Rundveehouderij

Nieuws 66 reacties

Van Dam: afroming fosfaatrechten noodzakelijk

De fosfaatproductie in de melkveehouderij was op peildatum 2 juli waarschijnlijk al boven het fosfaatplafond, waardoor afroming van de fosfaatrechten noodzakelijk is.

Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Groei inleveren bij invoer fosfaatrechten

Op 2 juli kondigde toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma de invoering van fosfaatrechten aan. "Alle groei die melkveebedrijven na deze datum hebben gemaakt is voor eigen risico en rekening. Bedrijven zullen deze groei moeten inleveren als de fosfaatrechten worden ingevoerd", aldus Van Dam. Het ziet er naar uit dat het inleveren van deze groei niet voldoende is. Alle bedrijven zullen door overschrijding van het fosfaatplafond ook minder mogen produceren dan ze op 2 juli deden.

Hoeveel procent productie er ingeleverd moet worden kan Van Dam nog niet zeggen. "Dat hangt af van de definitieve productiecijfers op 2 juli." Over de wijze waarop hij wil afromen kan hij ook nog niets zeggen. We moeten kijken wat juridisch kan en wat rechtvaardig is. Ga je bijvoorbeeld groeiers gelijk behandelen als bedrijven die niet gegroeid zijn en behandel je extensieve bedrijven hetzelfde als intensieve bedrijven? Dat zijn we allemaal aan het bekijken, maar dat kost tijd.

Fosfaatrechten onvermijdelijk

Invoering van fosfaatrechten is volgens Van Dam onvermijdelijk, omdat Nederland anders de derogatie verliest. Dat risico wil Van Dam niet lopen, omdat het belang hiervan te groot is. Verlies van de verruimde mestnormen zou de sector €100 miljoen kosten vanwege extra mestafvoer van melkveebedrijven, verdringing op de mestmarkt en extra mestverwerking.

Hoe het fosfaatrechtenstelsel er verder uit gaat zien kan Van Dam nog niet zeggen. Hij is hierover in overleg met de sector in de regiegroep. Van Dam zegt wel te willen voorkomen dat in de mestwetgeving regels op regels worden gestapeld. Hij waarschuwt wel dat daardoor mogelijk langer duurt voordat er duidelijkheid komt.

Produceren binnen maatschappelijke randvoorwaarden

Van Dam zegt bij zijn eerste optreden in de Tweede Kamer dat er voor de Nederlandse melkveehouderij kansen liggen op de internationale markt. "Die kansen moeten kunnen worden benut, maar daarvoor is produceren binnen de maatschappelijke randvoorwaarden wel van groot belang."

Van Dam ziet grondgebonden melkveehouderij met koeien in de wei als ideaal beeld. Hij wil in ieder geval een stelsel ontwikkelen dat alle prikkels tot verdere intensivering weg neemt. Van Dam zet in op 80% weidegang in 2020. "Er wordt nu met de sector geïnventariseerd welke aanvullende plannen er zijn om dit te realiseren."

Mineralenconcentraat als kunstmestvervanger

Van Dam haalde tijdens het debat ook het belang aan van acceptatie van mineralenconcentraat uit dierlijke mest als kunstmestvervanger. Hij zet zich in om dit in Brussel goedgekeurd krijgen. Hij ziet dit positief "We hebben een goed verhaal", aldus Van Dam.

Laatste reacties

 • puinhoop

  de veroorzakers zullen wel het beste af zijn

 • Barneveldsei

  Wordt tijd dat kunstmest verboden wordt, en dat er dan koe,kip,varkensmestkorrels in de plaats gebruikt moeten worden. Anders komen we nooit van het mest probleem af. Tevens zou de regering aansprakelijk gesteld moeten voor de steeds lagere opbrengsten van de akkers. Een copensatie zou wenselijk zijn.

 • veldk

  laten ze dan kijken naar het jaar 2013 2014. toen was er nog geen overschrijding van het plafon... nu worden WEER alle nette bedrijven bestraft en die cowboys beloond...... weer die vuile linkse streken

 • rub2

  Foei Foei, ik kan de regel nu al invullen: er gaat gekort worden bij de extensieve niet gegroeide veehouder want deze kan dat wel opvangen.

 • rub2

  Foei Foei, ik kan de regel nu al invullen: er gaat gekort worden bij de extensieve niet gegroeide veehouder want deze kan dat wel opvangen.

 • de beul

  Wat een drukte allemaal,gewoon 2,5 gve per hectare.
  Kunnen allen koeien buiten.
  Geen mestoverschot,geen ruwvoertekort,kun je produceren voor de laagste kosten.
  Simpeler kunnen ze het niet maken!!!
  Zo ging het altijd,had je geen grond dan kon je geen koeien melken.
  Veel succes allemaal met ingewikkelde berekeningen,maar het blijft zo lek als een mandje,om zoveel mogelijk fraude te plegen.

 • Snel

  aangeboden varkensfosfaat € 125,- kg

 • wmeulemanjr1

  Wat kan de politiek het ingewikkeld maken. Een zittend gat verzint altijd wat! !

 • mtseshuis

  @wmeulemanjr1: En zo is het!
  Overigens is het probleem eenvoudig op te lossen door verwerkte en geëxporteerde mest niet mee te tellen en de produktienormen voor fosfaat op een acceptabeler, lager niveau per koe te zetten, iedereen blij!

 • rh.dekker1

  Meneer van Dam moet vooral doen wat hij zelf zegtgrondgeboden melkveehouderij.= dus veehouders met latente ruimte exstra fosfaat rechten geven. En afromen bij veehouders die per2 juli 2015 niet voldeden aande melkvee wet. Dat is kort gezegd al jaren door de politiek voor gesteld.dus politiek HOU JE AAN JE WOORD. Metvriendelijke groet,

 • schuitenmaker

  Grondgebonden veehouderij is toch het beste milieu

 • westplaat

  Beste van Dam,
  Sinds wanneer bevat fosfaat room?
  Kan je dit wel afromen?
  Wat wil je met fosfaat`room` gaan doen?

 • koeien10

  afromen is pure diefstal.

 • kuiken007

  ff 10% van het varkensquotum opkomen en probleem is verholpen of is dit gevaarlijk wat ik zeg????

 • Peerke1

  Zo snel mogelijk die derogatie weg. Bovendien is het toch de grote fout van de overheid zelf dat er zo veel uitgebreid is. Kan vadertje overheid dit probleem dan ook even op eigen kosten oplossen en alle boeren schadeloos stellen.

 • agriholland

  Bij geen derogatie nog meer druk op de mestmarkt en nog meer koeien binnen. Alles wat buiten loopt kan immers niet afgevoerd worden.

  Rijk heeft noodzaak nog steeds niet aangetoond aangezien cijfers verdwijnen of niet worden verstrekt. Alles wordt veel te gemakkelijk aan de landbouw toegewezen, terwijl die cijfers niet goed onderbouwd zijn.

  http://www.v-focus.nl/2015/12/opnieuw-meten-als-ammoniakdata-niet-beschikbaar-zijn/

 • schooteind1

  Het idee dat "extensieve" boeren minder zouden hoeven af te romen dat "intensieve" is natuurlijk niet in het belang van een duurzame veehouderij. Uit alle cijfers blijkt immers (BEX, Kringloopwijzer en voorheen Minas) dat de ecogische footprint van extensieve boeren veel groter is ten opzichte van diegene die wat zuiniger omspringen met hun beschikbare grond. Bovendien hebben "intensieve"veehouders feitelijk ook grond in gebruik van hun buurman waar voer van wordt gekocht en waar mest weer naar toe gaat. Dus ook grondgebonden.

 • simpel boerke

  Schooteind1, iedereen probeert zijn eigen straatje schoon te vegen, intensief of extensief en voor beide nog is wat te zeggen ook.

 • haj146

  Deze discussie komen we nooit uit. Waar de nzo lto en verdere belangenbehartigers zich druk voor moeten maken is de plaatsingsruimte verhogen en geëxporteerde mest van het plafond af. Helaas denken ze alleen aan compromissen sluiten met de boer als lijdend voorwerp. Volgend jaar komt de overheid met het ammoniak plafond dus laten we ons zo weer een probleem aanrekenen

 • Peet1212

  We kunnen beter Baron v.d. Voorst ( voorzitter Hoge Veluwe)
  voorzitter maken van LTO. Die man zegt gewoon dat mevr. driehoog in de stad zich er niet mee moet bemoeien omdat ze er geen verstand van heeft net zoals de ambtenaar achter zijn bureau!!! Dat is nog eens klare taal!!!

 • massan

  EERST NAAR BRUSSEL!!
  Ga eerst naar Brussel Martijn van Dam. Maak daar het fosfaatplafond bespreekbaar. Destijds bij het vaststellen van het plafond is niet uitgegaan van verwerkte en geëxporteerde mest. Probeer dit eerst als aftrekpost te regelen in Brussel. Als je dit kunt regelen is de hele discussie over het fosfaatplafond opgelost.

 • wmeulemanjr1

  De melk word geëxporteerd, de mest exporteren. Waarom dan fosfaatplafond? Problemen maken of creëren of oplossen? Hoe slim kan de overheid zijn in deze situatie?

 • Flirt

  Wel goed om te zien dat van Dam begonnen is zich in te lezen in de dossiers, alleen wel jammer dat ie met de dossiers van 1980 begonnen is.

 • horstink

  Schooteind,

  het blijft lastig hé. Als intensieve veehouder leg je een deel van je verliezen op de grond van je buurman, waardoor je rekenkundige overschot op je eigen grond lager is. Deze buurman heeft hetzelfde probleem als de extensieve veehouders, nl. een dalende opbrengst door de lage bemestingsnormen waardoor je in de kringloopwijzer niet goed uitkomt.
  De extensieve veehouder kan daarnaast een generieke korting veel moeilijker opvangen door een BEX-voordeel omdat 80% grasland nu eenmaal betekent dat een groter deel van het rantsoen uit eiwit (en dus fosfaat)rijke gras(kuil) bestaat.

 • schooteind1

  Inderdaad Horstink je hebt gelijk. Te veel gras voeren is gewoon slecht voor het milieu. De uitstoot van o.a. methaan gas en ammoniak is echt veel hoger dan wanneer je je koeien een beter uitgebalanceerd rantsoen geeft met een belangrijk aandeel snijmais. En de fosfaat efficientie is met een eenzijdig gras rantsoen veel slechter. En het ging tenslotte toch om een duurzame melkveehouderij. Toch........... In deze discussie zou het fijn zijn als we ook eens gewoon de cijfers er langs leggen en ons meer laten leiden door feiten dan door emoties.

 • Koen Franken

  @ Massan , ook de pluimveesector welke bijna alle mest of verwerkt, verbrand of exporteert heeft een fosfaatplafond . Ook daar moet deze sector zich aan houden . Elke sector heeft een EIGEN plafond . Dus zoek het in je eigen sector om het op te lossen .

 • alco1

  Elk nuchter boerenverstand zegt: "Waar zijn we mee bezig".

 • Bennie Stevelink

  Als er afgeroomd moet worden dan moet dat regionaal gebeuren en niet nationaal. De gebieden waar de laatste jaren de veestapel het hardst is gegroeid en die het intensiefste is moet het meeste inleveren. Het kan niet zo zijn dat de rest van Nederland moet inleveren om Brabant, die al zeer intensief is, nog intensiever te maken.
  Net als in de varkenshouderij moet Nederland in regio's worden ingedeeld en afroming moet per regio plaats vinden.

 • Bennie Stevelink

  Een andere maatregel die men kan nemen is dat toe te wijzen fosfaatrechten niet forfaitair maar op basis van BEX toegewezen worden. Een "knelgevallen boer" (extreme groeier) kan zich bij de rechter niet beklagen dat hij zijn aantal koeien niet kan houden. Als hij het gemiddelde BEX voordeel maar haalt kan hij zijn aantal koeien immers wél houden.

 • Bennie Stevelink

  Ook kunnen er eisen worden gesteld aan de handel in fosfaatrechten, net als in de varkenshouderij. Daar mogen boeren in intensieve regio's geen dierrechten kopen uit extensieve regio's. Dit zou ook in de melkveehouderij kunnen.

 • schooteind1

  Beste Mozes. Dat betekent dat je vooral de provincie Friesland op slot zet. Immers dit is de meest melkvee-intensieve provincie. Ik ben het daar niet mee eens. Als je als boer nu de pech hebt dat je in Friesland woont wordt je ontwikkelingsmogelijkheden beperkt omdat jouw collega's gegroeid hebben. We zullen de pijn van eventueel afromen gewoon eerlijk moeten verdelen. intensief of extensief, en of je nu in Friesland woont of een melkveearme provincie als zeeland; gewoon allemaal hetzelfde inleveren (als dit al aan de orde zou zijn)!!

 • alco1

  Die van Dam moet gewoon naar Brussel gaan en zich hard maken voor veruiming. Er is immers niets aan de hand.
  Wij boeren laten ons gewoon pipelen.
  We krijgen allemaal slechte voorstellen voorgeschoteld en gaan elkaar dan bebekvechten wat het minst slechtste is, waarop de regelgever komt met de slotsom dat wij er niet uitkomen.Duitsland laat zich toch ook niet quoteren in hun auto productie, hoewel dat millieu technisch veel slechter is.

 • alco1

  Enne Mozes wil jij werkverschaffing voor de ambtenarij.

 • horstink

  Schooteind,

  jij gaat er voor het gemak aan voorbij dat niet alle gronden geschikt zijn om maïs te verbouwen. En wij hebben ook niet gevraagd om de verplichting 80% grasland. Echter de nitraatuitspoeling onder maisland (het land van je buurman..) is hoger dan onder grasland, waardoor deze eis aan alle melkveehouders is opgelegd om derogatie te behouden.

  Overdrijven is ook een kunst trouwens. Met een grasrantsoen is het wel lastiger om een goede BEX te draaien, maar niet onmogelijk. Ik wil de uitdaging wel aan om mijn cijfers uit de KLW naast de jouwe te leggen. Maar dan wel een KLW incl. de grond van je buurman (en zijn verliezen bij de teelt!)

 • Vhouder

  als je rechten krijgt op basis van wat je gehouden hebt en deze zijn fosfortair bv 41 kg per koe. als je dan door efficient te boeren een koe kan houden voor 39 kg fosfaat dan heb je al 5 procent extra ruimte, en zoveel zul je niet hoeven in te leveren dus waarschijnlijk niks aan de hand. of kun je er zelfs een paar meer houden.

 • v w

  Heel dat plafond 1 grote wassen neus.we hebben een stelsel van gebruiksnormen en daar moeten we aan voldoen en is makkelijk te controleren en dat rest gaat voor export. En zorg dat de mineraal concentraten als kunstmest vervanger mogen dienen ben de duurzaam bezig en meetprobleem is zo goed als opgelost hoe simpel kan t zijn maar nee hoor....

 • v w

  Heel dat plafond 1 grote wassen neus.we hebben een stelsel van gebruiksnormen en daar moeten we aan voldoen en is makkelijk te controleren en dat rest gaat voor export. En zorg dat de mineraal concentraten als kunstmest vervanger mogen dienen ben de duurzaam bezig en meetprobleem is zo goed als opgelost hoe simpel kan t zijn maar nee hoor....

 • v w

  Eerst 10 jaar lekker maken met quotum afschaffing en iedereen vervolgens zwaar investeren (en dik legeskosten innen) en dan op moment supreme de handrem er weer op te trekken. Vervolgens lekker verdeeld zaaien binnen de eigen sector en de rapen zijn weer gaar.kunnen we weer de buidel trekken om de stal vol te zetten of deels leeg te laten staan, allebei kostprijs verhogend bij de toch al zo krappe marges.en dat moeten we er dag en nacht voor klaar staan 7 dagen in de week. Mr van dam heeft makkelijk praten wil naar een 4 daagse werkweek en bevalt t hem niet krijgt die nog 8 jaar wachtgeld,

 • BO(skabout)ER

  ach over 5 jaar is derogatie toch verdwenen. Dus dan hebben we 2 problemen..dure fosfaatrechten en geen derogatie.

  (onze politiek kijkt toch altijd naar de toekomst)

  Dus ik pleit om dat fosfaat plafond te verhogen en anders er maar door heen te gaan en kijken wat Brussel doet of kan.

 • simpel boerke

  Boskabouter, je zou zomaar eens gelijk kunnen krijgen. Derogatie is afgeschaft, of de eisen zijn dan zo hoog dat niemand er nog gebruik van maakt, maar zoals je zegt, die fosfaatrechten, die ik zomaar niet meer verdwijnen.

 • Bennie Stevelink

  @Boskabouter en @toon23, jullie denken toch niet dat wij zonder derogatie geen fosfaatrechten krijgen? Dat de melkveehouderij dan wel onbegrensd kan groeien?
  De varkenshouderij en pluimveehouderij zijn ondanks mestverwerking en geen koppeling aan grond toch ook begrensd.

 • Foxxy

  Dus, overheid maakt 1,7 miljoen koe-fosfaatrechten, verdeeld dat over Nederlandse koeien.

  Zet ze per koe op 5000 euro. Bij bedrijfsbeeindiging koopt de overheid ze op, en de overheid brengt gewoon minder fosfaat rechten terug de markt in, totdat naar hun goeddunken het vee in aantal is gekrompen!

  Kan de prijs gewoon door overheid in overleg vastgesteld worden, en betalen zij de kosten van de sanering

  Idee?

  Blijft dom om fosfaat rechten te accepteren

 • Foxxy

  Excuses voor de zeer beknopte uitleg, maar vanuit de basis kunnen we er misschien iets mee?

 • driepint

  @mozes; wat te doen met de extensieve Brabantse bedrijven?

 • Bennie Stevelink

  @robbies, wat is een extensief bedrijf? Ik krijg zelf steeds meer de indruk dat die zogenaamde extensieve bedrijven in werkelijkheid bedrijven zijn die naast het melkvee nog een akkerbouwtak hebben. Voor de akkerbouwtak hoeven geen fosfaatrechten toegekend te worden.

 • schooteind1

  Juist Mozes, dat is de latente grond discussie. Zoals je zelf ook al aangeeft bestaat "latente" grond helemaal niet. Deze grond is gewoon altijd gebruikt. Hetzij voor akkerbouw, hetzij voor de opfok van extra jongvee (wat weer wordt verkocht). In ieder geval is die grond bedrijfsmatig in gebruik geweest. Echte "latente" grond is grond waar sinds 1984 (invoering superheffing) bos of hei heeft gestaan

 • BO(skabout)ER

  eventjes een antwoord voor Mozes.

  Het is echt krankzinnig dat LTO zich bij fosfaatrechten neerlegt. Want mozes; er is al een melkveewet die de groei al genoeg zal beperken. Waarom dan ook nog fosfaatrechten? Nou dat weet ik wel 'omdat we anders over het plafond zullen schieten'.

  Dan moet je je afvragen is het plafond juist ingesteld. Antwoord is zeer simpel dat is nee. (ivm de verwerkte mest)

  Nog een vraag; als het plafond hoger zou worden gemaakt is dit goed voor de Nederlandse economie; Antwoord is Ja meneer Boskabouter. (meer investeringen vanuit de landbouw, ook meer mestverwerking)

  Zijn fosfaatrechten goed voor de economie? Antwoord is nee Boskabouter.

  Zijn fosfaatrechten goed voor het milieu? Antwoord is ook nee; er is dan geen geld voor mooie investeringen zoals zonnecollectoren etc.

 • melkveehouder .

  Het lijkt me stug dat op 2 juli het fosfaatplafond al was overschreden. Met deze opvatting slaat van Dam de plank (juridisch) flink mis. Dat op 2 juli de gedachte was dat in 2015 het fosfaatplafond flink overschreden zou gaan worden, is heel iets anders. De daadwerkelijke overschrijding vind veel later dit jaar plaats.

 • Peltjes

  schooteind: Latente grond is grond die is opgegeven in de gecombineerde opgave, maar niet in gebruik is voor de melkveehouderij. Dus wel in eigendom (uitleg van LTO) Je klopt jezelf op de borst dat je zo efficient bent maar vergeet gemakshalve dat intensief de oorzaak is van fosfaatrechten en andere mestwetten/regels. Wat dat laatste betrefd zijn jullie wel heel productief.

  Mozes: Wat moet een veehouder dan met grond die over is, kuilbulten kweken?

 • alco1

  FOSFATEN horen bij grond en niet bij DIEREN.

 • Bennie Stevelink

  @Peltjes, wat een melkveehouder/akkerbouwer moet met grond die hij niet voor melkvee gebruikt?
  Dat lijkt mij toch eenvoudig: gewoon doorgaan met akkerbouw.

 • alco1

  Er overheerst zoveel angst dat mestafvoer nog duurder wordt.
  Het druipt eraf.
  Een mooi voorbeeld is de stal van Koole.
  Buren veehouders zijn tegen omdat verhuurde grond aan hen terug genomen wordt en zo zij in de problemen komen.
  Dit is natuurlijk een zeer nare situatie, maar wat wil je dan ?
  Je mag niet meer beschikken over je eigen land!!!
  Zo is het ook met de latente ruimte.
  Mag je niet meer beschikken over je eigen plaatsingsruimte?

 • kiepel

  @alco1
  Volledig eens. Fosfaat is grond.

 • Bennie Stevelink

  @alco, dat geldt toch ook voor de varkensrechten. Daar heb ik nog nooit een "extensieve boer" over gehoord.

 • massan

  Door al dat gedoe om fosfaatrechten durft geen enkele veehouder te stoppen met melken. Er zijn diverse veehouders in mijn omgeving die overwegen om te stoppen. Echter door de onduidelijkheid over de fosfaatrechten blijven deze boeren doormelken. Ze zijn bang dat als ze nu stoppen dat ze fosfaatrechten mislopen welke ze kunnen verkopen. Het kromme hiervan is dat de totale melkproductie in NL blijft stijgen met als gevolg een toename van de fosfaatproductie. De fosfaatproductie zou allang gedaald zijn als er geen onzekerheid was over fosfaatrechten. Sterker nog, zelfs het onzinnige fosfaatplafond zou niet gehaald worden.

 • Foxxy

  Op het moment dat fosfaat rechten een prijs hebben, stoppen er hier in de buurt een boel veehouders.

  En inderdaad, de hele fosfaat plafond discussie is feitelijk de discussie waar de meest onzinnige dingen in besproken en verplicht gaan worden.

  Feitelijk is het de los-koppeling van grond t.o.v. Vee.

  Wel plaatsing, weinig fosfaat rechten, is bedrijf op slot! Kan je mest van derden aanvoeren!

  Dom politiek geneuzel

 • Peltjes

  Fosfaatrechten worden in feite gebruikt voor herverdeling van de rundveemest die niet geplaatst kan worden op grond in de overschot gebieden.En dit op kosten van de boeren met latente ruimte. Want deze zijn de enigen die ze kunnen kopen en gebruiken.

 • Vhouder

  beste massan de stijging van de melkproduktie licht aan de uitbreiders en niet omdat sommige wachten met stoppen, zelfs als ze straks stoppen en hun fosfaat rechten verkopen komt er ook niet minder melk omdat de koper van de rechten hun melk produktie overneemt.

 • alco1

  @Mozes 6dec 12.08
  Als je buurman in de gracht springt, ga je er toch ook niet inspringen.
  Alle bemoeienissen escaleren.
  Varkensrechten alsook melkquotum deden en doen niets aan de prijs.
  De grondregel moet zijn dat je mestafzet geregeld hebt.
  Voervoorziening geregeld moet hebben.
  En goed moet zijn voor je dieren.
  Maar iedereen kreeg de visioenen voorgeschoteld, dat alles kon.

 • Foxxy

  In 2014 was er 993000 hectare grasland.

  Dat maal een plaatsingsruimte van 85 kg fosfaat, gedeeld door fosfaat productie per koe van 43 kg, maakt grofweg het houden van ruim 1,9 miljoen koeien in Nederland mogelijk!

  Doen we de oppervlakte snijmais voor het jongvee!

  Fosfaat rechten? Onzin!

  De plaatsingsruimte is al bepalend!

 • Mfb

  De plaatsingruimte is groter dan het fosfaat plafond?

 • Foxxy

  De plaatsingsruimte is de landbouwgrond totaal t.o.v. De fosfaat uitscheiding van pluimvee rundvee en varkens.

  Als van Dam aangeeft dat zonder fosfaat rechten de sector 100 miljoen kwijt is, komt dat neer op ruim 5800 euro per bedrijf!

  Waar moeten we tekenen?

  (1 koe meer wordt geschat op 5000 euro aan fosfaat rechten)

 • Farmer4life2

  Same level playing field wordt compleet vergeten. Over 10 t/m 20 jaar hebben we alleen nog grote super efficiënte boeren. Die net als de varkenshouderij zitten te zeuren over de als maar lagere melkprijs en hierdoor nog verder investeren om hun solvabiliteit nog meer te verlagen.

  De koeien staan nog net buiten omdat het verplicht is. Bij enige vorm van quota's hoort een goede prijs. Ik ben voor het leveren van melk voor wat de (wereld)markt nodig heeft. Dit is het meest efficiënt en goed voor het milieu.

  De rest kunnen wij halen uit het beheren van het platteland. Veel mensen trekken richting stad.

 • Bennie Stevelink

  @Farmer4life2, de fosfaatrechten zijn niet bedoelt om de markt te reguleren. Net zoals normen voor uitstoot van schadelijke gassen voor auto's of vrachtwagens daar ook niet voor bedoelt zijn.

 • Foxxy

  @ Mozes, auto's en Bpm dan?

  Is toch ook gewoon politieke geldklopperij!

 • Farmer4life2

  @Mozes de fosfaatrechten zijn bedoeld om het fosfaat plafond binnen de perken te houden.

  In 1983 waren er circa 2,5 miljoen koeien. 32 jaar later zijn het er 1,7 miljoen en zit iedereen te schreeuwen. De groeiers tov de koefosfaten van 1983 zijn geiten, kalvermesterijen, pluimvee en varkenshouderij. Al deze sectoren zijn relatief gezien intensief.

  Wat gaat hier in Nederland fout? Wij melkveehouderers zijn zwaar de Sjaak door de intensieve sector. Zij moeten aan de slag met hun eigen mest probleem.

  Varkens, kalverhouderij, geiten en eenden hebben geen/weinig mestplaatsing ruimte en DAAR gebeuren ook de meeste frauduleuze dingen. Wij als melkveehouders zitten anderen hun problemen op te lossen. Wij zijn de DRUPPEL die de mestemmer doet overlopen.

  Derogatie is logisch voor de melkveehouderij. Zij hebben immers MAAR 1,8 kilo (vaak lager) fosfaat in 1 kuub mest. De rest is organisch en 4,6k stikstof.

  Wie genoeg land heeft is heer en meester. Laat de intensieve sectoren met al hun voer uit Brazilië maar zorgen dat de mest wordt geëxporteerd.

  Uiteindelijk is de intensieve sector op dit moment heer en meester. In elke sector, willen we nog weidegang ook ;-)

Laad alle reacties (62)

Of registreer je om te kunnen reageren.