeel van het Nederlandse cultuurlandschap.''

De Tweede Kamer ging eerder akkoord met Dijksma's wet verantwoorde groei melkveehouderij. Daarin ontbraken nog extra eisen voor melkveehouders, waarover coalitiepartijen VVD en PvdA verschillend denken.

Reacties Tweede Kamerleden

PvdA en D66 steunen de nieuwe regels die staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) heeft opgesteld voor melkveehouders. De regels moeten ertoe leiden dat melkveehouders wel kunnen groeien, maar dat ze genoeg grond houden om hun koeien buiten te laten.

PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers: ,,De PvdA is tevreden met de voorwaarden die de staatssecretaris stelt aan de groei van de melkveesector. De belangrijkste: hoe meer koeien een boer wil houden, hoe meer grond hij nodig heeft. Daardoor blijft de melkveehouderij grondgebonden, en voorkomen we een verdere industrialisering. Koeien horen in de wei en de staatssecretaris geeft aan dit te gaan stimuleren. Mocht dat niet lukken middels vrijwillige afspraken wil de PvdA koe in de wei middels wetgeving afdwingen.''

Ook D66-Kamerlid Gerard Schouw wil het aantal koeien in Nederland koppelen aan de hoeveelheid grond. Hij is dan ook blij met de zogeheten 'grondgebondenheid' in de plannen van Dijksma. ,,Die voorkomt de industrialisatie van de melkkoe.'' Schouw is nog wel beducht op de kleine lettertjes in de plannen. Die mogen er niet toe leiden dat de afspraken worden ontdoken door mest te vergisten. Dat is fraudegevoelig, aldus Schouw.

Ook de VVD steunt de plannen van Dijksma. ,,De staatssecretaris geeft op deze manier evenwichtig invulling aan de wens van grondgebonden veehouderij. Daarmee weten ondernemers waar zij aan toe zijn'', zegt VVD-Kamerlid Helma Lodders.

Voor het CDA is Dijksma's aanpassing van de melkveewet een stap in de goede richting voor boeren. ,,Een aantal wensen van het CDA, zoals praktische invulling grondgebonden karakter melkveehouderij, is door het kabinet overgenomen. De melkveehouderij kan daarmee de koe in de wei houden'', zegt CDA-Kamerlid Jaco Geurts. Hij wil wel meer aandacht voor de 10 procent boeren waar mogelijk nog problemen vallen te verwachten.

Laatste reacties

 • Mozes

  Er wordt in het artikel gesproken over 'kilo mest' per ha.  Is dit misschien kilo fosfaat? 

 • kiepel

  Die 50kg mest per hectare meer is raar. Dit zal 50kg fosfaat per hectare zijn, toch..?

 • Klaas Bouwman

  Volgens de brief d.d. 29 maart 2015 aan de Eerste Kamer gaat het om fosfaatoverschot en niet om mest, (20 en) 50 kilo mest per hectare moet dus zijn (20 en) 50 kilogram fosfaatoverschot per hectare.

 • boertje12345

  Bedoelen ze met de 50 kilogram extra fosfaat, de helft van de totale bedrijfs mest productie op eigen grond, of de helft van de 50 kilogram extra mest op eigen grond? De tweede is lastiger dan de eerste....

 • alco1

  In principe moet je trots zijn op groeiende boeren, maar zolang we nog ons zeer luxe leventje kunnen lijden, door steeds maar hogere staatsleningen aan te gaan, zal niemand daar bij stil staan.

 • Hoevink

  Wat verstaat de overheid onder fosfaat overschot? De forfaitaire excretie minus de gebruiksruimte dierlijke mest of de bedrijfspecifieke excretie minus de gebruiksruimte dierlijke mest? Mocht het dat laatste zijn hebben de melkvee boeren die de laatste jaren strak werkten me de bex, zich mooi in de voet geschoten (inclusief deze boer...)

 • PIETER123

  Zo lang het fosfaat plafon niet is doorbroken zo lang heeft den Haag niks te melden.
  Hebben  we geen systeem om zelf dit plafon wat op te rekken (BEX enz.) of een keuze moment /waarschuwing zo van nog 2 procent groei en het is bingo voor nieuwe regelgeving.

 • japke33

  Ik kan wel genoeg grond hebben, maar als het geen huiskavel is, is het moeilijk weiden met een melkrobot. Heeft Dijksma daar wel over na gedacht? Of is ze dat even vergeten.

 • Foxxy

  1 miljoen beschikbaar tot 2020 om koeien te weiden !
  hmmm, grofweg 1,5 miljoen koeien, / 5 jaar =300.000 koeien * 8000 liter =2,4 miljard liter ,Dasz niet zo,n vette weidepremie ! Het mag weer niets kosten! 

 • Foxxy

  Herstel, 240 miljoen liter? Zou 0,4 ct /liter melk zijn

 • alco1

  Foxxy. Dijksma zal ook wel denken. Dat kunnen ze toch niet uitrekenen.

 • koestal

  ook streng voor het groeiende vliegverkeer op Schiphol,de toename van de scheepvaart in Rotterdam en de groeiende files op de snelwegen  ????

 • mbm

  Dijksma ook gezien in Nieuwsuur? Je vraagt je toch af hoe het mogelijk is dat een dit soort personen de dienst uitmaken in de economisch zo belangrijke veehouderij. Oké een PvdA politica die ook eens een belangrijk baantje moet hebben, maar van werkelijke inhoud of doorzicht is niets te merken. Deze dame wordt gedreven door linkse opvattingen die helaas leiden tot opnieuwe afzichtelijke regelgeving. 

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.