Rundveehouderij

Nieuws 3015 x bekeken 3 reacties

Kamer: methaan uit reductiedoelen houden

Methaan moet uit de nationale emissie plafonds voor vervuilende gassen blijven. Daarvoor stemde de Tweede Kamer.

In Europa worden deze NEC-doelstellingen gezamenlijk afgesloten om de uitstoot van stikstofoxiden, zwaveldioxide en ammoniak te beperken.

Effect op melkveehouderij

Jaco Geurts (CDA) vreest dat ook methaan wordt opgenomen in deze richtlijnen en dat dit grote gevolgen zal hebben voor met name de melkveehouderij. Koeien stoten methaan uit. Begrenzing van methaanuitstoot kan een negatief effect hebben op weidegang of op het rantsoen van de koeien, omdat ze bij een grasrijk rantsoen meer methaan uitstoten. Geurts vreest dat reductiedoelen voor methaan opstallen van melkvee bevordert, omdat daar wel reducerende maatregelen mogelijk zijn en bij weidegang niet.

Dijksma: methaan wel in NEC-doelen

Staatssecretaris Sharon Dijksma (milieu) wil methaan juist wel bij de NEC-oriëntatie betrekken. "Ik denk dat er met name op dit punt significante milieu- en klimaatvoordelen kunnen worden behaald", aldus Dijksma. De Tweede Kamer steunde Geurts echter in zijn voorstel. Ook andere lidstaten pleiten ervoor om methaan uit de richtlijn te houden.

Nederland realiseerde al flinke ammoniakreductie

De Kamer vindt ook dat er bij het vaststellen van nieuwe Europese reductiedoelstellingen rekening moet worden gehouden met de behaalde ammoniakreductie van 66% ten opzichte van 1990. "Het moet niet zo zijn dat we dezelfde doelstellingen opgelegd krijgen als andere landen die tot nu toe veel minder goed gepresteerd hebben", zegt Geurts, indiener van de motie.

Laatste reacties

  • Marco22

    volgens mij is Dijksma al vertrokken???

  • slutter

    Maar zit wel op milieu.

  • BoerHarm

    Goed bezig Jaco!

Of registreer je om te kunnen reageren.