Rundveehouderij

Nieuws 50 reacties

Verplichte bestrijding IBR/BVD in 2017 van start

Doetinchem - In 2017 moet de verplichte bestrijdingscampagne tegen IBR en BVD van start gaan. Dit meldt de stuurgroep IBR/BVD waarvan Toon van Hoof, LTO-portefeuillehouder Diergezondheid, deel uit maakt.

Volgens Van Hoof is de financiering van het geheel rond en wordt vrijdag de projectgroep benoemd die de campagne vorm moet geven. Welke personen en partijen daar in komen, kan Van Hoof nog niet zeggen.

De projectgroep gaat zich de komende anderhalf jaar bezig houden met de invulling van het wettelijk kader voor de verplichte campagne. Hierin  wordt opgenomen of de campagne met of zonder vaccineren zal verlopen, de inpasbaarheid in Brusselse regels en de omgang met de importen door met name de vleeskalversector. In het verleden werden dit soort kaders door de productschappen geregeld. Nu deze opgeheven zijn, komt er meer bij de overheid te liggen, maar de sector moeten zelf de invulling regelen.

Ondanks het feit dat de wettelijke invulling nog bepaald moet worden, start nu al wel het voortraject. De insteek hierbij is het stimuleren van veehouders om nu al stappen te ondernemen om IBR en BVD op hun bedrijf te bestrijden. Volgens Toon van Hoof zijn veel veehouders daarmee bezig of oriënteren zich op de voor hen beste aanpak. Er worden veel winteravondbijeenkomsten van dierenartsenpraktijken gewijd aan de IBR- en BVD-bestrijding.

Als de bestrijdingscampagne in 2017 van start gaat is dat bijna twintig jaar na de laatste bestrijdingscampagne. Die werd in 2009 stopgezet na de problemen met vervuilde vaccins eind 1998.

Laatste reacties

 • abtje

  Tja, als je schade veroorzaakt en weigert je verantwoording te nemen, dan kan het lang duren. LTO en GD wisten precies als hardste te roepen hoe belangrijk het wel niet was om IBR vrij te worden.
  Tot Bayer het vervuilde vaccin leverde, toen was het oorverdovend stil.
  Dus nu na 20! jaar komen ze weer onder hun steen uitgekropen...
  Deden ze wel vaker, even roepen en snel weer teug onder de steen.
  Had destijds meteen de schade geregeld ze hadden binnen drie jaar weer verder kunnen gaan met het vrij worden.

 • schoenmakers1

  de bestuurders zullen wel weer blij zijn met het door hen gecreeerd baantje, en ja de rest, luisteren en betalen, ook weer de niet leden

 • japke33

  Bedankt LTO voor mijn vrije keuze als ondernemer.......
  En ben geen eens lid. ;(

 • erardus1

  Blij dat er weer gewerkt gaat worden aan een hogere diergezondheid status. Kunnen we straks vee uit landen zonder status weren. Zonder BVD en IBR in dit land zal ook het antibiotica gebruik dalen. Ik zie alleen maar winst punten.

 • lammetje

  Helemaal eens met erardus1, het had al veel eerder aangepakt moeten worden.
  de klagers beseffen niet hoeveel ibr en bvd kosten.
  hoe eerder aanpakken hoe beter

 • bvandoorn

  wat een lui die LTO, het word tijd dat iedereen zijn lidmaatschap opzegt!!!
  LTO vult zijn zakken en de boer betaalt, nog afgezien van het feit dat de individuele ondernemer zelf moet bepalen of hij er wel of niet aan mee wil doen

 • mldijkstra

  Een verplicht bestrijdingsprogramma en er wordt nog gekeken hoe met de import van nuka's zal worden omgegaan? Import verbieden uit landen zonder IBR- en BVD-vrije status lijkt mij dan de enige optie. Maar het is duidelijk dat de kalverintegraties hier dwars liggen. En als er op één of andere manier een uitzondering voor wordt gemaakt is het hele programma een lachertje en is gedoemd te mislukken. En mogen we vervolgens weer als totale veehouderijsector de enorme financiële gevolgen dragen als er weer een ziekte wordt geïmporteerd.

 • kalfjes

  import van nuka's verbieden gaat alleen maar zorgen voor hoge nukaprijzen in nederland en omringende landen. 90 procent komt al uit de Benelux en duitsland maar de rest zal ook ergens vandaan moeten blijven komen. het wegvallen van de toeslagrechten is al erg genoeg dus een hogere nukaprijs is zeer ongewenst

 • a.vermue@hetnet.nl

  Dat ze bvd willen bestrijden,kan ik mij in vinden. Maar IBR is een economische ziekte wat mij in 1999 100 koeien heeft gekost, bij de enting zat indertijd een gebruiksaanwijzing, dat was te ingewikkeld volgens de KNMVD en LTO en hebben toen een ent protocol verzonnen De eerste kreeg niemand te zien en de tweede was geheim, door de werkwijze van dit EGO clubje is het woord SLIJTERS ontstaan. Deze club is voor alle verantwoordelijkheid weggelopen, geen vervuild vaccin: VERVUILD CLUBJE

 • yupo

  probeer zo gunstig mogelijk deze bvd en ibr per bedrijf aan te pakken en zorg ervoor dat echt ook iedereen meedoet en er niet van die personen achter in een hoekje blijven zitten en zeggen bekijk het maar hup iedereen er mee aan de bak en er aan werken heel de sector heeft er baat bij misschien is het nu even zuur om door die appel heen te bijten

 • tinus h

  import van vee gewoon ibr en bvd vrij maar ja daar ligt Jantje van Drie weer dwars voor dus daar komt wel een regeling voor .....
  NL op z'n best

 • h.j

  wie komt bij mij de stieren vast zetten ik heb ze achter buizen?
  van mij hoeft het niet want personelijk denk ik nog steeds dat het ziektes zijn bedacht om makelijk geld te verdienen

 • Marco22

  Ja jongens dit moet toch iedere ondernemer zelf weten of ze gaan enten of niet.
  Dit verplichte enten is ingegeven door de handel daar heeft de gewone boer weinig aan. Deze kan wel alle kosten dragen en eventuele nasleep zoals die in het verleden.
  Ik zie het al gebeuren dat er wel vee(nuka's) uit verre windstreken gehaald worden omdat ze 5 euro goedkoper zijn zonder IBR/BVD-vrij crtificaat.
  Wie heeft toen de MKZ binnen gehaald?

 • wesselingh

  mosterd na de maaltijd: had dit jaar al moeten gebeuren, er was teveel melk dus teveel koeien ideaal om te selecteren.
  Via oorbiopten is bvd perfect te teckelen .
  Als de omringende landen hier al een paar jaar mee bezig zijn slaan wij hier de plank volledig mis, weg concurrentiepositie

 • Mozes

  Je hoeft niet te enten. Je moet alleen zorgen dat je vrij wordt. Mijn veestapel is 15 jaar geleden al vrij geworden van zowel BVD als IBR zonder enten.,

 • vandenbrandcv1

  waarom ook dan geen mkz enten, is veel schadelijker als dat uit breekt. het ligt overal op de loer in de wereld???

 • joopi

  ik neem toch aan als je gecertificeerd vrij bent dat je dan niet hoeft te enten, leveren die statussen eindelijk ook eens wat op

 • Fokkoeien

  als je jaren via melkonderzoek vrij bent van BVD waarom dan nog extra kosten om gesertiviseert te worden, of melkonderzoek is niet goed(wel kosten)maar niet vrij dit is mijn's inziens extra kosten

 • joopi

  Voor mij ben je dan gecertificeerd, maar ik vermoed dat er wel weer een reden bedacht wordt waarom je toch bloed moet tappen. Wij zijn ibr ook al jaren tankmelk onverdacht en dat vind ik ook wel voldoen

 • gjh

  dit gelt hopelijk alleen voor LTO leden, want die denken toch niet na ??
  ik ben het verleden nog niet vergeten en waar was het LTO toen, natuurlijk weer niet thuis !!

 • Eminem2010

  al jaren ibr en bvd vrij en het draagt bij aan veel gezondere veestapel en hoop net zoals #joopi dat deze investeringen nu opleveren dat ik niet hoef te enten.

 • landboer

  De Gezondheidsdienst heeft gewonnen! Ze hebben straks de monopolie op de certificering, die dus geheid duurder wordt. Als het verplicht is heb je immers geen keus? Laat een ieder voor zichzelf uitmaken wat ie wenselijk acht! Dit gaat dus weer kostprijs verhogend werken,vooral voor de kleinere boer!

 • Mozes

  Natuurlijk zullen er een aantal boeren tegen een collectieve aanpak van BVD en IBR zijn. Deze zullen waarschijnlijk ook veel kabaal maken waardoor het lijkt alsof ze met velen zijn.
  Daar staat tegenover dat grote aantallen boeren al jaren aandringen op een collectieve aanpak om weer aansluiting te krijgen met de ons omringende landen.

 • schoenmakers1

  zoals gewoonlijk zullen de bestuurders zich niks aantrekken van de tegenstanders, hun gelijk moet ieder zijn gelijk zijn, zoals een goed bestuurder beaamt

 • schoenmakers1

  verders is het niet zo dat de tegenstanders willen dat de voorstanders niks doen maar de voorstanders verplichten wel de tegenstanders mee te doen, dit is voor de bestuurders schijnbaar helemaal geen probleem

 • landboer

  Mozes de reactie van jouw is zwak, je kan em net zo goed omdraaien ,er is niets bekend van aantallen voor- of tegenstanders van verplichte bestrijding, maar de voorstanders willen het wel IEDEREEN opleggen!

 • abtje

  Landboer, dat is het grote probleem. Het is pas effectief als iedereen meedoet. dan kan een individueel vrij zijn, is de buurt het niet, dan zit je op een tijdbom.
  Maar blijf bij mijn stelling dat als LTO en GD destijds ballen hadden gehad, we dan al zeker heel lang vrij waren van deze twee problemen.
  Dan had de Gd de volgende ziekte van de plank gepakt en daarmee lopen leuren dat die ook wel collectief bestreden moet worden. Ze hebben er nog tientallen op de plank leggen om hun schoorsteen te laten roken.

 • schoenmakers1

  abtje, als ik alleen aanbieder van producten zou zijn had ik ook meer te vertellen, maar ik dacht dat we in een vrij land leefde, met alle voor en nadelen

 • Mozes

  @landboer #26, daar zijn wél gegevens van bekent. Kort na de eeuwwisseling heeft LTO een enquete gehouden over het hervatten van de collectieve bestrijding van IBR. Vooraf is gesteld dat de collectieve bestrijding alleen hervat kon worden als minimaal 70% van de boeren voor was. Uiteindelijk bleek 68% voor. Welliswaar meer dan tweederde van de boeren maar iets minder dan de limiet van 70% waardoor het niet doorging.

  Inmiddels heeft FC het vrij zijn van IBR en BVD tot onderdeel gemaakt van hun duurzaamheidsprogramma waar ook een vergoeding voor betaald wordt. Als de enquete van LTO nu opnieuw gehouden zou worden zal een meerderheid van zeker 80% gehaald worden. Daar komt nog bij dat voor zover ik weet ook de NMV voor de collectieve bestrijding is.

 • gjh

  ja mozes slaap lekker verder er zijn tot heden geen exacte cijfers bekend, landboer je heb gelijk !!!

 • farmer135

  Er worden problemen gecreerd en de farmaceutische industrie is de lachende derde.

 • abtje

  @schoenmakers1 Sorry, maar geen flauw idee wat je nu wilt zeggen...

 • schoenmakers1

  ik heb enkel gereageerd op je eerste zin abtje

 • Marco22

  @Mozes U bent vast een raadslid van Lto en RFC hahaha. Dus jij beweert dat RFC betaald voor duurzaamheid-eisen waaronder ibr/bvd vrij worden een onderdeel is. Nu is het zo dat RFC eerst een deel van het melkgeld inhoud en in delen uitbetaald naar mate aan de eisen voldaan wordt. RFC noemt dat toeslag of premie. Ik noem dat korten op melkgeld om andermans idealen te financieren. Want voor dat hele 'duurzaamheid' verhaal heeft niemand een rooie cent over( lees markt/consument).
  IBR/BVD vrij worden is een keuze van de veehouder zelf. Dat we achter lopen bij de buurlanden is een isue die speelt bij vee-exporteurs. Not my buisiness. Net als van Drie overal nuka's vandaan sleept+ziektes geen boodschap heeft aan de rest van veehouderijend Nederland.
  IBR/BVD vrije melk bestaat dat ergens in de wereld?
  Het is toch duidelijk dat er andere krachten spelen zoals een Veepro KNMvD en GD,farmaceutische industrie een Lto die op schoot zit bij de NZO. Allemaal instanties die bij elkaar in het bestuur zitten en elkaar de bal toespelen. En de boeren mogen dat bekostigen.
  En stel dat Nederland IBR/BVD vrij zijn en er komt een uitbraak, wat dan? Krijgen we dan ook op het NOS journaal beelden te zien met dode dieren in grijpers?
  Ondernemers voor baas op eigen bedrijf.

 • alco1

  Marco. Ik denk dat iedereen een invulling bedenkt die hem het beste past.
  Je kan ook echter gewoon 'vrij' zijn. En dan is de kans op besmetting aanzienlijk groter als er geen algeheel 'vrij' beleid is, vergeet dat niet?

 • schoenmakers1

  alco, vergeet niet dat er altijd geroepen wordt dat we in een vrij land leven, waarom dan deze beperking van vrijheid, daar is geen enkele reden voor te bedenken, ook niet dat het weer van de buren kan komen, als het zo makkelijk komt komt het toch wel

 • Marco22

  @Alco, Een gesloten bedijfsvoering ,netjes oppassen met insleep via mest en bezoekers.
  100% garantie vrij is er nooit ook niet met inenten en daarna artikel 10 status. En dan hangt er wel wat zwaardere maatregel aan vast als er een uitbraak is. Wat betreft gewoon 'vrij ' zijn is niet zonder consequenties.
  Ieder ondernemer baas op eigen bedrijf.

 • alco1

  @schoenmakers. Er zijn ook regels dat we ons moeten houden aan snelheid. Ook mogen we niet stelen.
  Wat versta jij dan onder met beperking leven in een vrij land.
  @Marco. 100% is een utopie, maar je wilt toch niet zeggen dat met een programma geen vooruitgang geboekt kan worden?
  Echter moet ik wel toegeven dat invoer van kalveren voor mij ook een griezelig gegeven is.
  We breiden sterk uit met melkvee, dit zal in de toekomst genoeg mestkalveren opleveren, hoop ik.

 • kalfjes

  Invoer van kalveren mag zeker niet stoppen dan zouden we de gezonde en kwalitatief goede kalveren van daar moeten gaan missen

 • molentje

  Volgens mij doet de kalversector ook mee met het overleg voor de bestrijding van ibr en bvd.
  Ik weet zeker dat de kalversector er baat bij heeft om zo het aantal achterblijvers en uitval te verminderen.
  En wat betreft de import deze komen momenteel voor 95% uit de Benelux en Duitsland.

 • PIETER123

  Dweilen met de kraan open maar de spuit kan er weer verplicht in.
  Zijn alle Jabot rietjes die nog in de nadagen voor de verplichte ibr-vrije stieren in de uitverkoop waren al weg uit de sperma opslag weg of andere oud spul.
  Is er geen rietje ooit gebroken in het vat?
  Zo nu en dan bij IBR vrije bedrijven zo een uitbraak en je bent weer terug bij af plus je buren.En de spuit mag er weer in met allen ent risico zoals bij het vorige ibr-drama .Steeds nog geen nieuwe naald per koe het zij geen varkens.Dus bvd licht weer op de loer. En een entstof is steeds nog om streden gezien dit wel een hoogstandje van van gen-tech is.Titers worden niet onderzocht gewoon enten terwijl net als honden soms dit maar om de vijf jaar nodig is.Weten is meten.Wie is de grootte sponsor voor deze weg van boerebedrog.Heeft LTO wel genoeg kennis in huis om hier boeren zo te verplichten net als na de evaluatie bij de vorige IBR-ramp.


 • niceman

  Als LTO en NMV zo graag willen dat dit bestreden wordt, doe dit dan bij uw eigen leden. Maar laat mij erbuiten.
  Als er stront aan de knikker is zijn ze niet thuis en de betreffende boer gaat kapot. Bureaucratie en geldverspilling ten top. De farmacie wrijft zich in de handen voor deze miljoenendeal.

 • williewortel

  Ikzelf ben al jaren gecertificeerd vrij van Ibr (I-4Statuut ) 2maal alles tappen, daarna per jaar max 26 dieren, als die vrij zijn behoud statuut anders direct I-1 wat wil zeggen allen nog maar dieren leveren aan slachthuis. Bvd onderzoek ik al jaren na de vorige uitbraak die 6 ipi tot gevolg had. nu sinds nieuwjaar eindelijk de verplichte bestrijding van start is gegaan ( zie artikel elders op site ) verminderd stilaan de algehele infectiedruk. ook kalvermesters in de buurt zijn vragende partij omdat hun resultaten ook verbeteren. om deze vrije statussen te verwerven heb ik nooit geënt, wel strikte gesloten bedrijfsvoering welke niet voldoende was toen mijn hobbyboerbuurman jaarlijks in achterliggende weide een aangekochte ipi liet grazen. wat ben ik blij dat ik hier eindelijk vanaf ben. nu jullie nog aangezien in niet zo ver van de grens woon. succes met een voor iedereen werkbaar bestrijdingsprogramma.

 • landboer

  Je schrijft mij te veel in jargon ,snap er niks van, wat is ipi?

 • williewortel

  @ landboer een ipi is een permanente Bvd drager.

 • goedeboer

  Smeerlappen zijn het. Bij de vorige IBR bestrijding 60% van de veestapel in een paar maand op mogen ruimen aan slijters. Maar niemand gaf thuis. Geen LTO, geen veearts, geen GD en BAYER verschuilde zich achter jarenlange rechtsprocedures die nog altijd lopen. Maar nu het langzaam aan verjaard halen ze het rustig weer van stal.

 • tinus888

  De slijters konden de lto-stropdassen toen niet verklaren, hebben ze maar de PBB ingevoerd

 • koster

  wij hebben nog nooit een euro meer gezien voor ons vee omdat we bvd-vrij zijn. Dus wij worden er niet beter van en enten voor ibr, dat zal ik nooit gaan doen, aangezien die vervuilde vaccinaffaires mij nogal al duidelijk op het netvlies staan.
  Wij zijn ook al jaren tankmelk onverdacht, maar de leeftijdsgrens voor vrij worden schuift niet op.
  Het is gewoon weer een nieuw spelletje voor sommige om te scoren en te verdienen.
  En ik geloof er inderdaad ook niets van dat er dan nog alleen maar vrije kalveren worden ingevoerd.
  Als/wanneer dit verplicht wordt, is dit een kwalijke zaak.

 • mtseshuis

  Gewoon geldklopperij, je hebt er niks aan. Wel fijn dat ze de importkalveren dan ook eerst enten moeten of bloedtappen... Ik geloof niet in sprookjes, wij enten al jaren tegen IBR en BVD, is mooi zo, ieder zijn eigen keus.
  Geloof er maar geen bal dat het ons ook maar ene euro gaat opleveren, vind ook dat LTO/NMV leden dan maar vrij moeten worden, zeg ik het lidmaatschap op.
  Destijds ook enorme schade gehad, geen cent gezien en van Drie gaat gewoon zijn eigen gang...

 • lammerink

  Ibr is een veld virus dat bij mijn weten ook voorkomt bij reeen en herten hoe gevaarlijk is het dan om weidegang toe te passen en een ibr vrij veestapel dag en nacht te weiden ?

Laad alle reacties (46)

Of registreer je om te kunnen reageren.