Rundveehouderij

Nieuws 2018 x bekeken 8 reacties

Combineer mest in rij en teel goed vanggewas

Nijkerk - De maisopbrengst hoeft niet te dalen als gevolg van de lagere stikstofgebruiksnorm als maistelers de juiste maatregelen nemen. Dat blijkt uit de bijeenkomst van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.

Veehouders in het zuidelijk zand- en lössgebied hebben dit jaar te maken met een verlaging van de gebruiksnormen van 20 procent bij emissiegevoelige gewassen, waar mais onder valt. Doel van de verlaagde norm is om de uitspoeling van nitraat naar het rondwater verder te verminderen. De verlaging van 20 procent betekent dat er op mais nog maar 112 kilo werkzame stikstof per hectare gegeven mag worden, 26 kilo minder dan in 2014. Daarbij komt dat er dit jaar op derogatiebedrijven geen kunstmestfosfaat mag worden ingezet. Als maistelers geen maatregelen nemen kost ze dat gemiddeld 11 procent opbrengst.

Deze opbrengstderving is te ondervangen als de maisteler de mest in de rij brengt in plaats van volvelds uit te rijden. Dat kan in een, maar ook in twee werkgangen. Daarnaast is een wereld te winnen op gebied van het goed telen van een vanggewas. Het is daarbij zaak deze in de juiste zaaizaadhoeveelheid te zaaien en ook vooral op tijd te zaaien. Zaaien op 1 september of zaaien op 1 oktober betekent een verschil in vastlegging van 60 kilo stikstof. De helft daarvan komt in het volgende jaar weer beschikbaar voor de hoofdteelt.

Ook is er nog veel te winnen op optimaliseren van de omstandigheden. Het schort volgens de inleiders van de bijeenkomst nog al eens aan het maken van  een goed zaaibed en de juiste zuurgraad van de bodem. Ook moet er meer aandacht zijn voor aanvullen van de andere elementen als kali, magnesium en zwavel.

Laatste reacties

 • alco1

  Men doet in deze onderzoeken net alsof de meststoffen die niet gebruikt worden het volgende jaar 'weg' zijn.
  Dit is natuurlijk niet zo.
  Ik ken grondonderzoeken van dezelfde percelen in najaar en voorjaar die gelijk zijn, dus bij rijen bemesting met lagere giften is peil voor aanvang van het seizoen lager.
  Dus kan met deze methode het eerste jaar resultaat geboekt worden, maar zal steeds verdere verschraling het gevolg zijn.
  Inzet moet worden dat grondvoorraad gelijk blijft.

 • pieterfranken1

  Volledig mee eens alco. Je kunt wel rijen bemesting toepassen, maar uiteindelijk moet je wel net zoveel voedsel geven als eraf halen anders teert je grondvoorraad in en krijg je op termijn wel een duidelijk lagere opbrengst.

 • j.verstraten1

  Het gaat hier om stikstof. En alle stikstof die niet vastgelegd wordt in plant of bodem, oftewel vrij opneembare stikstof spoelt uit en/of verdwijnt door denitrificatie. Dus ja, stikstof die niet gebruikt wordt is het volgende jaar weg alco. Dit geld trouwens ook voor kali. De enigste voorraad stikstof die je aan kunt leggen is die gebonden aan organische stof.

 • alco1

  We zullen er dus iets verder in doorgaan.
  Er blijft alleen NPK achter in organische stof. Dat is correct
  Wordt de bemesting echter minder dan dat de plant nodig heeft, krijgt men een minder gewas of er wordt organische stof 'opgevreten', met als gevolg minder opvangmateriaal voor de meststoffen, waardoor juist meer kans op uitspoeling in de toekomst en een sahara tot gevolg.
  Vanggewas deed ik allang voor de verplichting en voerde de rogge in het voorjaar vers aan de koeien.

 • joohoo

  Ze vertellen er niet bij dat er 200 kg kali 60 / ha wordt gestrooid en nog 3x met bladmeststoffen een aanvullende bespuiting of samen met gewasbescherming of bij de schimmelbespuiting noodzakkelijk is!.

 • j.verstraten1

  Alco, daarom moet je ook jaarlijks 2 ton eos aanvoeren om de balans neutraal te houden, dus de opgevreten organische stof weer aanvullen. Je hoeft mij niet te overtuigen dat het verrekte moeilijk wordt om nog een fatsoenlijk gewas te telen en tegelijkertijd bodem vruchtbaarheid op peil te houden én voorkomen dat we door nitraatuitspoeling nog meer gekort worden dan nu al het geval is.
  Misschien de rogge in het voorjaar niet meer in de koe maar op tijd onderwerken voor je hoofdteelt = extra kg N uit organische stof afbraak. en soya aankopen. Daar staat nl. nog geen limiet op. Op bemesten wel.

 • landboer

  Vanggewas zaaien op 1 okt lukt bij mij nooit want dan staat de mais er nog ,en na half okt komt er weinig meer van terecht voor de winter!

 • alco1

  Verstraten. Ik had het over 'voerde'. Dat rogge voeren doe ik dus allang niet meer. Dit verarmd de grond nog meer en de opbrengst op zichzelf is de moeite ook niet meer waard.
  Je advies om soya te kopen is correct, maar wilden we niet teveel bossen ervoor laten kappen.
  Kortom gaan we met rijen bemesting toegeven aan iets wat we helemaal niet willen, om totalitaire bodemvruchtbaarheid te voorkomen.
  Daarnaast is volvelds mais zaaien ook nog een optie, echter zie ik weinig verschil in opbrengst. Dat brengt mij bij de gedachte dat mais de voedingsstoffen wel van 35 cm naast de plant opnemen.
  Zijn de proeven niet gemaakt dat de wens de vader is van de gedachte. Mede ook wat joohoo zegt in #5.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.