Rundveehouderij

Nieuws

Extra aftrek voor duurzame stal met weidegang

De aftrekmogelijkheden voor melkveestallen met weidegang zijn in de nieuwe MIA/Vamil-regeling uitgebreid, meldt het ministerie van Economische Zaken.

De lijst van fiscaal aantrekkelijke milieu-investeringen (pdf) is woensdag gepubliceerd in de Staatscourant.

Budget verhoogd

De milieulijst geeft een overzicht van investeringen waarvoor extra aftrekmogelijkheden gelden. Het budget in 2016 voor de Milieulijst (MIA/Vamil) is verhoogd van €93 miljoen naar €97 miljoen voor MIA en van €38 miljoen naar €40 miljoen voor Vamil.

In de MIA-regeling kunnen bedrijven die investeren in de genoemde technieken maximaal 36 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst en driekwart van de investering op een willekeurig moment afschrijven (Vamil).

Doel van de regeling is dat ondernemers zuiniger zijn in het gebruik van grondstoffen, grondstoffen hergebruiken en het milieu ontlasten.

Maximaal €5.000 per dierplaats in aanmerking voor aftrek

Voor investeringen in duurzame melkveestallen met weidegang (volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij) kan per dierplaats maximaal €5.000 in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving - met een maximum van €4 miljoen.

Er zijn ook fiscale voorzieningen voor investeringen in stallen voor:

  • biologische houderij
  • stallen met lage ammoniakemissie
  • biologische luchtwassers met een laag watergebruik
  • luchtwassers voorzien van spuiwaterzuivering
  • systemen voor drijfmestmixen met gereduceerde ammoniak-, methaan- en H2S-gas-vorming

Verder zijn er regelingen voor:

  • technieken met een laag antibiotica- en hormoongebruik in de melkveehouderij
  • permanente afdekking van kuilvoeropslag
  • geautomatiseerde ruwvoermengsystemen

In de nieuwe lijst zijn ook aftrekmogelijkheden opgenomen voor systemen die erfafspoeling tegengaan bij kuilvoer- of mestopslag.

Of registreer je om te kunnen reageren.