Rundveehouderij

Nieuws 14 reacties

Weinig schot in verlengen levensduur melkkoe

De gemiddelde leeftijd waarop melkkoeien in 2014 werden afgevoerd lag op 5 jaar, 8 maanden en 27 dagen. Dit is een stijging van 1 dag ten opzichte van 2013, en van 16 dagen ten opzichte van de nulmeting in 2011.

Daarmee zijn de initiatiefnemers van de Duurzame Zuivelketen (DZ), NZO en LTO, nog ver verwijderd van het door hun gestelde doel, een verlenging van de gemiddelde levensduur van melkkoeien met 6 maanden in 2020 ten opzichte van 2011.

Langere levensduur van 30 dagen per jaar nodig

In tegenstelling tot andere doelen zoals antibiotica-reductie en het gebruik van verantwoorde soja lukt het de DZ tot op heden niet grote stappen te zetten om het gestelde doel voor levensduur te bereiken. In de sectorrapportage over afgelopen jaar staat te lezen dat voor het realiseren van de doelstelling in de periode 2015-2020 een aanzienlijk grotere toename nodig is, namelijk 30 dagen per jaar. Over de afgelopen 3 jaar was de gemiddelde toename 5 dagen per jaar.

De DZ wil met specifieke doelstellingen per zuivelonderneming en via het verbeteren van informatievoorziening naar melkveehouders de verlenging van de levensduur van melkvee versnellen. Ook is er een routekaart Levensduur (pdp) ontwikkeld.

Belangrijkste redenen voor afvoer koe

Uit verschillende studies blijkt dat veel koeien in Nederland al op een leeftijd van 4 of 5 jaar worden afgevoerd. De 3 belangrijkste redenen voor afvoer van melkkoeien zijn verminderde vruchtbaarheid, klauwproblemen en problemen met de uiergezondheid. Dit terwijl de economisch optimale vervangingsleeftijd van gezonde melkkoeien veel hoger ligt. De DZ zet specifiek in op het verminderen van klauwproblemen en het verbeteren van de uiergezondheid.

Economisch voordeel en duurzaamheidswinst

Een betere diergezondheid leidt ertoe dat er minder dieren gedwongen afgevoerd hoeven te worden, waardoor de levensduur naar verwachting zal toenemen. Hoe ouder de koeien gemiddeld worden, hoe kleiner het percentage van de tijd dat ze in opfok en dus niet productief zijn geweest. Dit levert zowel vanuit economisch als vanuit milieukundig oogpunt voordelen en dus duurzaamheidswinst op. Een derde winstpunt van het terugdringen van het voorkomen van deze aandoeningen is dat het ook bijdraagt aan het reduceren van het antibioticagebruik.

Om meer zicht te krijgen op de ontwikkelingen ten aanzien van diergezondheid en dierenwelzijn werkt de DZ aan het ontwikkelen van nieuwe monitors op het gebied van dierenwelzijn en uiergezondheid.

Laatste reacties

 • Eminem2010

  en zal met slechte prijzen in 2016 terug lopen door vroegtijdige slachtingen.

 • bva

  Zonder het quotum was de kans groot geweest dat koeien ouder werden. Nu krijgen we een nieuwe quotum terug, dus er zal niet veel veranderen.

 • a van Gerwen

  Er zullen noodgedwongen nog heel wat koeien vroegtijdig Aan de slachthaak belanden als er fosfaatrechten komen, waarbij het Vorig jaar nog de combinatie was van lage melkprijzen en de toen nog dreigende superheffing die voor een toename vanslachtkoeien zorgde

 • vink

  Een koe nog een kansje geven is er niet meer bij met strenge antibiotica regels en fosfaatrechten.

 • erardus1

  Leeftijd bij afvoer is nog niet gestegen. Hoe staat het met de leeftijd van de aanwezige koeien. Er zijn meer koeien aangehouden. Geeft straks mogelijk een na effect?

 • info48

  Dat kan ook nog niet, 2014 was nog steeds een quotum jaar dus er moest gestuurd/geruimd worden op quotum dat betekent dat er erg veel koeien vroeg tijdig naar de slacht gaan.
  Fosfaat regels gaan denk ik per aantallen en dat is makkelijker te sturen dan op productie zonder vroegtijdige ruiming van oudere koeien.

 • DJ-D

  Ja dat krijg je met al die doelstellingen als leeftijd, weidegang, waterkwaliteit, fosfaatplafonds. Kan alleen maar tegenvallen. Boeren kunnen er vaak niets aan doen. Maar krijgen dat gezeur van de anti's wel weer te horen. De enige nuttige doelstelling is minder regels!

 • 344412

  Waarom moeten koeien ouder worden eigenlijk, ze worden hier al ouder dan in de rest van de wereld. Op tijd vervangen geeft ook nog goede slachtopbrengst. Te laat is €0.

 • agriholland

  De melkveewet en fosfaatrechten zorgen ervoor dat vee voortijdig geslacht wordt. En dan zijn er nog melkfabrieken die hier op het verkeerde moment punten voor willen geven.

 • rub2

  We weten uit gekkigheid niet meer welke regels we er nog bij moeten verzinnen. Het probleem ontstaat nu dat al deze regels tegenstrijdig met elkaar zijn. Koe zo efficiënt mogelijk laten produceren, betekent binnen houden en mest netjes verdelen zo heb je de hoogste opbrengsten van je land nuttig voor de kringloop wijzer. Alleen dan weer het probleem van de weidegang 80 procent moest toch naar buiten in 2020? Dan ga de regels eerst maar eens versoepelen. Anders komen er steeds minder koeien buiten.

 • alco1

  Hierboven wordt door iedereen heel goed omschreven dat "levensduur" weer zo'n bureaucratisch uitgedacht getal is. Maar wel weer gebruikt kan worden om de melkveehouderij in discrediet te brengen.

 • boergert

  Levensduur is een betekenisloos begrip, voor het maatschappelijk draagvlak ook van weinig betekenis. Het voorkomen van afvoer in de eerste en de tweede lactatie levert geld op daarna is gezondheid, melkkwaliteit, en antibioticagebruik leidend. Het is in ieders belang om gezonde koeien op stal en vooral in het land te hebben. Melkkoeien kunnen ook goed vlees leveren. Niet levensduur zou belangrijk moeten zijn maar het voorkomen van de afvoer van 'worstkoeien', die zijn een jaar te lang aangehouden.

 • farmerbn

  Gewoon stoppen met DZ.

 • mtseshuis

  @farmerbn: Lijkt me ook het beste idee, het gaat nergens over...
  Hier zijn we 2 maanden gezakt agv vervroegde afvoer van koeien die we anders behandeld zouden hebben tegen mastitis, agv het idiote antibiotica geneuzel. Ook worden momenteel koeien afgevoerd om niet te hoog op te lopen in aantallen ivm fosfaatrechten en mestbeleid..
  @Boergert: idd voorkomen van worstkoeien (vaak min of meer probleemgevallen) zou leidend moeten zijn...

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.