Rundveehouderij

Nieuws

Q-koortsmodel kan infectiekans niet berekenen

Den Haag – Het is niet mogelijk met een Q-koortsweermodel de kans op infectie bij blootgestelde mensen te berekenen. Wel kan met het model inzichtelijk worden gemaakt welke gebieden worden blootgesteld aan de bacterie die Q-koorts veroorzaakt. Dat schrijft minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Tweede Kamerleden Tjeerd van Dekken en Agnes Wolbert (PvdA) hadden een serie vragen over het Q-koortsweermodel gesteld aan de minister.

Het berekenen van de infectiekans is onmogelijk, omdat daarvoor gegevens nodig zijn over de hoeveelheden bacteriën die tijdens een uitbraak in de lucht terecht komen. Dit is volgens Schippers sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de infectie op het betreffende bedrijf en de mate van ventilatie.

Effect veehouderij op gezondheid omwonenden

Schippers schrijft dat het RIVM, de Universiteit Utrecht, het Centraal Veterinair Instituut en het Nivel samen onderzoek doen naar de effecten van intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden. Daarbij wordt gekeken naar de mate waarin boerderijen ziekteverwekkers uitstoten. Voor de bacterie die Q-koorts veroorzaakt, Coxiella burnetii, kan de concentratie niet worden gemeten omdat zonder epidemie de concentraties heel laag zijn.

Andere luchtoverdraagbare ziekteverwekkers

Om een volledig Q-koortsmodel te ontwikkelen waarbij het verspreidingsgebied in kaart wordt gebracht en de infectiekans wordt berekend, zouden data in het buitenland moeten worden verzameld, aldus Schippers. "Het is daarom nu nuttiger het model verder te ontwikkelen voor andere luchtoverdraagbare ziekteverwekkers."

Inzetbaarheid afhankelijk van beschikbare data

Ze schrijft dat gegevens over de mate van overleving in de lucht zijn van belang omdat sommige ziekteverwekkers veel minder goed in de lucht overleven dan andere. Binnen het project worden hiervan ook gegevens verzameld, die volgens haar eenvoudig in het weermodel ingepast kunnen worden. De benodigde tijd om dit model inzetbaar te maken voor andere ziekteverwekkers is sterk afhankelijk van de beschikbare data, aldus Schippers.

Als er geen data zijn, duurt het één tot twee jaar per ziekteverwekker voor het uitvoeren van metingen, waarna de verdere analyses en modellering uitgevoerd kunnen worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.