Rundveehouderij

Nieuws

1,1 miljoen koeien in de wei in 2014

In 2014 liep 69% van de melkkoeien in de wei, wat neer komt op een kleine 1,1 miljoen koeien. In 2013 lag het percentage nog op 70%.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Groei melkveestapel

Het totaal aantal weidende koeien steeg door de groei van de melkveestapel. Van de melkveebedrijven paste vorig jaar 76% enige vorm van weidegang toe. Het CBS maakt in de cijfers geen onderscheid naar het beweidingstype of duur van de weidegang. Ook is het beweiden van jongvee niet in de cijfers opgenomen.

Bedrijfsomvang speelt rol bij beweiden

In de keus om koeien binnen te gaan houden speelt de bedrijfsomvang een grote rol. Bij bedrijven met minder dan 40 koeien past 94% weidegang toe, bij een omvang tussen 40 en 80 koeien is dat 85% en bij bedrijven groter dan 80 koeien gaat dat percentage rap omlaag. Tot 120 koeien laat zo'n 72% de koeien buiten, boven de 160 koeien nog maar 49%.

Meeste koeien in veenweidegebieden

Het al dan niet toepassen van weidegang heeft ook te maken met het gebied waarin een bedrijf ligt. In de veenweidegebieden in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland worden verhoudingsgewijs de meeste koeien geweid omdat deze grond het minst geschikt is voor akkerbouw. Zodra akkerbouw beter mogelijk is, neemt het percentage weidende bedrijven af. Dit is vooral terug te zien in het noorden en oosten van het land.

Minste koeien in de wei in Zuiden

In het zuidelijk weidegebied, voornamelijk Noord-Brabant, lopen verhoudingsgewijs de minste koeien in de wei. Hier is de concentratie intensieve bedrijven ook het grootst.

Of registreer je om te kunnen reageren.