Rundveehouderij

Nieuws 1400 x bekeken

Vlaamse zuivelbarometer fors gedaald

Brussel – Zowel het actueel als het voortschrijdend brutosaldo is gedurende het vierde kwartaal van 2014 flink gedaald als gevolg van de dalende melkprijs. De index voor het actueel brutosaldo is gedaald van 109 naar 92 en komt daarmee voor het eerst sinds de publicatie van de zuivelbarometer, in april 2014, onder het niveau van de referentieperiode 2008-2012. Dat blijkt uit de Vlaamse zuivelbarometer, een instrument om de economische situatie van de melkveehouderij in kaart te brengen.

Door de zeer gunstige economische situatie rond de jaarwisseling 2013-2014, heeft de minder gunstige situatie sinds begin 2014 zich pas in het derde kwartaal van afgelopen jaar doorgezet in het voortschrijdend brutosaldo. Het gemiddelde brutosaldo van de laatste vier kwartalen. In het voorbije kwartaal is de index sterk gezakt van 128 naar 116. Al met al was 2014 nog steeds een bovengemiddeld zuiveljaar. Verwacht wordt dat de volgende kwartalen het voortschrijdend gemiddeld brutosaldo verder zal afnemen.

De opbrengsten dalen sinds hun piek in het vierde kwartaal van 2013 continue en staan met een index van 99 op het laagste niveau in ruim twee jaar. Die daling is hoofdzakelijk een gevolg van de sterke daling van de melkprijs van €41,87 per 100 liter in december 2013 naar €31,15 per 100 liter in december 2014. Maar ook de opbrengsten van nuka's en uitstootkoeien zijn het afgelopen kwartaal gedaald. De sinds begin 2013 dalende trend van de variabele kosten per 100 liter melk zet zich door. De index staat nu op 106 als gevolg van gedaalde krachtvoerprijzen. Daarmee zijn variabele kosten nog wel steeds hoger dan de gemiddelde variabele kosten in de referentieperiode.

Of registreer je om te kunnen reageren.