Rundveehouderij

Nieuws 6 reacties

Bezwaarmakers megabedrijf 'vrezen verlies huurland'

Miljonair Koolen met zijn plan voor 1.400-koeienbedrijf zoekt geen draagvlak en werkt zelf bezwaren in de hand, zegt Gelders gedeputeerde. Andere bezwaarmakers 'vrezen huurland te verliezen'.

Waarom zijn er zoveel bezwaren tegen de plannen van internetmiljonair Kees Koolen voor de bouw van een bedrijf met 1.400 koeien, in Vierakker (Gld.)? Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk ziet daar wel een lijn in. Volgens hem zijn de bezwaren ingegeven door twee hoofdredenen. Dat vertelde hij vrijdag in Varsseveld op de Kennis en innovatiedag, georganiseerd door LNAGRO de Ondernemerij.

Gedeputeerde: 'Koolen zoekt geen enkel draagvlak in omgeving'

Een deel van de bezwaarmakers vreest volgens Van Dijk dat internetmiljonair Koolen hen niet langer de gronden verhuurt die hij in de omgeving reeds heeft gekocht. Deze ondernemers hebben volgens Van Dijk dus een persoonlijk zakelijk belang dat hen ertoe aanzet om bezwaar te maken tegen Koolens plannen. De tweede reden is volgens de gedeputeerde dat Koolen geen enkel draagvlak in de omgeving zoekt voor zijn plannen.

'Deze ondernemer kijkt naar wat de juridische mogelijkheden zijn en wil dat zonder enig overleg met de omgeving doorvoeren.'

'Koolens houding is: ik heb geld en overal lak aan'

Van Dijk beschrijft Koolens houding als 'ik heb geld en overal lak aan'. "Deze ondernemer kijkt naar wat de juridische mogelijkheden zijn en wil dat zonder enig overleg met de omgeving doorvoeren. Dat strookt niet met wat we als provincie willen. Organische groei van bedrijven is geen probleem. We willen ze daar ruimte voor geven. De rigide eisen aan bouwblokken gaan daarom verschuiven. Niet het aantal dieren is beperkend, maar het dierwelzijn. Als daarvoor meer vierkante meters bouwblok nodig zijn, willen we daaraan meewerken onder de nieuwe omgevingsvergunning die in september of oktober 2016 ingaat. Daarvoor zijn wat ons betreft dierwelzijn, landschappelijke inpassing en acceptatie door de omgeving kernpunten."

Grimmige sfeer op informatieavond

Bekijk over dit onderwerp, de plannen voor megamelkveebedrijf van Kees Koolen, ook dit vorige Boerderij-bericht: Grimmige sfeer op informatieavond stal Koolen

Laatste reacties

 • jhp

  Dat is bij natuur toch net zo; wij zijn de overheid, wij willen dat en noemen het algemeen belang. Wat jullie vinden horen we wel en gebruiken het tegen jullie. Juridisch helemaal dicht getimmerd.
  Kort samengevat was dit de inspraak/bezwaarprocedure van de bufferzone(uitbreiding) van het Bargerveen.

 • koeboertje

  De claim op vrijkomde grond in de wijde omgeving wordt wel veel groter door de vestiging van zo n groot bedrijf , en vooral met een vermogende investeerder erachter zal de grond daar alleen maar schaarser en duurder worden voor de huidige ondernemers in dat gebied!

 • Schoenmakers

  zijn dat geen argumenten die er niet toe doen, het zou natuurlijk ook niet normaal zijn dat iemand zijn eigen grond niet zelf in gebruik zou mogen nemen als hij dat wil, ook al is dat de heer koolen

 • agriholland

  Met de Amvb in de hand betekent dat bij verlies van huurgrond per direct minder melkvee mogen houden, als er geen alternatieve grond in de regio beschikbaar is. Een dergelijk groot bedrijf heeft een grote impact op de streek.

  De volledige benutting van de Nb vergunning zal altijd in combinatie met een omgevingsvergunning gerealiseerd dienen te worden.

  Daarnaast is het nog zo dat als de gemeente dit plan niet zo groot zou willen, ze een voorbereidingsbesluit kan nemen om vervolgens het bestemmingsplan aan te passen.

 • agratax(1)

  Koolen zijn houding past perfect bij die van de door ons verguisde Oligargen gedrag. Als niets komt tot Iets, kent Iets zichzelve niet. Deze oud Hollandse spreuk past naar mijn idee op dr. Koolen.

 • Zuperboer

  agratax(1) ken jij de heer koolen soms persoonlijk of alleen van horen zeggen c.q. uit de krant? Soms is het beter om te zwijgen in dit soort situaties want er zijn veel (tegen-) partijen met persoonlijke belangen in deze zaak. Hoe overtuig je een buurman die zijn huurgrond (feitelijk jouw huurgrond) dreigt kwijt te raken en die zich door de fosfaatwetgeving voor een groot probleem ziet geplaatst met argumenten? NIET. Hoe overtuig je de (doordrammende) beleidsmakers bij Natuurmonumenten? NIET. Dan rest voorlopig voor dhr. Koolen niets anders dan zich wijselijk afzijdig houden van een veelheid van botsende emoties. Soms lijken in NL. procedures meer en meer op een volksgericht. We leven toch in een democratie voorzien van Grondwet, wetten en regels en niet onder de Sharia mag ik hopen?!

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.