Rundveehouderij

Nieuws 8 reacties

Geen extra grond nodig bij lagere fosfaatnorm

De aanscherping van bemestingsnormen tussen 2014 en '16 hoeven melkveebedrijven niet te compenseren met extra grond.

Er is meer duidelijkheid grondgebonden groei. De aanscherping van bemestingsnormen tussen 2014 en 2016 hoeven melkveebedrijven niet te compenseren met extra grond. Extra fosfaatproductie door melkvee of minder grond moet wel gecompenseerd worden: of door alsnog meer grond in gebruik te nemen of door een kleinere veestapel. Dat blijkt uit de rekenmethode binnen de regels voor 'grondgebonden groei melkveehouderij' die staatssecretaris Martijn van Dam van EZ vrijdag 13 november naar de Tweede Kamer stuurde. De regels worden vooralsnog vastgelegd in een uitvoeringsregel (AMvB), die in ieder geval ingaat op 1 januari 2016 en die later wordt vervangen door een wetswijziging.

Meer grond bij groei

In de uitleg van Van Dam staat de rekenmethode om te bepalen hoeveel fosfaat van melkvee maximaal verwerkt mag worden door bedrijven met melkvee. In de praktijk komt een maximale verwerking neer op extra grond voor bedrijven die groeien ten opzichte van 2014 en in 2015 een fosfaatoverschot hebben door melkvee van 20 kilo fosfaat of meer per hectare. De AMvB is alleen van toepassing op bedrijven met melkvee waar het melkvee meer dan 250 kilo fosfaat produceert:

 • melkkoeien (diercategorie 100);
 • jongvee  jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar (diercategorie 101);
 • jongvee van 1 jaar en ouder (alle runderen van 1 jaar en ouder inclusief overig vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren) (diercategorie 102).

Maximaal overschot berekenen

De rekenmethode bestaat uit meerdere stappen. In de eerste plaats de bepaling van het melkveefosfaatoverschot (MFO). Definitie MFO = fosfaatproductie melkvee – plaatsingsruimte op eigen grond – min de melkveefosfaatreferentie.

Vervolgens wordt op basis van het fosfaatoverschot in 2014, de groei van de fosfaatproductie en de hoogte van het overschot in 2015 bepaald hoeveel fosfaat het bedrijf maximaal mag verwerken. Is de fosfaatproductie groter, dan moet het bedrijf in 2016 meer grond hebben, of de melkveestapel inkrimpen.

Voor de bepaling van de fosfaatproductie mag ook worden gerekend met de zogenoemde bedrijfsspecifieke excretie (BEX).

Laatste reacties

 • Trot

  Is het mogelijk om het een keer duidelijk uit te leggen want het wordt er niet duidelijker

 • Fryslanboppe

  Nou een mooi wollig verhaal! !! Om maar in de stijl van Jochum Meijer te blijven....SNAP ER NIKS VAN! !

 • jh.koole1

  Oké ik dacht dat het aan mijn leesvaardigheid lag.
  Maar dan ben ik dus niet de enige die er niks van snapt.

 • henver1

  Daar zijn we in Nederland goed in , regels erbij verzinnen tot dat niemand er nog iets van snapt.

 • jan1953

  heeft die van dam er al zo veel verstand van

 • vant

  Dus vlees vee is ook de lul.

 • Martin Oldenhof

  Kan vakblad de boerderij ook even een link plaatsen naar de rekenmethode van Van Dam? Dan kunnen wij als veehouders gegevens invoeren en wordt dit verhaal een stuk duidelijker.

 • boerke brabant

  kan de boerderij redactie een artikel schrijven in jip en janneke taal wat nu de regels zijn ? Deze reeks van artikelen brengen niet veel duidelijkheid. En denk dat veel veehouders juist geabonneerd zijn op weekblad de boerderij om goed geïnformeerd te worden. Dus redactie , maak je nuttig.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.