Rundveehouderij

Nieuws 38 reactieslaatste update:28 dec 2015

'25 miljoen kilo fosfaatrechten extra nodig'

Volgens een inventarisatie die in de regiegroep mestbeleid circuleert, zijn er ongeveer 25 miljoen kilo extra melkveefosfaatrechten nodig om alle ondernemers met (deels) lege stallen, knelgevallen en starters volledig tegemoet te komen. Dat stelde NMV vice-voorzitter Klaas Wolters tijdens een door de NMV georganiseerde bijeenkomst over het mestbeleid.

Wolters kwantificeert de behoefte aan extra rechten als dermate groot dat generieke afroming daarin niet kan voorzien. "Dan zou iedere melkveehouder zijn veestapel met ongeveer een kwart moeten laten krimpen want de laatste inschattingen wijzen op een mestproductie van circa 90 miljoen kilo melkveefosfaat." De beschikbare ruimte, het melkveefosfaatplafond, is 84,9 miljoen kilo melkveefosfaat. De genoemde 25 miljoen kilo komen daar dus overheen.

375.000 tot 500.000 plaatsen zonder fosfaatrechten

Volgens de NMV onderscheidt de notitie meerdere categorieën van knelgevallen. De grootste groep is de groep ondernemers met op 2 juli 2015 (deels) lege stallen. Daarvoor is 15 tot 20 miljoen kilo aan melkveefosfaatrechten nodig. Dat betekent dat ingeschat wordt dat zo'n 375.000 tot 500.000 plaatsen leeg staan waarvoor de eigenaar geen fosfaatrechten krijgt op basis van de nu voorziene regelingen.

Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

4 miljoen kilo fosfaat voor starters en herstarters

De naar grootte tweede groep zijn de starters; veehouders die in de loop van 2015 gestart of herstart zijn in de melkveehouderij. Daarvoor is 4 miljoen kilo fosfaat geraamd. De derde groep betreft de ondernemers die beschikken over meer grond dan voor de koeien nodig is en op basis daarvan zouden kunnen uitbreiden. Ook daarvoor is 4 miljoen kilo fosfaat nodig. Dan zijn er nog de bedrijven waar door persoonlijke omstandigheden zoals ziekte, onder het vee beduidend minder vee was dan in voorgaande jaren. Daarvoor is 1 miljoen kilo fosfaat nodig.

Melkveehouders die zichzelf als knelgeval typeerden

LTO-beleidsmedewerker Wiebren van Stralen bevestigt een inventarisatie van categorieën knelgevallen te hebben gemaakt. Deze inventarisatie is gemaakt op basis van de meldingen van melkveehouders bij LTO die zichzelf als knelgeval typeerden. Van Stralen zegt geen inschatting te kunnen maken hoeveel kilo fosfaat gemoeid is per categorie, laat staan hoeveel er zou moeten worden afgeroomd.

Romijn: geen ruimte om alle lege plekken te vullen

Kees Romijn, voorzitter van LTO Melkveehouderij, kan de redenatie van NMV 'niet helemaal volgen'. Volgens hem circuleren er ook geen getallen zoals genoemd bij de lege stallen door de NMV en is er ook helemaal geen ruimte om alle lege plekken in stallen op te vullen. Latente ruimte op grond betreft volgens Romijn vooral de niet gespecialiseerde bedrijven met melkvee, inclusief bedrijven met jongvee-opfok. "Hoe groot die ruimte is wordt nu bekeken op basis van de cijfers voor 2015, door lagere gebruiksnormen en meer melkvee is die ruimte in ieder geval flink kleiner geworden", aldus Romijn.

Ruimere interpretatie van 'knelgeval'

De inventarisatie die circuleert in de regiegroep hanteert een veel ruimere interpretatie van het begrip knelgeval dan staatssecretaris Dijksma heeft bedoeld in haar brief van 2 juli. De staatssecretaris beschouwt de (deels) lege stallen op 2 juli als ondernemersrisico. De Tweede Kamer gaat op basis van de kamerbrief uit van een behoefte van 2 miljoen kilo fosfaat voor knelgevallen.

In de regiegroep, die vanuit de sector adviezen moet geven aan staatssecretaris Van Dam, zitten naast de NMV ook LTO, Natuur en Milieu, Netwerk, NAJK, Nevedi en VLB. De regiegroep komt op 11 januari weer bij elkaar.

Laatste reacties

 • tinus888

  mevrouw brandsma kan beter kousen gaan stoppen met dr 1 miljoen kilo

 • haj146

  Laten we nu eens pleiten voor het verdwijnen van het fosfaatplafond. Kijk wat de sector dit allemaal weer niet kost. Geld wat er niet is. De mest vindt nu zn weg ook wel en alle koeien hebben vreten. Het grondwater is in orde dus wat is het probleem toch eigenlijk? Linkse overheid is ons probleem!!

 • simpel boerke

  Hak een knoop door, pijn gaat het zo ie zo doen, maar dan weten we waar we staan. die 25 miljoen kg fosfaat gaat er toch niet bijkomen en blijf niet eindeloos soebatten want een goede oplossing voor iedereen is er toch niet.

 • Mfb

  Afromen t.b.v. knelgevallen is absurd als je ook af gaat romen bij melkveehouders die nog steeds even veel melken als bij het einde van de superheffing.
  In principe zou het einde van het melkquotum ook het referentiepunt moeten zijn. Zet dus het melkquotum om in fosfaatrechten en ga deze rechten dan procentueel verruimen tot het fosfaatplafond is bereikt. Een ieder die zijn extra rechten niet zelf wil gebruiken kan ze verkopen/verleasen en een ieder die graag meer wil kan ze kopen/leasen. Moet kunnen toch?

 • Nick1983

  Nou... de mest vind helemaal niet zn weg. Ik zit hier in een veenweidegebied, hoef maar een paar100 kuub af te voeren en heb daar afgelopen jaar flink moeite voor moeten doen. Over prijs hoefde ik het al helemaal niet te hebben, want dan kwam niemand het halen. Het was gewoon maar afwachten wat er een paar dagen later in de brievenbus zat. Dat was dan meestal € 14 of € 15, alsof het !@#$/^ niets is. Daar zit ik niet voor te melken. Om in de rondte te zitten bellen of ze alsjeblieft de mest komen halen voor € 15,-.

 • xw

  afromen? lijkt mij ook weer niet eerlijk. Wij melken thans nog steeds hetzelfde als 10 jaar terug. Dan worden melkveehouders zoals wij ook een knelgeval dankzij starters en herstarters.

 • cornelis 22

  Namens de sector zit natuur en milieu in de regiegroep?

 • Melkveebedrijf Custers

  Volgens mij kan die berekening van de NMV nooit kloppen. Ongeveer 450.000 plaatsen op basis van lege stallen betekent ongeveer 30 lege plaatsen per melkveehouder. De gemiddelde omvang in Nederland is ruim 80 koeien. Dat zou betekenen dat 1/3 van alle stalruimte in Nederland op 2 juli leeg zou liggen. Dat kan niet kloppen en lijkt weer een typische NMV berekening. Ik ben benieuwd naar de onderbouwing van de berekening. Dit is alleen onrust zaaien op basis van onjuiste aannames.

 • Zuperboer

  Robert, ik ben het eens met custers-keursten1; Dat betekent dat er maar een ding resteert. Met de kerstdagen een rekenmodel voor lege stalplaatsen construeren. Kunnen we volgende week in Boerderij de wetenschappelijk onderbouwde resultaten zien. Fijne Feestdagen gewenst. En wat NL betreft; Het is al eerder gezegd door mij de afgelopen dagen: 'Dit land regelt zichzelf kapot'. En helaas voor de boeren gaat het met elke paarsrood gekleurde combi niet goedkomen. Het ondernemerschap wordt in NL niet beloond. Het werkelijke mestprobleem is de kunstmatige ophoging van de fosfaatnormen door de Rutte-regeringen. Snel stoppen met dit beleid en op basis van goed onderbouwde regelgeving de diverse sectoren serieus en volwaardig tegemoet treden. Stop de uitmergeling van landbouwgronden en landbouwsectoren.

 • Bennie Stevelink

  Het lijkt erop dat er in het wilde weg wat geclaimd wordt net als met de invoering van het melkquotum. Toen gebeurde het dat een boer vlak voor de invoering een ligboxenstal had gebouwd. De hele stal werd als uibereiding opgevoerd en werd melkquotum voor geclaimd. In werkelijkheid was de ligboxenstal voor de helft vervanging van de oude grupstal. Andere boeren moesten hiervoor inleveren.
  Bij boeren die nu een nieuwe stal hebben gebouwd moet de oude stal als afgeschreven worden beschouwd en moet niet meer meetellen.

 • jongvee

  Zou het niet beter zijn als de hele fosfaatwetgeving meer grondgebonden word.De plaatsingsruimte per hectare kan beter wat omhoog om nog een redelijke opbrengst te houden en het hele probleem is opgelost

 • Wim Toornstra

  Heb nog 5500 varkensrechten in de aanbieding. regel ff de omzetting naar rundvee. Win win.

 • 344412

  Mozes heeft een goed punt over de oude stal, verder zo snel mogelijk knopen doorhakken zodat we in 2016 ons kunnen aanpassen aan AMvB en fosfaatrechten tegelijk. Dit betekent eind volgend jaar flink wat lege boxen.

 • Schraar

  De genoemde getallen lijken me ook erg hoog, maar duidelijk is dat als iedereen die zijn ruimte in grond en/of gebouwen nog niet opgevuld heeft als knelgeval gezien wordt, er een zeer hoge afroming bij alle melkveehouders plaats moet vinden. Dit is nooit te rechtvaardigen ten opzichte van melkveehouders die helemaal niet of amper gegroeid zijn.
  Dat zou inhouden dat zij dankzij de afschaffing van de melkquotering nog minder mogen melken dan met hun voormalige quotum!!!
  Dus geen of een minimale (bijv ziekte) knelgevallen regeling en ieder zal gewoon rechten bij moeten kopen als ze willen groeien, net als met de melkquotering.
  De oplossing draagt Wim Toornstra aan, namelijk fosfaat van andere sectoren. Voor Brussel telt alleen het nationale plafond van 173 mlj kg. Het sectorplafond is helemaal niet relevant. Er kan dus gewoon uitgewisseld worden. Dit zal de prijs van fosfaatrechten en dus de pijn van het moeten kopen fors laten dalen.

 • Vhouder

  doet er maar 25 miljoen aan fosfaatrechten bij dan melken we altijd vort voor jan met de korte achternaam. En zwemmen we in de stront

 • Zents beheer

  @Schraar, ik ben geen melkveehouder maar in de eerste zinnen van jou betoog komt de boodschap voor een buitenstaander wel heel goed over. Zoveel inleveren voor "knelgevallen" en dan als normaal gebleven melkveehouder onder je voormalig quotum komen lijkt me niet uit te leggen.

 • BioBoerNelis

  Heel simpel. Fosfaatplafond opheffen en derogatie inleveren. Levert ook nog eens minder regels op. Op basis van stikstof moet de mest dan gewoon al beter verdeeld worden over de Nederlandse hectares.

 • Gijs Gans

  Minder onderling vechten en minder op internet zetten is voor de hele sector beter. De linkse politiek neemt straks over onze ruggen een beslissing en dan hebben we het nakijken. Fijne feestdagen en een gezond 2016 toegewenst

 • hooghoes

  Bio boer nelis snapt het !!

 • Schaap1975

  Veel mensen hebben het over het uitruilen met andere sectoren en fosfaatrechten uitwisselbaar maken. Maar als je het nieuws de laatste weken in de gaten gehouden hebt. 2%meer varkens, 2/3%meer kippen, 10% meer melkgeiten en koeien niet concreet maar ook een plus van 5 a 10% en veel meer jongvee. Het is duidelijk een feit dat het fosfaatplafond is overschreden!!! Ook andere sectoren zijn gegroeid.

 • mtseshuis

  Ah, we zijn ook knelgeval, want krijgen het voormalig quotum (net) niet vol, hebben dus ook recht op extra ruimte!
  Gewoon afschaffen dat hele fosfaatplafond en grond leidend maken, veehoudend NL overeenkomsten laten tekenen met akkerbouw, alles waterdicht geregeld, mochten we tekort komen: verwerken en naar buitenland! Opgelost, in 5 minuten!
  Het is heel simpel, wij hoeven niet in te leveren omdat we altijd zelfvoorzienend zijn geweest en voer en mestplaatsing, maar ook de grote groeiers hebben bij geldende NB-vergunning en geregelde mest(verwerking)afzet gewoon recht om de koeien te mogen houden!!

 • hansvanbergen

  Wat ik niet begrijp uit het nmv verhaal is de kwestie rondom de starters. Zij hadden op 2 juli dieren dus dat is hun quotum. Die hoeven er dus al niks meer bij. Nieuwbouwers wisten allang dat er zaken speelden. Zij zijn dus van harte welkom om rechten erbij te kopen. Dieren die er op 2 juli 2015 niet waren zullen voor iedereen bijgekocht moeten worden. Blijft over ziekte gevallen. Dat zal een enkeling zijn. Als lege boxen knelgeval zou zijn heb je zo 12.000 knelgevalboeren. Vind ik persoonlijk prima want dan krijg ik er ook nog bij. Maar dan zal ik ook net als iedereen flink moeten inleveren. Met daarbij jarenlange juridische kwesties en kosten. Daar is bij andere diersectoren al gnoeg ervaring mee du dat zal em wel niet worden. Hopelijk.

 • hansvanbergen

  mts Eshuis je vergeet even mee te berekenen dat er dan een gevecht om grond gaat komen met enrorme hoeveelheden lucht die daar dan in gepompt worden

 • h.wie431

  zoveel lucht is er niet

 • alco1

  Bijna iedereen gaat weer mee in het bureaucratische verzindsel van onze overheid.
  Het draait maar om de volgende twee punten.
  Dieren moeten goed verzorgt worden.
  Mest moet verantwoord zijn afzet vinden.
  Zo vindt er natuurlijke selectie plaats waar niemand in feite iets kan tegenin brengen.
  Gaan we echter mee in alle zotte regelgevingen, dan zal dit tot hele nare gevolgen leiden.

 • bramegberts1

  Er zijn ook bedrijven die vanwege onduidelijkheden agv aanwijzing van Natura 2000 gebieden tot 1 juli op slot hebben gezeten qua ontwikkeling. Door de PAS ( geldig vanaf 1 juli) konden ze weer verder, maar daar is op 2 juli alweer een stokje voor gestoken. Komen zij ook in aanmerking voor de knelgevallenregeling??? Komen ze überhaupt nog ergens voor in aanmerking ??

 • maatje 1904

  zelfs nu wordt er willens en wetens nog volop gebouwd het is de waanzin ten top men gunt mekaar het verlies niet eens .Laat ze dan ook maar op de blaren zitten.

 • wmeulemanjr1

  En hoe omgaan met bedrijven met jaarlijks wisselende grondposities? Word wel heel complex het hele fosfaatgebeuren. Zeg dan gewoon, kan je de mest in een lopend jaar plaatsen, draaien met de tent.

 • Foxxy

  Zou het niet ontzettend gewoon DOM en NAIEF van de overheid zijn om slechts melkvee, varkens en pluimvee in Fosfaat te beperken?

  Het keiharde gevolg, met betrekking tot derogatie, is dat later ontdekt wordt door de geleerden dat alle dieren, en zelfs mensen fosfaat uitscheiden, wat de fosfaat ruimte ineens nog een x keihard halveert!

  Gewoon keihard domme regelgeving, immers ALLE fosfaat uitscheiding beïnvloed het grond-en oppervlakte water!

 • Foxxy

  Om fosfaatrechten in Nederland te verdelen, moet je eerst de complete fosfaat uitscheiding die invloed op derogatie (daar gaat het uiteindelijk om?) weten!

  De fosfaat toestand in zowel grond als oppervlakte-water wordt niet slechts door de 3 genoemde sectoren bepaald. dus neem alles maar eens onder de loep!

  Sterker nog: De fosfaat uitscheiding van mensen in Europa is groter dan die van melkvee in Europa!

  De politiek moet eerst z'n huiswerk maken, alvorens wetgeving te bedenken op basis van wat iemand geroepen heeft!

 • Foxxy

  Ik vind dat zowel Nmv evenals Lto de overheid daar wel eens op mogen wijzen!

  Het ontkracht in ieder geval het fosfaat plafond getal, zoals wij dat nu kennen, immers alle fosfaat uitscheiding van Nederland is er niet in meegenomen!

 • hansvanbergen

  @Foxxy ben ik zonder meer met je eens. Fosfaat wordt echter gebruikt als stok om de veehouderij mee te slaan. De vraag is als ongebreidelde groei wordt toegestaan waar eindigt het dan?

 • Foxxy

  Ongebreidelde groei is als zodanig al opgenomen in de AmvB

  De (te) lage fosfaat normen (-110 kg fosfaat uit gras + 85 fosfaat plaatsingsruimte) gaat ongebreidelde groei wel tegen!

 • v w

  zoals bioboernelis al aangeeft gewoon derogatie laten lopen,zijn we meteen van dat plafond af. Zorg in brussel dat verwerkte mest als kunstmest vervanger kan worden aangemerkt, dit icm met de Amvb en de verplichte mestverwerking en het gehele mest/fosfaat probleem is grotendeels opgelost en zijn we nog duurzaam bezig ook

 • vdvinne

  KvdV Probleem hoeft niet zo groot te zijn, als je grond hebt dan mag je 2 gve. daar per ha op houden en dat ist.

 • landboer

  Tja die bioboer wil dat wel ,die heeft nu ook geen derogatie!
  Mij lijkt de oplossing van Mfb wel rechtvaardig. 25 miljoen is natuurlijk sterk overdreven ,maar dat maakt de zaak duidelijk nietwaar.

 • mtsjansens1

  Als je de gemiddelde veebezetting in de jaren 2013 en 2014 en van de periode 1 januari tot en met 2-7-2015 pakt ,deze bij elkaar optelt en delen door 3 heb je een gewogen gemiddelde,dan is ook niet nodig om een knelgevallenregeling in het leven te roepen. Lege boxen en latente ruimte op grond zijn een ondernemerskeuze geweest,die hoeven niet beloond te worden ten opzichte van ondernemers die andere keuze's gemaakt hebben.

 • janlookamp

  mts jansen1# je kunt wel aflezen uit joun verhaal dat je waarschijnlijk intensief bent? waarschijnlijk geen lege boxen gehad en lekker sauzen met mest op je grond. Er zijn echter bedrijven welke inderdaad andere keuzes hebben gemaakt, om dit nu direct ondernemersrisico te noemen? Het probleem ligt denk ik bij de overheid. opschieten met die nieuwe wetgeving ;-)

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.