Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Tot €105 meer bij extra daggroei vleesvee

Vleesveehouders laten nog te gemakkelijk geld liggen. De daggroei van rosékalveren of vleesstieren met 100 gram verhogen, levert jaarlijks een plus op van €67 voor rosékalveren en €105 voor vleesstieren.

Dit blijkt uit een onderzoek van AgruniekRijnvallei dat donderdag tijdens een relatiedag werd gepresenteerd.

Winst is vooral te behalen op het gebied van rantsoenoptimalisatie. Ruim 40 procent van de gevoerde rantsoenen wijkt in drogestofaandeel af van de berekende rantsoenen; de afwijking bedroeg gemiddeld 
4,8 procent. Daarnaast is er veel voerselectie door de dieren. Bij 17 procent van de rosébedrijven en 20 procent van de vleesstierenbedrijven vindt ongewenste selectie plaats.

Zorgvuldig voeren

Vleesveespecialist Harm van Hattem wees erop dat er niets mis is met de trend om meer met losse grondstoffen en bijproducten te werken, maar dat het zorgvuldig moet gebeuren. Een weeginrichting op de voermengwagen is cruciaal. Er moet in een rantsoen niet gerekend worden met tientallen kilo's product, maar met 100 kilo. Bij kleinere hoeveelheden is het risico op en het effect van een paar kilo verschil groter.

Stabiel rantsoen voeren

Dierenarts Dick Dijkhuis van DAP Thewi waarschuwde bij het gebruik van losse grondstoffen voor het markteffect. Veehouders moeten jaarrond een stabiel rantsoen voeren en niet per partij voer kijken waar die het goedkoopst is of omwille van de prijs wisselen van grondstof. Een vleeskalf of -stier heeft tien tot veertien dagen nodig om aan verandering te wennen. Dit kost groei en de weerstand is tijdelijk lager.

Eén reactie

  • farmerbn

    Boeren die wisselen van voer en van leverancier is voor die leveranciers niet gewenst dus wordt er berekend wat het de boer kan kosten. Dus gewoon bij je voerboer blijven. Is dat duidelijk!

Of registreer je om te kunnen reageren.