Rundveehouderij

Nieuws 4541 x bekeken

Hygiëniseren levert geld op

Melkveehouders kunnen op het eigen bedrijf mest verwerken door gescheiden mest te hygiëniseren. Bij gebruik van de dikke fractie als strooisel levert de installatie bij 250 koeien €21.500 per jaar besparing op.

De afgelopen jaren heeft scheiden van mest een opgang gemaakt in de melkveehouderij. Ondernemers verkleinen hun mestvolume en kunnen de dikke fractie soms goedkoper afzetten. Het is echter geen verwerking, dus melkveehouders voldoen ermee niet aan de mestverwerkingplicht. Door na het scheiden de mest te hygiëniseren, is dat wel het geval. Een aantal leveranciers heeft inmiddels een dergelijke installatie voor op boerderijniveau op de markt. De meeste systemen werken met een draaiende trommel, waarin de mest na de scheidingsstap 12 tot 18 uur in verblijft. Aan het einde van de trommel komt een gedroogd en bacterievrij product.

Aantal voordelen

Zelf mest scheiden en hygiëniseren heeft een aantal voordelen. De installatie is een officiële mestverwerker, mits de fosfaten in de dikke fractie buiten de Nederlandse landbouw worden afgezet. Ze hoeven geen VVO-contract meer af te sluiten.

Zeker zo belangrijk: ze kunnen door het verlagen van het volume de mestafzetkosten drukken. Een ander voordeel ligt op bedrijven die diepstrooisel gebruiken in de stal. Ze gebruiken de dikke fractie uit de mestscheider als vulmateriaal. Er is geen discussie over gezondheid van uiers en melk.

Investering

Of een investering in deze techniek gunstig is, hangt van veel variabelen en specifieke omstandigheden af. Denk aan afzetprijzen, het fosfaat- en mestoverschot, de hoeveelheid verplichte mestverwerking, benutting van de capaciteit en wel of geen subsidiemogelijkheden. Ook het kunnen gebruiken van de dikke fractie in de boxen is een variabele.

Afzetkosten dalen

In Melkvee100Plus zijn de kosten van een installatie met maximaal 18.000 kuub per jaar berekend. De investering daarvoor is 2 ton, met jaarkosten van €32.000. Met name de energiekosten, hier is gerekend met €20 per dag, zijn variabel. De totale kosten per jaar zijn ruim €36.000 bij 50 procent benutting of €43.500 bij maximale benutting.

Besparen

Door te hygiëniseren ziet een voorbeeldbedrijf met 250 koeien de kosten voor mestafzet bij prijzen van €15 per ton dalen met €41.500 per jaar. Kan het bedrijf het strooisel zelf gebruiken, dan bespaart het bedrijf €21.500. Bij VVO-prijzen van €2 per kilo fosfaat bespaart het voorbeeldbedrijf ook nog eens €6.600 aan contracten.

Voor-en nadelen

Hoe meer mest af te voeren en hoe groter het verschil tussen afzetprijzen voor drijfmest en dikke fractie, hoe sneller een machine interessant is. Bij andere hoeveelheden afzet en kosten per kuub drijfmest of dikke fractie kan een voordeel omslaan in een nadeel. Naast het financiële argument telt voor melkveehouders ook de onafhankelijkheid. Dat gaat wel gepaard met enig risico en vraagt ondernemerschap en pioniersdrift om interessante afzetmogelijkheden te zoeken.

Of registreer je om te kunnen reageren.