Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Melkproductie stijgt wereldwijd 3 procent

Wageningen - De melkproductie wereldwijd is in 2014 met 3 procent toegenomen tot 778 miljoen ton melk (inclusief buffelmelk bij 4 procent vet en 3,3 procent eiwit).

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het International Farm Comparison Network (IFCN). De cijfers dekken volgens de organisatie ruim 95 procent van de wereldproductie.

121,5 miljoen bedrijven

De melk komt van 121,5 miljoen melkveebedrijven. Het gemiddeld aantal melkkoeien ligt op 2,9 per bedrijf. De gemiddelde melkproductie per dier op 2.145 kilo. De variatie is natuurlijk enorm. In de periode 2000 tot 2014 namen de kosten van de melkproductie in alle landen toe.

Gemiddelde kostprijs €41,61 per 100 kilo

De gemiddelde kostprijs wereldwijd ligt op €41,61 per 100 kilo. De verschillen tussen landen zijn groot en variëren van €4,07 per 100 kilo melk voor een extensief bedrijf in Kameroen tot €106,74 voor een gemiddeld melkveebedrijf in Zwitserland.

De hoge kosten in Zwitserland zijn vooral een gevolg van de hoge berekende arbeidskosten, maar ook ander kosten liggen op een hoog niveau. Zo wordt er voor krachtvoer circa €55 per 100 kilo betaald.

Grondprijzen, voer en arbeidskosten

Grote kostprijsfluctuaties zijn vooral zichtbaar in landen als Polen, China en Nieuw-Zeeland. In deze landen werd de lokale munteenheid sterker ten opzichte van de Amerikaanse dollar en stegen de prijzen van grond, voer en arbeid significant. De productiekosten binnen de EU en VS zijn gestegen tot tussen de €36,20 en €45,26 per 100 kilo.

Hoge kostprijs in China

Opvallend is het hoge kostprijsniveau in China waar veel bedrijven afhankelijk zijn van de import van voer. Daarbij stegen de lonen nergens meer dan in China en nam ook de waarde van de eigen munt met 24 procent toe. Door deze redenen steeg de kostprijs in China van €36,20 in 2008 naar €54,27 per 100 kilo in 2014.

Melkprijscrisis

Melkveehouders zagen zich begin dit jaar voor de derde keer sinds 2008 geconfronteerd met een melkprijscrisis. Dit is goed terug te zien op basis van een nieuw ontwikkelde indicator waarbij gekeken wordt naar de marge op de kosten van mengvoer en enkelvoudige grondstoffen. Deze indicator gaat uit van een voerintensiteit van 300 gram mengvoer per 1 kilo melk. De marge daalde in 2009 tot 12 cent per kilo melk, terwijl zowel in 2008 als in 2014 een piek werd bereikt van 43 cent per kilo melk. In de afgelopen 8 jaar lagen de kosten per 100 kilo mengvoer volgens het IFCN 3 keer (2009,2012 en 2015) boven de opbrengstprijs van 100 kilo melk.

Eén reactie

  • oorspronkelijk

    melkveehouders wereldwijd kennen ook de voorspelling van groeiende zuivelconsumptie dus hoeft Europa niet alleen de wereld te voeden.
    hopelijk is de boodschap voor natuur en milieu als urgent ook begrepen
    minder produceren c.q. consumeren voor betere prijzen zou een Utopia zijn voor een hard werkende beroepsgroep.

Of registreer je om te kunnen reageren.