Rundveehouderij

Nieuws 12057 x bekeken 41 reacties

Keuze voor voerleveranciers melkvee beperkter

Doetinchem - Nederlandse melkveehouders hebben vanaf 1 januari 2016 een veel beperktere keuze uit voerleveranciers dan nu. Dit dicteren de nieuwe leveringsvoorwaarden die de zuivelindustrie heeft uitgewerkt en die zuivelcoöperaties bezig zijn vast te stellen.

Voer mag mag ingang van het nieuwe jaar alleen nog maar worden gekocht van bedrijven die zich hebben aangesloten bij veevoerorganisatie Securefeed of een gelijkwaardig alternatief. Honderden veelal kleinere bedrijven, ook loonwerkers en over de grens, vallen af.

Alertheid op verontreiniging

De Securefeed-leden leggen de lat qua controle en toezicht op voerkwaliteit flink hoger dan tot nu toe, menen Securefeed zelf en de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO). Verbeteringen zitten onder meer in een betere alertheid op verontreinigingen en een betere communicatie daarover, wordt gesteld. Een recente verontreiniging van zonnebloemkoek werd echter laat ontdekt en stilgehouden.

Bedrijven controleren elkaar

Critici brengen tegen de beweringen van Securefeed en NZO in dat het nieuwe systeem geen einde maakt aan de praktijk van bedrijven die elkaar controleren, met inzet van eigen mensen en die de inzet van vreemde ogen missen. Ook brengt de nieuwe systematiek geen onverwachte controles en transparantie over bevindingen, zoals bij andere controle-organisaties, zoals in de zuivel- en de kalfsvleessector.

Vrees voor handelsbelemmeringen

Vanuit België en Duitsland worden bovendien handelsbelemmeringen gevreesd. De NZO en Securefeed lijken buitenlandse systemen niet op hun inhoudelijke kracht te beoordelen, maar af te serveren op grond van het feit dat deze systemen een wederzijdse erkenning hebben met het te licht bevonden GMP+, zo constateert bijvoorbeeld het Belgische Ovocom.

Onafhankelijk veevoertoezicht België

In België in sinds de dioxinecrisis van begin deze eeuw een zeer sterk en onafhankelijk veevoertoezicht opgezet, dat alle veevoerbedrijven gelijk behandelt. Ook heeft het het voordeel dat er één systeem bestaat, met één kostenstructuur.

In Nederland moeten voerbedrijven nog steeds aangesloten zijn bij GMP+, als een soort basiscertificering. Daar bovenop hebben ze Securefeed nodig (als ze tenminste willen leveren aan melkveebedrijven). Dat betekent ook twee keer betalen.

Geen zekerheid

De hele Nederlandse borgingssystematiek biedt veehouders bovendien nog altijd geen zekerheid dat ze ook het voer krijgen waarvoor ze betalen, zo blijkt uit een binnenkort te publiceren verhaal van Boerderij.

Laatste reacties

 • Nick1983

  Nog ff en je mag niet eens meer mais of stro kopen van je buurman akkerbouwer.

 • wvb

  Zover is het 1 januari 2015

 • wvb

  2016

 • vervaetbiervliet

  De hele certificaatburocratie jaagt ons allen op kosten, en scheppen een schijnzekerheid. Alleen wij in Nederland zijn zo gek om keer op keer in te stemmen met de toenemende regelgeving

 • jan1953

  iedere dag nieuwe regels wat zullen morgen weer verzint hebben?

 • bb40

  We zullen ons moeten onderscheiden van de (buitenlandse) concurrentie dit kan alleen dmv borgingsprogrammas etc.
  Dit is een verkoopargument in het buitenland, deze regels zullen alleen maar strenger worden.

 • landboer

  Maar daarmee blijft het een schijnzekerheid.

 • info36

  Je moet afvragen of je dat wel wilt.
  Je vrijheid als ondernemer wordt steeds beperkter

 • agrieehollande

  Wat de nevedi al niet bedenkt om haar leden in de lucht te houden. Schandelijk dat de zuivel op deze manier de kostprijs weer verder omhoog brengt.

  Het wordt weer tijd voor actie

 • drikhend

  Beste bb40 u hebt gelijk wij moeten ons als export land onderscheiden van andere producenten . Maar hier zijn we al jaren mee bezig en kijk wat er met de vlees en melk prijzen gebeurt en ook met andere landbouw en veeteelt producten . Prijzen constant net boven of onder de kost prijs . Het probleem is gewoon te veel van alles en daardoor is er voldoende aanbod en kan een inkoper goedkoop volgens de norm veilig en duurzaam geproduceerd inkopen . En dit met een plus in prijs of als reclame voor hun supermarkt aan consument verkopen . Ga er vanuit en dat is mijn mening dat dit uiom bovenop GMP extra eisen te stellen door de grotere bedrijven in de sector is ingevoerd om de kleine de nek om te draaien . De kosten per ton of eenheid zijn bij kleinere bedrijven groter dan bij de grote jongens .Ik denk dat alle GMP en andere certificaten leuk en aardig zijn om mee te schermen . Maar als iemand niet eerlijk hebben al deze dingen nul en geen waarde . Dus stel ik voor afschaffen al deze zaken . En dan strenger controleren onaangekondigd . En dit regelmatig blijven doen .We zijn al jaren bezig met van alle handen regels .Maar de pakkans moet gewoon richting 100% .Ongeacht certificaat of geen certificaat

 • farmerbn

  Gewoon één organisatie opzetten die controleert en straft. De straffen zijn zodanig hoog dat de controle-kosten daardoor vergoed worden. Die organisatie kost de boeren en de voerbedrijven dus niets.

 • daan1908

  Fouter dan fout . Straks worden Nederlandse bedrijven in het buitenland geboycot , dit gaat de zuivel en de mengvoerindustrie veel geld kosten . Moet je zien wat er het bestuur zit , nou als dit de standaard moet worden dan kunnen we het wel schudden .

 • agrieehollande

  En dat te bedenken dat de grote voerleveranciers bij problemen nog geen eens goed instaan voor hun producten. Ze gaan als hun verzekering niet uitkeert vaak niet verder dan aansprakelijkheid van tot de maximale hoogte van het gefactureerd bedrag en bij overheidsingrijpen laten ze het helemaal afweten.

 • agrieehollande

  Nog effe en dan moeten de koeien binnen blijven en alleen nog voer van bevriende top gecertificeerde partners ..

 • Mozes

  @agrieehollande, je vertelt onzin. De leden van FC mogen al meerdere jaren alleen voer afnemen van leveranciers die een aansprakelijkheidsverzekering hebben van tenminste 50 miljoen.

 • Mozes

  De eerdere borgingssystemen waren door de veevoerbrance zelf opgesteld. Ze waren zo lek als een vergiet en boden weinig werkelijke veiligheid. Al meerdere jaren werd er vanuit de zuivel op aangedrongen om de veiligheid beter te borgen. De veevoersector kwam er echter geen stap verder mee waarna de zuivel zelf een borgingssystemen is gaan opzetten. Dat is dus de securefeed die nu wordt ingevoerd.

 • vandenbrand

  drikhend, inderdaad is het een papieren tijger. het gaat erom als er echt stront aan de knikker is dat alles volledig vergoed word en dat is nu bij niet het geval. en als dan bij schade flink betaald moet worden, dan denk men wel 10 x na, als zaken van die tijd met homoonsiroopschandaal te voorkomen.

 • daan1908

  Mozes , dit is ook door de veevoerbranche opgesteld , dus niet onafhankelijk . Het buitenland accepteert deze spelletjes van hun concurrenten niet . Dit heeft niets met kwaliteit te maken , dit is de slager die zijn eigen vlees keurt . Secure Feed is alleen in het leven geroepen om concurrenten uit te schakelen . Als iets ze niet bevalt , dan wordt men terecht of onterecht uitgesloten . Dat de NZO zich hier voor laat gebruiken is te treurig voor woorden.

 • Nick1983

  @farmerbn
  "Gewoon één organisatie opzetten die controleert en straft. De straffen zijn zodanig hoog dat de controle-kosten daardoor vergoed worden. Die organisatie kost de boeren en de voerbedrijven dus niets."

  Soms worden er ook weleens fouten per ongeluk gemaakt. En als de straffen zo hoog zijn dat de betreffende bedrijven gelijk failliet zijn, hebben we daar ook niets aan. Tevens zal dat ook voor angst zorgen bij nieuwe ondernemers om de überhaupt mee te beginnen. Op dn duur hou je zo nog maar enkele bedrijven over...


 • Mozes

  @daan1908, wat jij zegt is onjuist. Securefeed is door de NZO (FC) opgezet. De directeur is benoemt door de zuivel. De veevoerbedrijven hebben daar niets over te zeggen.

 • info58

  Hoe gaan de melkfabrieken(NZO) dan om met boerderijmelk die ze rechtstreeks uit het buitenland halen. Kan me niet voorstellen dat die melk allemaal vooraf gecertificeerd is terwijl deze wel met een NL label verkocht wordt

 • vink

  op de spotmarkt mag alles!

 • agrieehollande

  @Mozes De algemene voorwaarden van voerleveranciers bepalen dat ze nagenoeg niet in staan voor de schade als hun verzekering niet uitkeert. Wat heb je aan een verzekerd bedrag als je niet weet onder welke voorwaarden die uitkeren. Bovendien is dat niet een zaak voor de melkveehouders. Dergelijke onredelijke voorwaarden uit de kleine lettertjes kunnen door de gezamenlijke belangenorganisaties verworpen worden.

 • agrieehollande

  @mozes Dit zijn de voorwaarden van een de grootste.
  ndien de schade het gevolg is van een verplichtende
  overheidshandeling dan wel van niet in rekening gebrachte
  diensten en/of adviezen, is xx voor die schade niet
  aansprakelijk.
  Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkig product als geleverd doorxxx of door een door xx in
  rekening gebrachte gebrekkige dienst of advies, dan is
  de aansprakelijkheid van De Heus beperkt tot het bedrag
  dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door haar
  gesloten aansprakelijkheidsverzekering( en) wordt uitgekeerd,
  vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens
  de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.
  Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering
  plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van De Heus beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het desbetreffende product c.q. dienst of advies, echter met een maximum van € 45.000,-

 • agrieehollande

  Onder het mom van kwaliteit worden op deze manier niet alleen de melkveehouders benadeeld in hun leverancierskeuze en benadeeld in de inkoopkosten. Daarnaast zullen veel kleinere regionale leveranciers die al veel in certificering gedaan hebben in de knel komen als hun afnemers wegvallen.

  De melkveehouders kunnen overigens massaal de ongewenste artikelen uit de algemene voorwaarden van de overeenkomst die niet in onderling overleg tot stand is gekomen verwerpen.

 • agrieehollande

  @mozes Niet uitkeren bij overheidshandelen betekent dat als de nvwa voer aantreft bij een veehouderij dat niet aan de eisen voldoet ze niet uitkeren! En dat zijn juist de gevallen die de grote schades veroorzaken en dan zijn ze nu niet thuis. Want bij fout voer kan heel de veestapel geruimd worden door overheidshandelen.

 • 4clover

  Weer een nieuwe stap om een paar boeren de nek om te draaien

 • agriholland

  @4clover niet alleen de boeren maar ook voerleveranciers

 • Mozes

  @agrieehollande, je slaat de plank helemaal mis. Ik heb het in reactie 30-10 08:24 over een verzekering die de voerleverancier moet hebben en die goedgekeurd moet zijn door juristen van FC. Een melkveehouder die levert aan FC mag alleen voer afnemen van leveranciers die een aansprakelijkheidsverzekering hebben van tenminste 50 miljoen en die GOEDGEKEURD is door juristen van FC.
  Iedere voerleverancier moet de door hem afgesloten verzekering dus ter goedkeuring opsturen naar FC als hij tenminste voer wil kunnen leveren aan een FC lid.

 • info104

  Als we Europees nu gewoon gaan melken met het voer wat van eigen land komt hebben we twee vliegen in een klap , minder melk en een betere prijs die allemaal biologisch is geproduceert

 • klaas.van.der.horst1

  @Mozes. Voor een loonwerker die mais verhandelt is een verzekering van €50 miljoen wel erg hoog..
  Verdere vraag: het gaat uiteindelijk toch om veilig product, niet om hoog verzekerde leveranciers?

 • Mozes

  Het geldt niet voor een loonwerker die vanaf het land mais levert. Wel voor fouragehandelaren. Ik weet dat toevallig van mijn buurman die een kleine fouragehandel heeft.

  Denk maar niet dat een verzekeringsmaatschappij die een dergelijke verzekering aanbiedt de voerleverancier de vrije hand geeft om maar wat aan te klooien. Ik ga er vanuit dat er strikte eisen worden gesteld met daarnaast een eigen risico. Bij een calamiteit waarbij de voerleverancier niet aan de eisen heeft voldaan krijgt hij te maken met de advocaten van de verzekeringsmaatschappij. FC krijgt zijn geld gewoon uitbetaald en hoeft er niet achteraan.
  Tegen deze achtergrond zal menig voerleverancier zich tweemaal bedenken voordat hij risico's neemt. Dit heeft een zeer anticiperende werking op het ontstaan van voedselschandalen. Het leidt dus tot een veilig product.

 • daan1908

  @Mozes.Voerleveranciers die aan melkveehouders leveren zijn al jaren verplicht om een productaansprakelijkheidsverzekering te hebben en toch hebben we de afgelopen jaren dioxine, aflatoxine etc gehad. Dus uw verhaal is onzin.

 • daan1908

  @Mozes. Overigens, waar haalt u het toch vandaan dat een voerleverancier een verzekering van tenminste
  50 miljoen moet hebben? Uw buurman, met die kleine fourage handel, heeft die ook zo'n hoge verzekering?

 • Mozes

  Ja, mijn buurman heeft ook zo'n verzekering moeten afsluiten en ter goedkeuring moeten opsturen naar FC om op de positieve lijst te komen.

 • Mozes

  Als je op marktplaats een nieuwe fiets kunt kopen voor tweederde van de prijs in de winkel kun je er zeker van zijn dat die gestolen is.
  Als je een partij veevoergrondstof kunt kopen van een onduidelijke leverancier tegen een prijs die opvallend onder de voederwaardeprijs ligt kun je er gif op innemen dat er gif inzit. Toch werden dit soort partijen met graagte gekocht door zowel voerfabrikanten als veehouders.
  Menig incident uit het verleden is hierdoor ontstaan. Eerdere kwaliteitsborgingen zoals GMP bleken geen knip voor de neus waard om dit tegen te gaan. De veevoerketen werd door malafide personen gebruikt als dumpplaats voor allerlei troep. En vooral: veevoerfabrikanten en veehouders LIETEN zich ook gebruiken voor het dumpen van troep als het maar goedkoop was.
  Sinds de verplichte verzekering van FC hebben wij dit soort incidenten niet weer meegemaakt, wel een aantal incidenten van natuurlijke oorzaak zoals aflatoxine. De verplichte verzekering werkt dus wel.

 • daan1908

  Beste Mozes , geen 50 miljoen , maar om even terug te komen op de loonwerker , volgens LTO moet iedereen die aan veehouders levert zich aansluiten bij Secure Feed ook de loonwerker die mais van het land levert . Daarom gaat dit helemaal fout . Ook is het straks niet meer mogelijk om gras , kuil , grasbalen onderling te verhandelen . Verstikkende regelgeving , alleen voor Nederlandse melkveehouders . Melkveehouders hier te lande moeten bloeden omdat wij geen onafhankelijke controlerende instantie hebben . Het buitenland heeft Nederland al gewaarschuwd , met de zuivel en het vlees omdat de sector zelf de keuring deed , met het veevoer gebeurt nu hetzelfde . Ze vinden iets , kost geld , wordt niet gemeld en wie draait voor de schade op , vul maar in . Ze bedenken steeds meer leuke namen , Feed dit en Feed dat maar het is niet onafhankelijk en als het mis gaat wordt het nooit aan de grote klok gehangen . Men gaat toch nooit melden dat men zelf iets verkeerd heeft gedaan ? Zie het voor je , Agrifirm Persbericht : Wij hebben Aflatoxine in ons voer , U bent gewaarschuwd ! Zoals Secure Feed nu opgetuigd wordt gaat dit meer schade aanrichten dan iedereen voor mogelijk houdt.

 • Foxxy

  Ik begin de tijd te missen, dat melkkwaliteit de maatstaf was!

  Zo onderhand wil iedereen wel overal over mee beslissen!

  Vroeger kregen de koeien nog wel eens een vracht wortels, maar het wordt idd nog zo gek, dat maïs gecontroleerd gaat worden!

 • durkje52

  FC zijn de nieuwe russen in Nederland.
  Het is al lang geen cooperatie meer. Ze denken hier dat ze alles mogen bepalen. Want zij leveren topmelk aan de consument. En de consument vraagt erom.
  Nu hebben ze bepaald via focus planet dat ze overal machtigingen van willen hebben.
  Bv Dr-loket/gezondheidsdienst/ etc.etc. En als je er niet mee instemt mis je een bonus. Die je eigenlijk zelf al hebt betaald. 0.25 cent / 100kg. Ik snap niet dat er hier boeren mee instemmen. Onbegrijpelijk. Op een of andere manier kunnen die melkfabrieken alles eisen aan de boeren en hun toeleveranciers.

 • daan1908

  Cumela heeft totaal niet door wat dit betekend .

  Volgend jaar kunnen ze de boeren geen snijmaïs of kuilmais meer leveren .

 • Bennie Stevelink

  De zakgoedleverancier bij ons in het dorp is inmiddels ook aangesloten bij securefeed. Hij blijkt er geen probleem mee te hebben. Het belangrijkste verschil met eerdere regelingen vertelde hij, is dat bij securefeed alle leveringen direct gemeld worden aan een centrale database.
  Je kunt nog zo goed controleren maar er blijft altijd een kans dat er iets mis gaat. Dan is het zaak om direct te weten welke boer welk voer heeft gekregen zodat men direct de verspreiding in beeld heeft en kan isoleren en elimineren. Bij vorige systemen was dat niet goed geregeld.

  Uit de consumentenpsychologie is bekent dat consumenten wel begrip hebben dat er een keer iets fout gaat mits de producent het probleem direct in beeld heeft en oplost. Het probleem niet onder controle hebben of niet oplossen is dodelijk voor het consumentenvertrouwen. Het kan een zuivelmerk wat kapitalen waard is in één klap waardeloos maken.

Laad alle reacties (37)

Of registreer je om te kunnen reageren.