Rundveehouderij

Nieuws

Ierland moet meer doen tegen runder-tbc

Brussel - De Ierse melkveehouderij en zuivelketen heeft de kwaliteitsbewaking goed op orde en voldoet prima aan de Europese regels, maar de sector moet nog strenger worden bij besmettingen van runder-tbc.

Dit meldt FVO, de Europese controle-instantie voor voeding en veterinaire aangelegenheden. Het heeft geen aanwijzingen dat de Ieren gestelde regels met voeten treden, maar mist op een aantal punten verantwoording van genomen maatregelen.

Melk positief geteste dieren

Zo werd in enkele gevallen niet vastgelegd wat wordt gedaan met de melk van koeien die positief testen voor runder-tbc; is de melk vernietigd, of toch nog gebruikt? Dat laatste lijkt niet het geval. Soms wordt de melk over het land uitgereden, maar is dan wel gegarandeerd dat de melk niet over grasland gaat, dat kort daarna weer wordt begraasd? Ook op ander gebied is volgens FVO niet altijd even duidelijk of wel voldoende maatregelen worden getroffen om runder-tbc te voorkomen.

16.000 besmette Ierse runderen in 2014

Runder-tbc is een endemische en moeilijk uitroeibare dierziekte in Ierland, net als in Groot-Brittannië. In 2014 bleek 3,6 procent van de rundveestapel besmet. Dat staat voor meer dan 16.000 dieren die toen positief testen. Besmette dieren worden direct geruimd en vernietigd. Melkveebedrijven waarop zo'n positief dier wordt aangetroffen, verliezen hun tbc-vrije status en mogen en krijgen te maken met kanalisatiemaatregelen.

Wild als mogelijke besmettingsbron

Boeren geven vaak de schuld aan dassen en ander wild, zoals edelherten. Echter, in lang niet alle gevallen kan contact met besmet wild worden aangetoond, of aannemelijk worden gemaakt. Er lijken ook andere besmettingsroutes in het spel.

Of registreer je om te kunnen reageren.