Rundveehouderij

Nieuws 47 reactieslaatste update:11 jan 2016

NMV: KringloopWijzer is hartstikke lek

De KringloopWijzer is hartstikke lek. Dat zegt Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). Volgens hem zijn er nu al jongens ergens in den lande die met 300 pakken kuilvoer heen en weer rijden.

Ze zetten ze desgevraagd neer of halen ze weer weg. Ook een vracht kunstmest bestellen in Duitsland is volgens de voorzitter een koud kunstje. "Dat ding is zo lek als een mandje. Zo simpel is het. Maar als een meerderheid van stemmen zegt dat we ermee aan de slag gaan, be my guest."

'Verantwoording van de sector'

Het ministerie van Economische Zaken reageert dat de KringloopWijzer voor bedrijfsspecifieke verantwoording het meest voor de hand ligt, maar dat de werking ervan wel objectief moet worden bepaald en wetenschappelijk bewezen moet zijn. Daarnaast moet het systeem privaat geborgd worden. "En dat is de verantwoording van de sector", laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Meer lezen over de visie van de NMV op de melkveehouderij? Lees dinsdag het interview in weekblad Boerderij.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Welk alternatief heeft de NMV?

 • wmeulemanjr1

  Je moet je toch gewoon aan de regels houden, dan is er niks aan de hand.

 • Nick1983

  Als je bij controle 300 balen gras op pad heb staan, dan moet je wel aan kunnen tonen waar ze vandaan komen. Loonwerk rekeningen voor het persen bijv. Of facturen van fouragehandelaar indien aangekocht. En als je zelf perst, dan moet je wikkelfolie gekocht hebben.

 • Nick1983

  En als je big-bags kunstmest op pad heb staan, mag je ook uitleggen waar die vandaan komen.

 • Golden Touch

  Dit soort teksten geeft weer aan dat de bedrijfstak teveel onberekenbare mensen telt om niet te zeggen dat er oplichters aan het werk zijn. Hebben jullie nu niet in de gaten dat er ook particulieren mee kunnen lezen die net als de opnamen van de gaskast bij de nertsen zullen aantonen dat agrariërs types zijn zoals ik in mijn aanhef omschreef!!!

 • 344412

  Wat wil NMV, elke boer een NVWAer in dienst?

 • Heykoop

  Ik praat het absoluut niet goed maar in welke sector zijn er geen onberekenbare mensen? Zelfs bij de grote heren in den Haag, bij de banken of welke andere sector je ook maar kunt bedenken. Jammer voor degene die zich wel netjes aan de regels houden, want de hele sector krijgt zo wel een slecht imago terwijl zij daar niks aan kunnen doen.

 • de beul

  Gewoon 2,5 koeien per hectare,is voor iedereen te snappen.Ook deburger begrijpt dat. Waarom moeilijk doen als het zo makkelijk is.

 • Sjaak

  De kringloopwijzer is niet lek, maar de handhaving wel...
  Het systeem is fraudegevoelig, net als de voorloper MINAS. Die werd uiteindelijk ook afgekeurd door Brussel.
  Dus Wiegersma heeft hier wel een punt!

 • leo,s vriend

  Wiegersma heeft helemaal geen punt, Wiegersma zit weer eens te zeuren hoe slecht het allemaal wel niet is.
  Hij kan zich beter druk maken met het opsporen van die criminelen met hun pakken voer.
  En zijn leden duidelijk maken dat als ze serieus met de KLW aan de gang gaan ze serieus geld kunnen verdienen.

 • bellmonde

  koeienkoppen tellen en bunders. Kaders stellen. Mestafvoer of aanvoer wegen en bemonsteren.

  Binnen de kaders gewoon voor eigen gewin en volk en vaderland goed boeren.

 • John*

  al die regels zijn er om de bodem te beschermen tegen overbemesting. Bemonster nu toch gewoon is alle percelen. Laat de ondernemers waar de gehaltes op orde zijn bemesten naar eigen inzicht en geef de bedrijven met percelen met overbemesting een taakstelling om die percelen binnen 3 jaar op orde te hebben. Anders perceel verplicht 2 of 3 jaar braak.

  Aanpak bij de dieren geeft veel te mogelijkheden tot frauderen en staat te ver weg van t uiteindelijke doel een gezonde bodem.

  Bedrijven die dieren houden moeten de mest wel verantwoord afzetten en moeten daar ook op beoordeeld worden.

  Bodemonderzoek > geeft bemestingsruimte.

  bemestingsruimte is hoeveelheid aan te voeren mest op eigen bodem wat resteert zal verwerkt moeten worden of bij bedrijven afgezet worden die bemestingsruimte over hebben. • j.verstraten1

  Henk heeft zeker een punt. Maar zoals hij stelt rijden er nu al jongens rond met pakken voer en wordt er kunstmest uit Duitsland gehaald. Dus ook zonder de KLW is er al fraude.
  Jammer dat je dan op deze wijze je weerstand tegen de kringloopwijzer kracht bij wil zetten en diegene die te goeder trouw aan wil tonen dat hij ruimte op zijn bedrijf verdient, dit daarmee ontneemt. Moeten zij dan ook maar aan de illegale kunstmest?
  We schaffen toch ook de belastingregels niet af omdat er zwart geld in omloop is?

 • info36

  Heel Nederland is geestelijk lek.

 • DJ-D

  Tis allemaal maar betrekkelijk. Doel is waterkwaliteit moet goed zijn. Maar wat is goed? Is het water in een vijvertje in het plantsoen dat vol met blad en ganzen zit, schoner dan een sloot tussen 2 weilanden in?

 • Zuperboer

  Die jongens die met kuilpakken slepen kunnen beter hun inkuil- en bemestingsstrategie eens goed onder de loep nemen. Zie hier opbrengstverschillen tussen bedrijven van 5 tot 7 ton ds per ha jaaropbrengst. Dan is het vervolgens weer de schuld van de monsternemer van BLGG die niet goed meet, maar die hebben inmiddels ervaring zat om de foutmarge te beperken. Er is nog heel veel te halen op veel bedrijven en dan is de KLW eerder een kans dan een bedreiging. Maar dat is natuurlijk geen mooie propogandapraat voor een actiepartij.

 • Schraar

  Ik snap het belang niet voor Wiegersma om deze uitspraken te doen. Hij moet opkomen voor het belangen van de melkveehouders, maar rijd op deze manier zijn eigen leden, waaronder ikzelf in de wielen. Ik wil graag gebruik maken van de kringloopwijzer om meer ruimte te verdienen en wordt hierin op deze manier door mijn eigen organisatie tegen gewerkt. Direct mee ophouden Wiegersma!!
  Overigens een goed idee van John om iedereen verplicht zijn grond te laten bemonsteren om aan te tonen hoeveel er bemest mag worden. Hiermee kunnen de knoeiers die nog steeds volop dumpen het meest effectief worden aangepakt en kun je dus bewijzen legaal bezig te zijn (geweest) en extra ruimte verdienen om meer te mogen bemesten.

 • minasblunders1

  Het is niet zo dat er fraude wordt gepleegd met de KLW, het systeem ZELF is een fraudegeval om niet te spreken van corruptie. Wat mensen nu gaan doen is gewoon een logisch gevolg van een ondeugdelijk systeem. De enorme saldi die destijds onder MINAS werden opgebouwd door intensieve bedrijven, heten nu BEX-voordeel en de kermis gaat gewoon door. Van wetenschappelijke onderbouwing is geen enkele sprake. Vergeet niet dat de ZLTO zelfs al vóór de invoering van MINAS wist dat intensieve bedrijven veel meer mest hadden dan op papier, daar verandert de KLW niets aan.

 • Kaiser

  Meet- en weegapparatuur moeten er geplaatst worden op de mestverspreiders voor rundveemest op eigen land. En net als akkerbouwers en varkenshouders met mestbonnen werken.
  Dan klopt de KLW veel beter.

 • leo,s vriend

  Kaiser, nee, onzin, bij een goede kuilanalyse weet je precies wat je aan mineralen hebt, mestmonsteren op elke vracht is onbetaalbaar en onnauwkeurig.

  Minasblunders, raar toch dat ook extensieve bedrijven BEX voordeel halen........

 • minasblunders1

  Leo's vriend, als iedereen dan toch een voordeel haalt dan kunnen we toch net zo goed de normen een eind omhoog gooien en de hele KLW-poppenkast laten voor wat het is?

 • fosfaatboer

  terug naar MINAS

 • fosfaatboer

  De boer is troef,de ene dag een held de andere dag een boef. Een boer kan ook niks meer goed doen in de ogen van een burger. Ze worden ook steeds afgezeikt door WD,PvdD enz.... Dijksma deed er ook aan mee,als ze in China was bejubelde ze de Nederlandse melkveehouder,als ze terug was in Nederland bedacht ze gauw weer wat regels voor de boeren, fosfaatrechten,stikstofregels enz. Dat noem ook nou Schizofrenie,veel politici hebben daar last van !

 • Jochem Lekkerkerker

  De KLW is een managementtool, waarmee verbeterpunten in de bedrijfsvoering aan het licht kunnen gebracht. Niet meer en niet minder.
  Als je af wilt wijken van de standaard bemestingsnormen dan dien je de KLW te laten toetsen aan de hand van je fiscale boekhouding. Die kant gaat het op.
  Als op voorhand al wordt geroepen dat de KLW fraudegevoelig is, is de overheid helemaal klaar met het mestdossier en zullen er nooit meer mineralen mogen worden aangewend dan de maximaal in de wet voorgeschreven hoeveelheid. Dat doel hebben we denk ik met zijn allen ook weer niet voor ogen.

 • minasblunders1

  Lekkerkerker, waar het om gaat is dat wij als sector zelf de bewijzen in handen hebben dat het mest"probleem" veroorzaakt wordt door een knullige rekenfout. Dan kun je wel stug doorgaan met ondeugdelijke "managementtools", maar die leveren (behalve voor de intensieve bedrijven) alleen maar kosten op en we blijven met z'n allen in de hoek van de "vervuiling" zitten. Waarom willen we dat in stand houden?

 • T,Wissink.

  ik zou nog meer koeien houden

 • leo,s vriend

  Jochem, topreactie, zo is het , en niet anders.

  minasblunders, je kan wel blijven vechten voor je eigen waarheid, maar als iedereen links zegt, en jij alleen rechts, moet je je ook eens kunnen neerleggen bij het feit dat je wel eens ongelijk kan hebben.

 • erikvgrinsven

  ik snap niet dat je zo stom kunt zijn om tegen de kringloopwijzer te zijn. het is alleen winst, weet je mee waar je mee bezig bent. bent wijzer, dan alleen maar dingen te zoeken waarmee de kringloopwijzer ter discussie komt te staan.

 • Schraar

  Minasblunders, het mestprobleem wordt veroorzaakt door over-ambitieuze Nederlandse boeren die veel meer mest zijn gaan produceren dan in het kleine Nederland verantwoord kan worden afgezet.
  Een groot gedeelte van het voer voor al deze dieren moet vanuit het buitenland worden aangevoerd. Om de mineralen kringloop te sluiten moet een gedeelte van de mest dan ook weer terug naar het buitenland.
  Doen we dat niet dan kunnen de akkers waar dit voer vandaan komt alleen bemest worden met kunstmest, wat betreft fosfaat eindig is. Als het fosfaatkunstmest op is stort dit hele systeem in, want dan kunnen zij niets meer verbouwen. Voor een duurzame landbouw moeten kringlopen uiteindelijk gewoon gesloten worden.

 • alco1

  @Scchaar. Je vergeet dat juist de landbouw over het algemeen wel duurzaam en kringloop gesloten is, al zou het voor de duurzaamheid veel beter zijn dat kunstmest geheel vervangen wordt door organische mest.
  Heel anders is het gestelt met de menselijke consumptie.
  Faces worden vernietigd waarvoor kunstmest gemaakt moet worden om voedsel te verbouwen.
  Wat duurzaamheid betreft zou juist "de natuur" verboden moeten worden. Nu levert het maar weinig CO2 omzetting.
  Grasland en andere gewassen leveren juist veel zuurstof.

 • minasblunders1

  Leo's vriend, wetenschappelijke feiten worden nu eenmaal niet door meerderheid van stemmen bepaald.

 • minasblunders1

  Van Grinsven, je weet juist helemaal niet waar je mee bezig bent doordat je in dit systeem van alles en nog wat domweg bij elkaar aan het tellen bent, zonder ook maar een beetje rekening te houden met alle chemische processen. Laat die KLW dan bestaan voor de intensieven, daar kan de rest heus wel mee leven. Maar om de extensieven te gaan dwingen mee te doen is idioot. Deze bedrijven worden nl. gedwongen hun land uit te mergelen en hun vee ziek te maken, terwijl zij part noch deel hebben aan het vermeende mestprobleem.

 • Bennie Stevelink

  @minasblunders 15:38, wetenschappelijke feiten worden ook niet bepaald door één persoon die van alles beweert zonder enige onderbouwing.

 • wullum

  Advies bureau's zijn de grote winnaars

 • minasblunders1

  Mozes, ga dat maar aan Oenema vertellen.

  En ik dacht dat ik je toch ruim voldoende onderbouwing heb gegeven. Dat jij dat niet wil horen is weer een andere kwestie.

 • minasblunders1

  Mozes, ten overvloede: feit is dat we in de mestwet zonder enige vorm van controle onderdelen uit verschillende leefwerelden gelijkwaardig optellen. Met krankzinnige uitkomsten van dien.

 • Bennie Stevelink

  @minasblunders, ik heb jou in het verleden toch ten overvloede aangetoond dat die "onderbouwing" van jou nergens op gebaseerd is. Die "onderbouwing" is te vergelijken met de "onderbouwing" die een homeopaat geeft voor zijn homeopathische therapie: hij gaat zijn therapie onderbouwen met argumenten uit zijn homeopathische geloof wat natuurkundig, scheikundig en medisch nergens bewezen is. Maar omdat hij erin gelooft ziet hij dat als bewijs.

 • Bennie Stevelink

  @minasblunders, jij mag van mij best jou eigen geloof hebben, net als homeopaten, kruidenvrouwtjes, medicijnmannen, vegetariërs, moslims en nog veel meer als je het maar niet steeds aan mij probeert op te dringen.

 • leo,s vriend

  minasblunders, wordt het niet eens tijd dat je stopt met het verkondigen van jouw krankzinnige leefwereld?
  Vergeef me de grove taal, maar ik wordt hier zooo moe van.

 • minasblunders1

  Mozes, basisrekenregels!! Niet meer en niet minder.

  Leo's vriend, lekker naar bed gaan dan. Het is al laat.

 • wmeulemanjr1

  Eigenlijk moesten koeien in de droogstand ook een gewijzigde mestproductie hebben, maar hebben op papier de productie van een melkgevende koe

 • Bennie Stevelink

  @wmeulemanjr, dan moet een nieuwmelkte koe in de eerste maanden van de lactatie ook een gewijzigde mestproductie hebben. Die ligt namelijk veel hoger. Als je het gemiddelde van de droge koe en de nieuwmelkte koe neemt kom je weer uit op de huidige mestproductienorm.

 • bramegberts1

  Wie van hierboven heeft ervaring met de KLW ?? Ik wel, we zijn al voor het 4e jaar bezig en de resultaten liegen er niet om. Wil je recht blijven houden om te produceren dan zou ik niet zo kritisch zijn en gewoon ermee aan de slag gaan. Het mes snijdt echt wel aan 2 kanten.

 • PIETER123

  Goed dat de NMV weer eens wat een luis in de pels is. Want anders hadden we al fosfaat rechten gehad met over een aantal jaren steeds meer boeren bij speciaal beheer van de RABO.Want duidelijk is dat het gebouw voor de komende 30 jaar scheef staat.Om met Wijffels eens beeldend uit te drukken. tijdens een radio gesprek over de situatie voor 2008 bij de banken in de America.Als het dak van een hoorberg lek is dan weet
  je zeker dat het hooi van binnen uit rot wordt.
  Als net als bij Volkswagen nu gedoe is omdat niemand de luis wilde zijn.Duidelijk een pleidooi om een met de luizen kam eens door de regelgeving te gaan zodat boeren een inkomen en een toekomst hebben..

 • Bennie Stevelink

  @PIETER123, van luizen heb je alleen maar last. Zo gauw mogelijk vanaf zien te komen.

 • leo,s vriend

  bramegberts 1, ik ook al 4 jaar met een relatief extensief bedrijf, volledig met je eens.

 • alco1

  Het is ook geen issue of KLW voordeel biedt. Dat zonder twijfel. Ook voor de extensieve boer die meer mest aan kan voeren
  Het punt is dat er teveel aannames in gedaan zijn, waarbij fouten kunnen ontstaan.
  De KLW zou zich pas in de gratie werken als ook PAL waardes in grondmonsters meegenomen zouden worden. Kortom evenwichtsbemesting zou bewerkstelligen.

Laad alle reacties (43)

Of registreer je om te kunnen reageren.