Rundveehouderij

Nieuws 23 reacties

35 melkveebedrijven met luchtwasser

Doetinchem - De luchtwasser raakt langzaam maar zeker ingeburgerd op melkveebedrijven. Peter ten Hoeve, adviseur voor leverancier Agro Air Concept geeft aan dat er 35 stallen zijn gerealiseerd en er meerdere vergunningsaanvragen lopen voor bedrijfsuitbreiding met een luchtwasser.

Het zijn vooral bedrijven rond Natura 2000-gebieden of in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die hiervoor kiezen.

De chemische luchtwasser is op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak en Veehouderij) opgenomen met een ammoniakuitstoot van 4 kilo per dierplaats bij opstallen en 3,5 kilo per dierplaats bij weidegang. Daarbij gaat het om een traditionele ligboxenstal met een dichte nok en grotendeels gesloten zijkanten met luchtinlaten van circa een meter hoog.

De luchtwasser is ook toepasbaar bij stallen met een meer open karakter. Bij dit type stal zijn beide zijgevels open, waarvan een zijde dicht moet zijn met zeil. De berekende emissie ligt hoger dan bij de gesloten stal, namelijk 5,9 kilo NH3 bij weidegang en 6,6 kilo NH3 bij opstallen.

LTO en de zuivelverwerkers zien de luchtwasser als oplossing voor bedrijven die op een andere manier echt niet kunnen uitbreiden maar wel het open karakter van de melkveehouderij willen behouden. De zuivelindustrie heeft zich voorgenomen geen melk af te nemen van bedrijven zonder grond en met volledig gesloten gebouwen.

De luchtwasser is ook toepasbaar voor biologische bedrijven. Controle-orgaan Skal heeft in de huisvestingseisen opgenomen dat melkveestallen natuurlijk geventileerd moeten zijn. Koppeling met een luchtwasser is toegestaan. Alleen mag het spuiwater op biologische bedrijven niet als meststof gebruikt worden.

Lees meer over luchtwassers op melkveebedrijven in weekblad Boerderij van deze week, nummer 25

Laatste reacties

 • deer123

  koeien hebben afgelopen jaar 8 maanden dag en nacht buiten gelopen! moet ik nu ook een lucht wasser aan schaffen ?  
   

 • juur


  Laten ze eerst maar de intensieve veehouderij allemaal van luchtwassers voorzien. Dat scheelt al veel uitstoot.

 • bankivahoen


  Die stoten geen methaan uit juur@, dus niet katten.

 • Tearpoal

  Juur, de helft van alle ammomniakuitstoot komt van de koeien. Als we met z'n allen menen(politiek, de helft + 1) dan moet de uitstoot van koeien als eerste aangepakt worden. deer123, je moet niks, je kunt de koeien ook weg doen.

 • bertes

  alles kapot maken. door enkele boeren.

 • schoenmakers1

  we kunnen natuurlijk ook gewoon de weidegang verboden maken, zou wel zo eerlijk zijn. Het is natuurlijk van de zotte om daar waar de uitstoot het hoogst is, dit buiten de berekening te laten

 • W Geverink

  Jullie zijn erg slim bezig maar hier kunnen ze er ook wat van. Ik hoorde gisteren nog een goeie. West van hier staat een fabriek die zwavel uit diesel haalt. Men maakt voor Obama & Co ultra low sulpher diesel die geweldig is voor het milieu. Om ultra low sulpher diesel te maken gebruikt men een tijdrovend en duur proces om het zwavelgehalte het laatste kleine beetje omlaag te krijgen. De treinwagons met de uit de brandstof gewonnen sulpher of zwavel gaan naar de westkust. van daaruit gaat het met de boot naar China. In China wordt de zwavel aan de kolen voor oa de electriciteits centrales toegevoegd zodat deze heter branden. Met de jetstream komt de vervuiling weer naar Noord Amerika... 

 • landboer


  Schoenmakers waar baseer jij je op dat de iutstoot in de wei het hoogst is?

 • schoenmakers1

  landboer, heb jij al ooit een koe gezien die de mest injecteerd?
  Het is gewoon een politiek speeltje omdat men weidegang wil wordt vanalles erbij gehaald om dit intresant te maken.
  Of is de verplichting van injecteren grote onzin?

 • alco1

  Met dat hele gezeur over de uitstoot, moet eens stil gestaan worden bij hoeveel opname er wel niet is door onze gewassen.
  N probleem is een algeheel probleem, maar de boeren laten het zich in de schoenen schuiven. Met dank aan het LTO. 

 • Foxxy

  @ Alco,  juist!  Laten ze een zuurstof toeslag en een assimilatie toeslag geven voor grondgebonden bedrijven!  
  HHet mes zou van 2 kanten moeten snijden! 

 • Jan van het Zand

  De ammoniak in de lucht van een 100% biologisch melkveebedrijf mag worden afgevangen met een luchtwasser. Maar het spuiwater, waarin de ammoniak zit, mag niet gebruikt worden voor bemesting op het biologische bedrijf.
  Ja, daar zeg je me wat.

 • alco1

  @Parel. Het toont hoe krom alles in elkaar zit.
  Sommige mensen gaan ook liever sparren met 'blinde' zieken zoals isthar en eyes for animals. i.p.v. hun eigen LTO eens kritische items voor te schotelen. 

 • CLM Culemborg

  Zolang mensen als @Schoenmakers1 nog denken dat de ammoniak uitstoot in de wei hoger is dan op stal, tijdens opslag en bij uitrijden samen, is er nog een wereld te winnen. Wat een onzinnige opmerking. Met permanent opstallen is ook de uitstoot van broeikasgassen hoger. Zeker wanneer je een luchtwasser aan de stal hangt.

 • somporn

  Wanneer komt er een luchtwasser op een groot kantoor gebouw of voetbalstadion?
  Volgens mij slaan we een beetje door en sommigen compleet op tilt.

 • schoenmakers1

  info83, zolang dat de melkveehouders met een goede stal de waterbakken in de stal nog moeten afsluiten om de koeien voldoende weidegang te geven volgens de normen hebben de zogenaamde dierliefhebber niks op met het dierwelzijn maar proberen ze alleen hun eigen ideeen aan andere op te dringen

 • jaapjo

  je iets meer verdiepen over hoe ammoniak ontstaat schoenmakers

 • alco1

  @jaapjo. Zelfs de defenitie  dat gescheiden urine en vaste mest minder amoniak verlies geeft is maar een aanname.
  En waar praten we over. 8 uur 120 dagen is maar één twaalfde van een jaar.
  En nogmaals: Laten we eens stil staan bij het feit dat onze landbouw producten veel ammoniak wegneemt uit de lucht. Ook van de industrie en verkeer.
  Moeten we eigenlijk voor cashen.

 • Peerke1


  De boeren zijn altijd de klos. Mijn voorstel is dan ook om elk woonhuis van een luchtwasser te voorzien en laat die mensen verplicht zo veel mogelijk binnen blijven en laat de kantoor mensen eens berekenen hoeveel uitstoot dat aan reductie oplevert. Misschien dat de burgers dan ook eens voelen wat het is om steeds achtervolgd te worden door ambtenaren.

 • veldzicht

  Allemaal mopper de mopper de mopper alleen jammer dat alleen boeren het lezen
  en de politiek gaat gewoon door zich voor het karretje van de milieulobby te laten spannen, en die domme boeren betalen wel en slikken alles voor zoete koek.

 • Jan van het Zand

  Het houden van overzicht is toch wel moeilijk. Dat heb ik ook wel. Als je de focus legt op 1 onderdeel, dan verlies je de focus op andere.
  Zo ook als het gaat om stikstof in allerlei vormen én het wonder van de natura 2000-gebieden.
  Denkertje: Allerlei emissie-beperkende maatregelen zijn genomen in Nederland, maar de RIVM kan het effect van deze maatregelen niet meten. De achtergronddepositie is intussen niet gedaald. Het is niet bekend waar de achtergronddepositie vandaan komt.
  Runderen, waaronder melkkoeien, werden tot ca. 1990 gehouden in ommuurde veelal lage stallen. Sindsdien zijn de muren van de stallen bijna volledig verdwenen en de inhoud van de stallen enorm vergroot. De ziektedruk is daarmee enorm afgenomen. De kalveren worden zelfs bijna allemaal buiten gezet in een kalverhut.
  Omdat de NH3-emissie naar een natura 2000 gebied omlaag moet, gaan we dichte stallen zetten mét mechanische ventilatie anno 2015? We zetten daarmee enorme stappen terug: toename energieverbruik, dierenwelzijn loopt terug, ziektedruk kan oplopen, meer grondstoffenverbruik voor stallenbouw, en de stikstof verdwijnt niet, maar wordt anders vastgelegd.

 • Jan van het Zand

  Oh ja, de burger wil graag de melkkoeien en overige runderen in de weide zien lopen. Dat is goed voor het imago van de melkveehouderij in Nederland. 
  In het voorjaar de koeien uit de kast laten komen, én in de late herfst de koeien weer in de kast stoppen.

 • landboer


  Schoenmakers ,je slaat door met je waterbakken en emissie in de wei ,dat jij de koeien liever op stal houdt weten we inmiddels maar daar hoef je niet allemaal onzin bij te halen ,dat gelooft toch niemand

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.