Rundveehouderij

Nieuws

Acute sterfte door longontsteking

Deventer - Meerdere melkveebedrijven hebben meldingen gedaan van acute sterfte onder de koeien. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) kreeg de meldingen, die via de GD Veekijker gingen, het afgelopen jaar en met name in het vierde kwartaal.

De sterfte wordt soms vooraf gegaan door koorts en ademhalingsproblemen. Bij alle bedrijven ging het om meerdere koeien in enkele dagen tijd. Dit meldt het Tijdschrift voor Diergeneeskunde. Uit pathologisch onderzoek kwam naar voren dat de koeien stierven aan een (acute) longontsteking door een primaire infectie met Mannheimia haemolytica. Deze bacterie kan van nature in de voorste luchtwegen aanwezig zijn, maar zich onder bepaalde omstandigheden vermenigvuldigen en zich naar de longen verplaatsen en daar toxines vormen. Dit kan acute longontsteking en vergiftiging veroorzaken met als gevolg acute sterfte. Per bedrijf kan het probleem enkele weken voortduren. Een zeer snelle behandeling met antibiotica kan sterfte voorkomen. Twee maal daags temperaturen kan zinvol zijn om nieuwe gevallen snel op te sporen.

In 2009 is een onderzoek uitgevoerd om eventuele gemeenschappelijke factoren in beeld te krijgen. Daarbij is ook typeringsonderzoek gedaan om na te gaan of er sprake was van een nieuwe variant van Mannheimia haemolytica. Dit was niet het geval. De gevonden stammen zijn vergelijkbaar met de Manheimmia haemolytica-stammen die kalverpneumonie veroorzaken. Hieruit kwam geen gezamenlijke factor. Op veel bedrijven was voorafgaand aan de sterftegevallen wel een stressfactor aan te wijzen als 'trigger' die de bacterie activeerde. In een enkel geval was vooraf een primaire infectie als IBR of longworm aanwezig.

Of registreer je om te kunnen reageren.