Rundveehouderij

Nieuws

FrieslandCampina schrapt bijna 450 leveranciers België

FrieslandCampina halveert het aantal leveranciers van melk in België. Milcobel is bereid de melk van de betrokken 443 leverancier-melkveebedrijven vanaf 1 februari 2016 af te nemen.

Daartoe hebben beide zuivelondernemingen een overeenkomst gesloten. Belangenorganisatie Boerenbond is 'not amused'.

Beter afstemmen op marktvraag

FrieslandCampina België wil het volume melk dat de nu nog 900 leverancier-melkveehouders ophaalt, beter afstemmen op de marktvraag in België. Mede door toename van de melkproductie in 2015 haalt de zuivelonderneming nu meer melk op in België dan die in het land kan afzetten. Milcobel kan vanwege recente investeringen in kaas en melkpoeder juist extra melk gebruiken.

Overstap financieel stimuleren

In totaal leveren de 443 leveranciers zo'n 180 miljoen liter melk. Milcobel biedt de FrieslandCampina-leveranciers de mogelijkheid toe te treden tot de coöperatie, maar de keuze is aan de melkveehouders zelf. Wel wordt een overstap financieel gestimuleerd.

Leveranciers die per 1 februari 2016 lid zijn en melk leveren aan Milcobel ontvangen een financiële tegemoetkoming van €3 per 100 liter melk over het geleverde melkvolume in 2015. Betrokken leverancier-melkveehouders die na 1 februari 2016 overstappen naar Milcobel, of kiezen voor een andere koper, of besluiten de melklevering stop te zetten voor 1 juli 2016, ontvangen een vergoeding van 50 cent per 100 liter.

Boerenbond: brutale en cynische agressie

Ondanks de aangeboden regeling spreekt de Boerenbond van brutale en cynische agressie. Zo'n 2 jaar geleden nam FrieslandCampina al afscheid van zo'n 270 Belgische leveranciers. Het verlies voor de huidige leveranciers zou nog groter zijn vanwege het feit dat kort voor de zomer, in nauw overleg met FrieslandCampina, producentenvereniging Dairycam is opgericht. Doel was volgens Boerenbond een duurzame relatie op lagere termijn met Vlaamse melkleveranciers.

De Boerenbond vraagt FrieslandCampina dan ook om grondige tekst en uitleg. Alleen een levensnoodzakelijk en zeer dringen reden zou een dergelijke herstructureringsbeslissing volgens de belangenorganisatie kunnen verantwoorden. De Boerenbond steekt haar twijfel hierover niet onder stoelen of banken.

Of registreer je om te kunnen reageren.