Rundveehouderij

Nieuws 1737 x bekeken

Na bemesting zes weken wachten met grondmonster

Veehouders kunnen het best wachten met bemonsteren van hun bodem tot zes weken na de laatste bemesting. Dat meldt de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.

Voor de bepaling van stikstof-totaal en de daarvan afgeleide stikstoflevering (NLV) maakt het tijdstip van bemesten niet uit voor de uitslag, maar voor fosfaat is dat anders. Een bemesting zorgt voor tijdelijke toename van het P-Al- en PAE-getal (beschikbare fosfaat).

Evenwicht in bodem

Pas na vier tot zes weken na de bemesting is er weer evenwicht in de bodem bereikt tussen beschikbaar fosfaat en gebonden fosfaat zoals dat ook voor de bemesting aanwezig was. Het is om deze reden dat veehouders zes weken moeten wachten met bemonstering om ervoor te zorgen dat de bodem niet in een te hoge fosfaatklasse valt.

Of registreer je om te kunnen reageren.