Rundveehouderij

Nieuws 2664 x bekeken

Ruim 100 veehouders achter Streekgebonden Boeren

Den Haag – Ruim 100 melkveehouders uit heel Nederland hebben het manifest Streekgebonden Boeren ondertekend. Dagelijks melden veehouders zich per e-mail bij de initiatiefnemers en spreken hun steun uit voor de visie.

Dat meldt het Platform Streekgebonden Boeren. In het manifest wordt ervoor gepleit dat regionale afzet van mest en andere regionale vormen van samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders wordt meegewogen in de besluitvorming over invoering van fosfaatrechten. Het platform wil dat in de Tweede en Eerste Kamer zijn standpunt en visie wordt gehoord.

Erkenning duurzame productie

De boodschap van het manifest verspreidt zich volgens de initiatiefnemers 'als een olievlek onder Nederlandse melkveehouders'. De inmiddels ruim 100 ondertekenaars van het manifest staan achter de oproep dat melkveehouders die hun grondgebondenheid regionaal organiseren ook als duurzaam producerende boeren worden erkend.

Ze vinden dat de discussie over grondgebondenheid niet mag versmallen tot alleen eigendom of pacht. De wet- en regelgeving moet wat de ondertekenaars betreft recht doen aan de historische gegroeide structuur van de melkveehouderij die per regio anders is. "De discussie over grondgebondenheid versmallen tot alleen eigendom of pacht doet geen recht aan de praktijk", aldus het platform.

Driekwart werkt samen

Driekwart van de Nederlandse melkveehouders werkt op een of andere manier samen met andere bedrijven: voor de afzet van mest, aankoop van voer of vruchtwisseling. Door deze samenwerking kan de melkveehouder een deel van zijn mest kwijt en dat is voor de bodemvruchtbaarheid een pre. Dalende gebruiksnormen zorgen ervoor dat deze groep steeds groter wordt. Deze samenwerking is volgens het platform waardevol voor beide bedrijven en sluit de regionale mineralenkringloop.

Milieutechnisch-verantwoord gebruik grond

Het platform vindt dat de introductie van fosfaatrechten voor de melkveehouderij boeren met een regionale kringloop niet op achterstand mag zetten. Niet eigendom of pacht moet leidend zijn in de uitwerking, maar het milieutechnisch-verantwoord gebruik van de grond.

De initiatiefnemers benadrukken dat de streekgebonden boeren voldoen aan alle gestelde milieudoelstellingen en hebben hun bedrijf binnen de wettelijke kaders en de karakteristieken van de streek aangepast en ontwikkeld tot duurzaam producerende melkveehouderijen.

Het platform heeft nog geen website of Facebook- of Twitteraccount. Het is bereikbaar via streekgebondenboeren@gmail.com.

Of registreer je om te kunnen reageren.