Rundveehouderij

Nieuws 22 reacties

'Zorg voor ruimte om te ondernemen'

Den Bosch - De Nederlandse overheid moet zorgen dat melkveehouders ruimte houden om te ondernemen. Dat was de hoofdboodschap tijdens een ZLTO-bijeenkomst voor melkveehouders in Den Bosch.

Voor 1 maart komt staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma in aanvulling op de melkveewet met een Algemene Maatregel van Bestuur. Daarin staat hoe de sector binnen het fosfaatplafond moet blijven.

De vraag is volgens Toon van Hoof, ZLTO-vakgroep voorzitter melkveehouderij, welk percentage van de groei van bedrijven via grondgebondenheid gerealiseerd moet worden en welk deel via mestverwerking. Ook, is van belang op welke manier een kringloop gesloten mag worden. Moet alle grond op naam, of is het sluiten van de kringloop het belangrijkste uitgangspunt?

Ruimte voor realisatie doelen via innovatie

Onder meer Martin Scholte, directeur van de Animal Scienses Group van Wageningen UR, ging tijdens de bijeenkomst in op het belang van ruimte om te ondernemen. Volgens hem moet er voldoende ruimte worden geboden om doelen te realiseren via innovatie. "Grondgebondenheid mag geen issue zijn als je borgt en zorgt dat mineralen die via jouw bedrijf lopen in balans zijn." Het merendeel van de kleine 200 aanwezige veehouders was het met Scholte eens. 91 procent van hen gaf aan het met de stelling eens te zijn dat een zorgvuldige melkveehouderij zowel meer als minder grondgebonden kan zijn.

Scholte gaf al eerder aan dat het definiëren en eisen van grondgebondenheid contraproductief kan werken als het gaat om goed benutten van mineralen en mest. "Niet elk bedrijf is hetzelfde en niet iedereen maakt dezelfde keuzes."

Minder melk produceren geen optie

Minder melk gaan produceren is volgens Scholte geen optie, wil Nederland blijven meedoen op de wereldmarkt. Hij ziet ook een taak voor de Nederlandse melkveehouders bij te dragen aan de toenemende vraag naar voeding. "Nederland kan en moet bijdragen." In 2050 moeten er 9 miljard monden worden gevoed. De melkproductie moet daarom stijgen van 704 miljard kilo in 2012 naar 1.077 miljard kilo in 2050, ofwel een stijging van 53 procent.

Laatste reacties

 • ross25

  Het is waarschijnlijk beter om melkveehouders te exporteren. Er is heel veel land buiten onze grenzen dat niet zo intensief wordt gebruikt. De productie kan bij de bevolking plaatsvinden. De schade blijft hier dan beperkt en elders kan men er wat mee.

 • w v gemert

  Doen we ook met de haven , ross25 ?? Of de 55 miljoen passagiers van Schiphol ??

 • ross25


  Het is waarschijnlijk beter' dat melkveehouders elders de ruimte krijgen.' Het woordgebruik is zo veel vriendelijker en juister.

 • koestal

  Er is de boeren al erg veel grond afgepakt,voor natuur,wegen ,woningbouw,en nu maar weer beknotten op mestgebruik

 • joohoo

  Alleen de melkveehouders????. Andere boeren uitgesloten??????.

 • JanWillemNatuur

  Het argument dat de Nederlandse melkveehouders het voedselprobleem voor de 9 miljard te voeden monden in 2050 moeten oplossen is uit de lucht gegrepen. Ten eerste wordt een fiks deel van alle voedsel verspild en komt niet ten goede aan aardbewoners. Het wordt weggegooid. Ten tweede is het veel gezonder voor de Nederlandse bodem als het ophoudt het grootste dierentoilet van Europa te zijn. Ten derde: Chinezen hoeven echt geen melk te gaan drinken. Velen kunnen er niet eens tegen. Wat een demagogie om te stellen dat onze melkproductie met 53% moet groeien om de wereldbevolking te redden van de hongerdood. Het enige waar Scholte echte oog voor heeft is vergroting van de export. En dat als directeur van Animal Sciences Group van de WUR.....Ongehoord.

 • JanWillemNatuur

  Wat een demagogie van mijn heer Scholte om te denken dat onze melkveehouders de 9 miljard aardbewoners van de hongerdood moeten redden in 2050. Hij durft te beweren dat de Nederandse melkproductie met 53% moet groeien. Ten eerste wordt meer dan 35% van alle voedsel weggegooid. Ten tweede is het gezonder voor de Nederlandse bodem als we ophouden het grootste openbare dierentoilet van Europa te zijn. Ten derde moet je je afvragen of de Chinezen onze melk moeten drinken. Velen kunnen er niet tegen. Wat voor Scholte, n.b. als directeur van Animal Sciences Group van een universiteit werkelijk telt, is niet voedselzekerheid voor de wereld, maar de harde pegels die export oplevert voor ONS LAND. Het is duidelijk waar hij staat.

 • joannes

  Het doet zeer om te erkennen dat we op die Postzegel niet meer mee kunnen groeien. Dat blijkt uit het Blog en de commentaren!

 • alco1

  Verantwoordt kan er nog heel veel.
  Laat je niet in de luren leggen door de één of andere niksnut die zegt dat we een groot openbaar toilet zijn.
  Wij mensen zelf zijn het probleem met onze veraangenamingen voor het voortbestaan van onze leefbaarheid van de aarde en het is ongehoord dit probleem bij de landbouw neer te leggen, die alles in kringloop denken kan verantwoorden.
  Inzetten dat wij de aarde moeten voeden is ook een drogreden.
  Het is onze manier om onze financiele kop boven te houden.

 • j.verstraten1

  JanWillemNatuur heeft absoluut niet beweerd dat de nederlandse melkveehouderij 53% moet groeien, maar de wereldproductie. Ook niet dat de nederlandse melkveehouderij het wereldvoedselprobleem moet oplossen. Wel dat de NL melkveehouderij daar aan kan en moet bijdragen en NL haar vooraanstaande rol alleen vast kan houden met een voldoende volume, wat in zijn ogen het huidige is +10-20%. Daarnaast neemt het belang van milieu en dierenwelzijn ook in het buitenland toe en doordat NL vooroploopt kan men ook kennis exporteren. Ook Wur hangt niet meer aan het overheidsinfuus en moet een verdienmodel ontwikkelen. Niks mis mee overigens, gaat alleen hier en daar wrijving opleveren.

 • DJ-D

  Helemaal mee eens janwillem natuur. Al die schijtende ganzen, rottende kadavers en overige plaagdieren zorgen voor een ongezonde bodem.

 • Mozes

  Grondloze melkveehouderij is milieutechnisch prima rond te zetten maar ook economisch?
  De eerste fout die gemaakt wordt is dat grondloze melkveehouderij qua kostprijs wordt vergeleken met grondgebonden melkveehouderij op basis van 100% vreemd kapitaal. De realiteit is dat grondgebonden veehouderij voor het grootste deel eigen vermogen is.
  De tweede fout die ze maken is dat ze hun grondgebonden buurman als de concurrent zien waar ze tegenaan moeten. In werkelijkheid zijn de melkveebedrijven in Oost Duitsland, Nieuw Zeeland en de VS de concurrenten die ze op de wereldwijde bulkmarkt tegenkomen. Deze concurrenten hebben voer en mestplaatsing vlak naast de deur.

  Als er bij ZLTO veehouders zijn die niet begrijpen hoe problematisch dit is moeten ze maar eens gaan praten met varkenshouders. In de varkenshouderij moet voer van ver worden aangevoerd, mest op grote afstand worden afgevoerd en grote investeringen worden gedaan voor milieu omdat men in een zeer dichtbevolkt land woont.
  De kostprijs is 19 cent per kg hoger dan in landen waar voer en mestplaatsing vlak naast de deur is. Langzaam begint in de varkenshouderij het besef door te dringen dat op export gericht varkenshouderij in Nederland niet meer rendabel is en beter gesaneerd kan worden.
  Ik vrees dat het in de toekomst met de grondloze melkveehouderij net zo zal gaan.

 • W Geverink

  Beste Verstraten. In Nederland weet men oplossingen te bedenken voor typisch Nederlandse problemen. Dat jullie daardoor een vooraanstaande rol spelen in de wereld is dik overdreven. Het grootste probleem is dat jullie met 17 miljoen mensen en miljoenen stuks vee proberen om op een piepklein stukje aarde te wonen. Dat werkt dus niet en dat heeft al lange tijd over de hele wereld gevolgen gehad. Zelfs hier in het ruime dunbevolkte Canada werden op een gegeven moment bijna alle bouwaanvraggen voor stallen aangevochten door emotionele mensen (soms tot huilens toe) met argumenten dat het dan net zo'n zootje zou worden als in Nederland. Het feit dat jullie denken dat jullie overal mee voorop lopen geeft mij de indruk dat de meeste kennis al geexporteerd is.

 • alco1

  @Verstraten. Je bedoelt toch in jouw eerste regel te zeggen:
  Jan Willem Natuur. Ton van Hoof heeft absoluut niet beweert........
  @Greetje. Deze ironie is denk ik nog wel voor JWNatuur te begrijpen.
  @Mozes. Zo is de pure waarheid. Daarom hoeft de grondgebondenheid ook niet 100 % geregeld te worden, als men het zelf en de banken nu nog niet begrijpen.

 • somporn

  De beste oplossing is het ijsselmeer droog leggen en dit gebied geven aan de landbouw en verboden terrein maken voor alle boomknuffelaars.
  De landbouw die zorgt voor de welvaart in NL willen deze idioten de nek omdraaien,waar worden al hun baantjes van gesubsidieerd of aan welk loket staan deze figuren elke week hun hand op te houden,juist ja,mede gefinancierd door de hardwerkende landbouwers!!!
  Mensen denk toch na en verspeel de kip met gouden eieren niet!

 • Fermer

  @Mozes, is er in Nederland nog grondgebonden melkveehouderij wanneer er straks 5 tot 6 gve per ha. gehouden wordt? En dat eigen vermogen, hoeveel vreemd vermogen staat er op diezelfde balans? En die concurrenten, zitten die als vanouds in de VS, NZl en Duitsland, of geven de nieuwe opkomende landen een veel groter probleem qua concurrentie?
  Ik bedoel hiermee landen in de hoek van Polen en Roemenie, waar het leven veel goedkoper is en men dus met een veel lagere melkprijs nog een inkomen overhoud, waar ander werk niet te vinden is en er geen uitkeringen zijn, waar veel EU-geld geinvesteerd wordt om hun ontwikkeling te versnellen en waar de verwerkings- en toeleveringsbedrijven terecht kunnen om hun afzet en marktaandeel te verzekeren met nog een groot toekomstperspektief. Dat is toch de naaste concurrent voor de nabije toekomst?

 • koestal

  Schiphol en de haven van Rotterdam krijgen ook alle ruimte om te groeien,is ook geen discussiepunt in Den Haag,waarom maar steeds over de landbouw emmeren?

 • Sjakkie

  Zo te horen is brabant nog steeds in de race om het fosfaatplafond vol te krijgen.

 • info104

  somporn je slaat de spijker precies op zijn kop, hoeveel van die dierenfrieken, boomaanbidders,klompenpadlopers, natuurThiemes willen mee beslissen over de productie van ons eten. Asbest moet worden verwijderd als maanmannetjes want asbestkanker moet worden bestreden , trouwens niks op tegen , maar de longkanker die voor 90% door de sigaret word veroorzaakt mag gewoon worden gebruikt, maar als een boer zijn gewassen optimaal verzorgt hebben de voornoemden altijd commentaar. Als ze mens waren verkochten ze de auto en gingen ze met de fiets boodschappen doen, en zolang ze afwasblokken in hun vaatwasmachine doen vervuilen ze meer dan die boer.

 • joannes

  @info104, hypocricie is vaak een gebrek aan inzicht en logica! Daar we steeds specialistischer en diverser opgevoed en getraind worden, zullen de inconsequenties alleen maar groeien in de samenleving. Ik verbaas me nergens meer over in de Selfie cultuur. Je kan je alleen verwonderen over de extremen die sommigen aannemen om zich te verbijzonderen!

 • Fermer

  Dit zijn de consequenties wanneer je een kleine minderheid bent geworden in een land wat bestuurd wordt door een kleine, manipulerende groep die de media en de politiek zo weet te bewerken dat hun onnozelheid door de meerderheid in jou land als de waarheid wordt gezien. Je bestaansrecht ligt dan in de handen van anderen.

 • Reloeke vof

  Goed vooruitzicht want bij schaarste gaat de melkprijs meestal flink omhoog

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.