Rundveehouderij

Nieuws 16 reacties

Milieudefensie: kwantumtoeslag hindert weidegang

Milieudefensie wil dat zuivelbedrijven stoppen met het uitbetalen van een kwantumtoeslag. Schaalvergroting zou het opstallen van koeien alleen maar stimuleren, een ontwikkeling die haaks staat op gestelde doelen binnen het Convenant Weidegang (CW).

Milieudefensie dreigt per 1 juli 2016 uit dit convenant te stappen als er niet sneller vooruitgang wordt geboekt. Naast het afschaffen van de kwantumtoeslag wil de organisatie dat voor 1 juli 2016 ten minste 125 melkveebedrijven waarbij de koeien nu permanent op stal staan, de koeien laten weiden. Een doel dat volgens Jacomijn Pluimers van Milieudefensie gemakkelijk gehaald moet kunnen worden aangezien de sector zelf zou streven naar 500 bedrijven in twee jaar tijd.

'Geef weidegangbedrijven 1 cent extra per liter melk'

Ook zouden alle melkveebedrijven die koeien laten weiden, minimaal 1 cent per liter extra moeten krijgen van zuivelbedrijven. Supermarkten die het convenant ondertekenden, moeten wat Milieudefensie betreft meer kaas en andere weidezuivelproducten in de schappen leggen. Pluimers denkt niet dat een eis als het afschaffen van de kwantumtoeslag onhaalbaar is en laat weten dat er in ieder geval een aanzet kan worden gedaan.

Milieudefensie waarschuwt betrokkenen Convenant Weidegang

Milieudefensie concludeert dat de partijen in het CW, een afspraak tussen bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties, er in de afgelopen 3 jaar niet in geslaagd zijn het aantal koeien in de wei de laten toenemen. Daarmee komt het doel, handhaving van het niveau van 81,2 procent in 2012, niet dichterbij. Pluimers waarschuwt dat betrokken partijen op deze manier het risico lopen de geloofwaardigheid van het convenant te grabbel te gooien.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Mevrouw Pluimers moet zich niet bemoeien met geldstromen binnen de zuivel. Dat zijn zaken voor de leden/eigenaren van de zuivelbedrijven en mevrouw moet zich met haar eigen financien bemoeien. Door de grote bedrijven financieel te treffen kan ik haar verzekeren dat er geen enkele koe bijkomt in de weide. Weiden kost op de meeste bedrijven geld en is een gunst naar de koe. Hier doen we dit overigens met plezier, maar bedrijven die financieel strak staan hebben geen ruimte om te gaan weiden voor de hobby. Er is afgezien van de emotionele/ethische aspecten, de dier beschouwen als gelijke van de mens, weinig tot geen reden om dieren te weiden. Het zou mevrouw Pluimers sieren als ze 5ct per kg weidemelk in de boerenportemonnee zou krijgen. Het uiteindelijke resultaat van haar inspanningen zal wel zijn dat de aandeelhouders van AH en de medewerkers in de zuivel er een paar procent bij krijgen.

 • vandenbrand

  pluimers, ga zelf geld inzamelen en stort dat geld in de weidemelkpot. kun je die als er genoeg inzit verdelen. een cent is een zoethoudertje.

 • JacomijnMD

  Geachte Zuperboer,
  Allereerst verwijs ik u naar onze brief met eisen aan het Convenant Weidegang
  https://milieudefensie.nl/publicaties/brieven/brief-met-eisen-aan-het-convenant-weidegang
  Daarnaast verwijs ik naar het onderzoek van TNS NIPO over de bereidheid van consumenten om meer te betalen
  https://milieudefensie.nl/veestapel/nieuws/meerderheid-nederlanders-is-bereid-extra-te-betalen-voor-koe-in-wei

  Milieudefensie wil graag dat weidepremie verhoogd wordt en doorberekend wordt in de prijs van melk en zuivel, zodat er inderdaad meer geld in de boerenpertemonnee komt. Tijdens het overleg gisteren al een afspraak gemaakt om met Albert Heijn hierover in gesprek te gaan.
  Volgens mij willen we namelijk hetzelgde: de koe in de wei en een eerlijke prijs voor de boer.
  Met vriendelijke groet, Jacomijn Pluimers

 • farmerbn

  Laat ze maar lekker uitstappen.

 • Sjefo

  De koe wordt niets gevraagd het is ook niet bewezen dat de koe dat wil,het is uiteraard ook niet mogelijk hier achter te komen en zolang dat zo is moet die gesubsidieerde Pluimers haar bek houden, TNS, NIPO, MILIEUDEFENTIE enz voor mij staat de koe centraal en die halve of hele cent is voor mij ondergeschikt,de koeien bij ons hebben het prima naar de zin, laat dat zo !!!!

 • mtseshuis

  Nee die cent voegt amper iets toe, hier mag een koe zelf weten waar ze vertoeft, in de wei of in de supercomfortabele stal. Wij zijn Milieudefensie en andere boerhatende partijen niet nodig om een gezonde sector te krijgen, dat regelt zichzelf wel. Als er maar voldoende voor weidemelk betaald wordt, hoeft kwantumtoeslag niet afgeschaft te worden. En niet andersom redeneren!

 • Mtswie

  Als iedereen die graag de koeien in de wei wil zien nu een respectabel bedrag in een pot stort. Dan kan uit deze pot een premie betaald worden aan boeren die weiden.
  Komen we uit op een halve cent dan is het dus veel geschreeuw en weinig wol. Wordt het een stuiver of meer dan komen er vanzelf meer koeien naar buiten.

 • alco1

  Pluimers. Zelf koeien gaan houden.
  Dan leer je misschien iets en weet je waar je over praat.

 • DJ-D

  Het is heel makkelijk om iets te roepen als je zelf geen euro ergens in hebt zitten of ergens aan uitgeeft. Verder stoort die hetzerige toon mij enorm.

 • ZwarteRaaf

  En wat gaat Milieudefensie doen?

 • eg wel

  Jacomijn Pluimers die reageert namens milieudefensie, heeft als mede ondertekenaar recht om te reageren. Je moet bij je eigen belangen organisator zijn die dit soort idiote hobbyclubs (die geen idee hebben waar ze over praten) uitnodigen.

 • veldzicht

  M.D. wil dit. M.D. wil dat, M.D. heeft helemaal niks te willen
  en bemoei je niet met zaken waar je geen verstand van hebt.
  Die boeren bemoeien zich toch ook niet met het onderwijs of de verbouwing van het rijksmuseum.Die pluimers moet eens ,n keer een nuttig beroep uitkiezen, "milieu deskundigen" hebben we onderhand al meer dan genoeg.

 • Zuperboer

  Beste Jacomijn,
  Vind het prima dat je verwijst naar jullie inbreng. Echter ik blijf op het standpunt staan dat MD zich niet moet gaan bemoeien met zaken als de quantumtoeslag. Dit zijn interne afspraken die de leden van de zuivelbedrijven aangaan. U bent een relatieve voorbijgangster die over pakweg 10 jaar heel andere hobby's zult hebben als fietsen op de E-bike of bridgen. Wij zijn melkveehouders en dat zijn we ons leven lang. De extra centen die ik voor mijn bedrijf ontvang uit de quantumtoeslag zijn een beloning voor omvang. Net zo goed als een grote inkoper van goederen aan de andere kant van onze zuivelfabriek een quantumkorting ontvangt. U brengt individuele bedrijven schade toe door populistische praat. Nogmaals zorg dat u kaal 5ct per kg melk bij de boer krijgt door een gedegen opzet en niet extra geld in de knip bij de grootaandeelhouders van AH en andere passanten. Verder begrijp ik niet wat weidegang en milieu met elkaar te maken hebben. Als je zuiver wilt bemesten kun je t beste de mest uit de put aanwenden. Ik begrijp ook wel dat jullie voor t plaatje gaan, maar neem van mij aan dat in NL zeker 1 a 2 dagen per weideweek de koeien beter op stal zouden kunnen zijn en dan met name om voldoende goed voer te kunnen opnemen. Hitte en nat weer zijn in het vlakke NL'se polderland geen geschikte omstandigheden in combinatie met zware kleibodems.

 • leo,s vriend

  Jacomijn, hoe kan het dan dat FC maar een minimaal deel van de weidezuivel als zodanig kan verkopen?
  Het overgrote deel wordt noodgedwongen als "gangbaar"afgezet.

  Of klopt het dus toch dat de burger wel met de mond belijd maar niet met de portemonnee?

 • mts_kuijpers

  Ik zou voorstellen:
  Laat de overheid met het geld dat ze hebben gekregen uit Brussel voor de steun aan Nederlandse boeren (circa 30 miljoen) voor een gedeelte stoppen in het opkopen van varkensrechten. Koop je fosfaat weg bij noodlijdende varkensboeren.
  Hevel deze kg fosfaat over naar de melkveehouderij door een extra verliesnorm van fosfaat in te voeren voor weidengang.
  Ik denk dat die de huidige weidende koeien in de weide houdt, dat twijfelaars die 1 cent te weinig vinden misschien nu wel overstag gaan en dat er door het wegnemen van mest bij varkens + meer plaatsingsruimte bij weidende bedrijven er ook verlichting op de mestmarkt komt voor de bedrijven die mest afzetten.

 • 200113528

  ik weet 1 fabriek zonder kwantum toeslag en volgens mij heeft die het laagste beweidings percentage dus MD heeft er echt verstand van en wil waarschijnlijk dat de koeien naar binnen gaan kan ze blijven zeuren.

  ik stel voor om de verschillen groter te maken net als scharrel ei of freiland dan zullen we wel zien hoe het gaat en heeft ieder een vrije keuze als je voor weide melk 20 procent meer krijgt ben je gek dat je de koeien binnen houd als je de mogelijkheid hebt om te weiden. doe daar een maximum aan van het antal koeien wat op een hectare mag bijvoorbeeld 5 en de productie van melk neemt af weide boeren verdienen een inkomen en niet weide boeren kunnnen hun stalmelk net zoveel leveren als ze willen aan de industrie tegen wereldmarktprijs. dan zijn er bedrijven die geen grond hebben die beginnen te mekkeren. nu is het zo dat de boeren die extensief zijn een hogere kostprijs hebben dan bedrijven met weinig grond. het wordt dus niet beloond om de koeien naar buiten te doen, maar juist door mestregels en mileubeleid gaan de koeien naar binnen. moet oveheid niet zeuren en de poitiek ook niet.


  zoals het beleid nu is is 200kilometer op de snelweg mogen rijden in de spits voor de melveehouderij. Dat is onveilig en onverantwoord.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.