Rundveehouderij

Nieuws 55 reacties

Grondtekort melkveesector groter dan gedacht

Den Haag – Veel melkveebedrijven hebben in 2016 meer grond nodig dan in 2014. Het geldt mogelijk niet alleen voor bedrijven die zijn gegroeid of intensiever zijn dan 20 kilo fosfaat per hectare. Alle bedrijven met een fosfaatoverschot door melkvee waar de plaatsingsruimte voor fosfaat in 2016 kleiner is dan in 2014 zullen moeten compenseren met extra grond.

Die uitleg zegt LTO te hebben gekregen van het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Aanscherping fosfaatnormen

Een belangrijke oorzaak voor een lagere plaatsingsruimte is de aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen. In 2015 en komende jaren is de fosfaatnorm op vrijwel alle grondsoorten met 5 kilo verlaagd ten opzichte van de fosfaatnorm in 2014. De norm blijft gelijk op grasland met fosfaattoestand laag en op fosfaatarme en -fixerende grond (grasland en bouwland). Op vrijwel alle melkveebedrijven is daardoor de plaatsingsruimte voor fosfaat in 2014 lager zijn als ze niet meer grond onder het bedrijf hebben liggen.

Niet gegroeid, toch extra grond nodig

Dit jaar kan een hoger fosfaatoverschot door minder plaatsingsruimte nog worden gecompenseerd door meer mest te verwerken of meer af te voeren. Volgend jaar wordt dat anders door de wet Grondgebonden groei melkveehouderij, volgens Wiebren van Stralen, beleidsmedewerker mest van LTO Nederland, op basis van de rekensystematiek van EZ. LTO Nederland is het niet eens met deze uitleg en wil dat die wordt aangepast. Volgens Kees Romijn, voorzitter van LTO melkveehouderij, mag het niet zo zijn dat bedrijven die in grond en vee-aantallen gelijk zijn gebleven toch extra grond moeten verwerven door een lager gebruiksnorm.

Als de uitleg zo blijft, dan moeten meer bedrijven extra grond kopen of huren. Het gaat dan in totaal  om een veelvoud van de 4.560 hectare extra die nu in toelichting bij de wet wordt genoemd.

Roep om meer duidelijkheid

Over de uitleg van de wet die in ieder geval groei van de melkveehouderij ten opzichte van 2014 op intensieve bedrijven meer grondgebonden moet maken zijn nog tal van onduidelijkheden. De wet gaat in op 1 januari 2016. Tot nu toe zijn er geen concrete rekenvoorbeelden vanuit het ministerie of uitvoeringsorganisatie RVO.nl. Het gaat daarbij om concrete antwoorden op vragen die leven bij melkveehouders die willen weten waar ze aan toe zijn en welke actie ze kunnen ondernemen. De belangrijkste vragen zijn:

 • hoeveel extra grond moet een bedrijf hebben in 2016?
 • wie moet extra grond verwerven? Alleen boeren die groeien in fosfaatproductie ten opzichte van 2014, of ook boeren die bijvoorbeeld minder plaatsingsruimte hebben door lagere gebruiksnormen?
 • wat is de precieze berekening voor de bepaling van de overschotcategorie? De overschotcategorie bepaalt namelijk welk deel van de extra fosfaatproductie maximaal verwerkt kan worden;
 • hoe zit het met bedrijven die geen fosfaatoverschot door melkvee hebben?
 • welke normen uit welk jaar gelden precies voor de bepaling van de fosfaatproductie?
 • en wanneer mag worden gerekend met de bedrijfsspecifieke fosfaatproductie?

Laatste reacties

 • John*

  mooie papieren draak wordt t.... Als de grondhonger zo groot wordt blijft er zeker geen geld over fosfaatrechten.

 • Zuperboer

  Dit land regelt zichzelf kapot

 • Foxxy

  Goh?

  Ik dacht dat dat sowieso de insteek was!

  Zolang Dijksma niet verteld hoe het komt, lekker doordoen!

 • Klaasvaak

  Als de uitleg zo blijft....

  Als de uitleg zo blijft moet Lto maar eens stevig de hakken in het zand zetten....

 • boer drenth

  Wat land kopen . Ze hebben geen geld om de loonwerker te betalen. Het is wel te hopen voor iedereen dat die melkprijs gauw omhoog gaat ,want hier is niemand gelukkig mee. Het raakt niet alleen de veehouder ,maar ook meerdere bedrijven die met de veehouderij te maken hebben. Hopen dat er gauw eencent of 5 bij komt.

 • j.verstraten1

  Beetje vreemde reactie van LTO. Je plaatsingsruimte hangt af van het bouwplan en fosfaattoestand en dit kan variëren in de tijd. We willen ook dat de kringloopwijzer gewaardeerd wordt om aan te tonen dat je extra onttrekking hebt boven de normen. Dan is het ook logisch dat als forfaitaire excretie wijzigt - lees daalt- en we accepteren dit dat het dan ook geld voor forfaitaire plaatsingsruimte - die daalt helaas ook- ook al komt dit even niet goed uit. Dus geen energie verspillen om hier over te gaan klagen, maar dwing Dijksma de kringloopwijzer te accepteren dan heb je niets met forfaitaire aanpassingen te maken.

 • Zuperboer

  Mooi ding die KLW maar verwacht er niet alleen maar wonderen van, is nog veel te experimenteel en voor je t weet zit Sharon weer aan de knopjes te draaien (lees: tabellen en cijfers te wijzigen) en je staat helemaal met lege handen. t Wordt tijd dat dit kabinet verdwijnt en dat er een sterke bewindspersoon op het landbouwsecretariaat komt die de linkse ambtenaren kan intomen anders ziet het er gewoonweg gitzwart uit ook en misschien wel juist voor de grondgebonden sectoren.

 • schoenmakers1

  wel makkelijk, 1-1-2016 is de ingangsdatum en in de loop van 2016 maken we wel bekent waar je aan moet voldoen, en dan er van opkijken dat er zijn die zich niet aan de wet houden

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • schoenmakers1

  zouden we bleeker terug kunnen krijgen, ze spreken wel eens over die goede oude tijd

 • Timpie

  volgens mij denkt Dijksma: als er maar genoeg boeren failiet gaan of stoppen door al die regeltjes komt er vanzelf grond vrij en is het fosfaatprobleem opgelost

 • landboer

  Verstraten ,LTO gaat er blijkbaar al vanuit dat de KLW niet voldoet?

 • simpel boerke

  Ik heb het al eerder gezegd, we gaan straks nog minder melken dan tijdens het quotumtijdperk. Toen kon je nog tot de laatste liter het quotum vol melken, maa hoe wil je dat met het fosfaat doen als je pas na 1 januari uit kunt rekenen hoeveel je daadwerkelijk geproduceerd hebt. Je zult toch een veilige marge in moeten bouwen om niet voor verrassingen komen te staan met dito mega boete.

 • Schraar

  Minder mais verbouwen en meer gras, scheelt al weer behoorlijk plaatsingsruimte.
  Nu al op anticiperen en geen groenbemester na de mais zaaien, maar direct weer grasland van maken. Zeker voor bedrijven die afgelopen jaren bewust niet met de derogatie meegedaan hebben om meer mais te kunnen verbouwen scheelt dit veel plaatsingsruimte.

 • Peltjes

  Heb voor het eerst klw ingevuld. Wat een gedrocht. Dat wij boeren ons in zulke bochten moeten wringen om het een en ander te verantwoorden.

 • agratax2

  Als de melkveehouderij meer grond moet hebben om aan der norm te voldoen, blijft er maar een oplossing over "Samenwerken met een akkebouwer". Zo beschiken beide boeren over een gemengdbedrijf waarbij de melkveehouderij de akkerbouw steunt (mest) en de akkebouw de akkerbouw steunt de melkveehouderij door uitbreiding mogelijk te maken. Hiervoor geldt wel dat er geen regels komen m.b.t. aantal koeien / hectare gras+mais. De regelgeving zal zo gemaakt worden dat het aantal koeien over de hele oppervlakte verdeelt mag worden om zo de fosfaat te verdelen volgens de hectare norm.

 • alco1

  We laten ons pipelen.

 • j.verstraten1

  landboer: LTO stelt dat kringloopwijzer wel voldoet maar Dijksma zegt dat ze er nog niet aan toe is. Niet voldoende geborgd etc.
  Dat allerlei partijen van zowel buiten de landbouw als ook daarbinnen het een gedrocht vinden helpt ook niet.
  In het slechtste geval gaat het net als met Minas, en zeggen we achteraf dat het zonde is ............

 • j.verstraten1

  Zuperboer: juist de kringloopwijzer zorgt ervoor dat Dijksma niet aan allerlei knopjes kan draaien. Dat doet ze vooral met de forfaitaire normen en kringloopwijzer heeft niks met normen te maken maar berekent je bedrijfseigen norm.

 • alco1

  Bij Countus lopen ze al op de zaak vooruit dat kringloopwijzer volgend jaar verplicht is.

 • Grensboerke

  Het lijkt toch weer eens helemaal nergens op.
  Minder dan drie maanden totdat de wet ingaat en de minister kan nog geen duidelijkheid verschaffen.
  Hoe wil je in dit land kunnen ondernemen.
  Nederland gaat kapot aan de ambtenaren!

 • Peltjes

  forfarmers rekent 250 euro voor invullen klw en meeste boekhouders 500 euro.

 • Foxxy

  - Friesland Campina stelt kringloopwijzer verplicht!??

  - Fosfaat rechten bestaan (NOG) niet!!!


  De vraag is: wat gaan wij met die informatie doen?

  Ja en amen knikken en zwijgen?

 • landboer

  Ik vraag mij trouwens af of deze uitleg stand houdt, die wet heet immers grondgebondenGROEI melkveehouderij ,en gaat pas in werking bij uitbreiding in vee ,en niet bij vermindering plaatsingsruimte!

 • Foxxy

  Fosfaat-mijn- >
  Schip naar Rotterdam ->
  Kunstmest ->
  Akkerbouw gewas voor menselijke consumptie

  Waar ging het ook alweer over?

 • Foxxy

  Komt geen koe,kip,of varken bij kijken!

 • Zuperboer

  @j.verstraten1; Ik ben het geheel met u eens, echter dit kabinet/ deze staatssecretaris werkt niet binnen een democratie maar is de vazal van de opperste Soviet in Brussel en dan wordt 1 + 1 = 2 opeens 1 + 1 + 1 = 3, kortom elke rekensom is te manipuleren door de delen der som naar eigen voorkeur aan te passen. Ik sta nergens meer van te kijken op dit moment want we staan als landbouw niet meer aan de zijlijn maar achter de tribune's.

 • info295

  Boeren Den Haag wil maar 1 ding en dat is dat voorlopig de grondprijs aan pijl blijft dit omdat momenteel ASR in de verkoop staat en waar 33.000 ha in zit !!
  de ASR is van Den Haag en moet tussen de 3 en 5 mljd opbrengen maar er zijn nu al te weinig kopers dus hij gaat nu naar de beurs !!
  Het is naar mijn mening voor opgezet spel !!!

 • Kelholt

  Leest u allemaal eerst even de artikelen over het fosfaat(wan)beleid op http://www.v-focus.nl/ Daarna weet u dat u zich niet druk hoeft te maken over fosfaatrechten want er is toch geen weldenkend mens die een gegronde reden kan verzinnen om ze in te voeren.... toch?

 • j.verstraten1

  Alco: kringloopwijzer wel verplicht vanuit zuivelketen, maar alleen nog maar te gebruiken als 'management tool'.
  Landboer: beperking van je plaatsingsruimte heeft een GROEI van je overschot tot resultaat. Behalve natuurlijk als je meer grond dan mest hebt. Maar dan wordt je plaatsingsruimte net zo goed ook kleiner.

 • CLM Culemborg

  Misschien moet LTO toch eens een serieus voorstel doen voor EEN eenvoudige regel ipv mee te gaan met het stapelen van regels als mestverwerking, grondgebondengroei en fosfaatrechten al dan niet met Kringloopwijzer. Dat lijkt op korte termijn iets meer te knellen, maar geeft heel veel duidelijkheid en rust voor de langere termijn.

 • erik1967

  Dit artikel had beter kunnen heten: "Staatssecretaris misleidt melkveesector en parlement". Of zal ze zelf in de wildgroei aan wetten het spoor volledig bijster zijn geraakt?

 • landboer

  Verstraten ,de bedoeling was om de groei van de melkveehouderij te beteugelen, de interpretatie van EZ gaat verder, waar ook LTO onaangenaam door is verrast, verder ben ik het eens met info83 ,hou het een beetje simpel anders moet iedereen hier ook nog weer een adviseur voor inhuren!

 • Foxxy

  In V-Focus :

  De uitspoeling van Fosfaat uit riolering in oppervlakte water is even groot als de uitspoeling van landbouw mest in z'n totaal naar oppervlakte water!

  Worden wij op afgerekend!

 • alco1

  En ik zeg nog steeds:
  "Waarom de melkveehouderij beteugelen?".
  Het is voor bv Nederland de kip met de gouden eieren.
  Ook zijn er nog gebieden zat waar geen melkvee bezetting is.

 • Jan Veltkamp

  Met dit soort perikelen zitten de kippen en varkenshouders al 20 tot 30 jaar. Dus helemaal niks nieuws. Alleen moet de melkveehouderij er nog aan wennen. Daarbij komt dat in het verleden veel melkveehouders het wel goed vonden dat de problemen op het conto van kippen en varkens lagen, bleven ze zelf er van verschoond. Dus niet klagen als het nu de melkveehouder treft. Als je een beetje het spelletje van wakkerdier en andere z.g. pro milieu politiekers kent dan weet je dat die er verdeel en heers politiek op na houden. Ik vind het dan ook erg dat LTO en in het begin de landbouwmij en de landbouwschappen dit niet gelijk van het begin af aan opgepakt hebben.

 • massan

  Veldkamp wat praat je toch onzin. Wat nu in de melkveehouderij gebeurd, lijkt niet op de kippen- en varkenshouderij wat betreft het fosfaatplafond.

 • massan

  Kippen- en varkenshouderij mogen hun fosfaatoverschot verwerken. Voor de melkveehouderij hebben ze iets onzinnigs verzonnen; een gedeelte moet op grond. Dit veroorzaakt nu het probleem; de norm voor de hoeveelheid fosfaat op grond is verlaagd. Dit veroorzaakt nu het probleem. Het lijkt erop dat onze minister en LTO zelf het ingewikkelde beleid wat ze maken niet meer kunnen volgen. Gewoonweg triest. Ik hoop dat ze nu inzien dat ze totaal verkeerd bezig zijn.

 • alco1

  Niemand in Nederland is tegen de melkveehouderij en toch gaat het ministerie daar doorheen met de HAKBIJL. (ook bij melkveehouders die kunnen weiden).
  Daarnaast ook nog eens goed voor de handelsbalans en werkgelegenheid.
  Juist massan, wanneer gaat daar het verstand eens werken.

 • Schraar

  Het oorspronkelijke voorstel vanuit de sector was veel simpeler en had veel minder problemen gegeven. Tot 80 (NMV) of 100 (LTO) kg boven plaatsingsruimte mag ingevuld worden met mestverwerking, daarna moet grond bijgekocht worden.
  Met dit systeem waren ook bij deze aanscherping van de bemestingsnormen bijna geen boeren in de problemen gekomen. Door nu al vanaf 20 kg boven plaatsingsruimte grondgebondenheid toe te passen moeten heel veel bedrijven al een beetje grond bij kopen/pachten.
  Waarom weer zo moeilijk doen als het makkelijk kan.

  Er kan wel één voordeel aan deze AMVB zitten, namelijk dat veel melkveehouders niet meer maar minder koeien gaan houden en fosfaatrechten helemaal niet meer nodig zijn.

 • Foxxy

  Of gewoon simpel 50% van het vee van de stoppers aan rechten door de overheid op laten kopen tegen marktwaarde!

  Krimpt de melkveehouderij vanzelf, want dat willen ze toch!

  (van 2,5 miljoen koeien naar 1,6, en vervolgens is 1,7 teveel!!??)

 • Peltjes

  massan: Je kunt niet zeggen dat we niet gewaarschuwd zijn. Al meer dan tien jaar werd er gehamerd op grondgebondenheid. Als je toen grond kocht werd je net nog niet uitgelachen door collega's omdat melkqotum veel meer rendement opleverde op de korte termijn. Vind dit geklaag dan ook een beetje hypocriet. Al met al is het een grote klere zooi geworden voor iedereen.

 • alco1

  Peltjes. Grond kopen geeft geen fosfaatrechten.
  Tenminste als men blijft volharden in deze onzin.

 • Peltjes

  Alco: Ik denk zoals Schraar al zegt, dat fosfaatrechten of verdwijnen of goedkoop worden als er geen grond voor het overschot gevonden kan worden. Of men moet een overeenkomst met akkerbouwers aangaan, en die zijn ook niet gek. (Wishful thinking ?)

 • alco1

  In feite zeg je daarmee in te stemmen met de criminaliteit om de grond steeds verder te laten verschralen, met het gevolg dat de humus opgevreten wordt, waardoor steeds meer, de mineralen hun werk niet meer kunnen doen en des te eerder zullen uitspoelen. Ook zal er op de verschraalde gronden geen weidevogel meer te zien zijn.

 • Peltjes

  Instemmen? Het word me (ons) allemaal door de strot gedrukt. Als ik het voor het zeggen zou hebben zag het er allemaal heel anders uit. En dat zou zeker geen verschraalde grond opleveren.

 • mtsvanaaken

  Foxy(nr 1): Iedereen aan de soja? Dan gaan de mannen ook borsten brijgen door de grote hoeveelheid oestrogenen die er in zitten. Nee, bedankt. Laat maar.

 • Foxxy

  Mtsvanaaken, ik bedoelde :

  Melkveehouderij, pluimveehouderij en varkenshouderij worden beperkt in fosfaat-uitscheiding door vee.
  Akkerbouwers brengen ook fosfaten 'het milieu ' in, Wil de politiek fosfaten salderen, vanwege waterkwaliteit, laat ze dan uit ALLE organismen fosfaat uitscheiding meten, anders heeft het milieu er niets aan!

 • j.verstraten1

  schraar: het oospronkelijke voorstel had nooit bedacht moeten worden want iedereen met een beetje visie wist dat dit niet zou helpen om onder het plafond te blijven en nu zitten we er gewoon aan vast.
  Met dank aan mijn eigen lto en de nmv.

 • wmeulemanjr1

  Eigenlijk een raar vak dat koeien melken.

 • mtsvanaaken

  Als dit zo doorgaat, zijn we in 15 jaar een landbouwkundig-openluchtmuseum.

 • van der berg

  als ze nou regelen dat de hectares die aan de natuur worden gegeven mee mogen tellen voor de fosfaten,is het probleem volgens mij opeens geen probleem meer, de staat zorgt eerst voor schaarste door de grond uit de landbouw te onttrekken en dan schepen ze de landbouwers met de problemen op. laat de standorganisaties zich daar ook maar eens mee bezig houden

 • landboer

  Lees net een artikel dat er veel te weinig fosfaat in het IJsselmeer en de Noordzee zit ,gevolg: geen algen ,geen plankton. geen vis! Het water is zo schoon dat het helemaal dood is.
  Er is zelfs een onderzoeker die voorstelt om bij te bemesten met fosfaat!!!

 • alco1

  Ze zijn van het padje noemen we dat landboer.

 • Mfb

  Je kunt toch ook gewoon een koe minder houden? Scheelt werk en het rendement op lange termijn is misschien wel beter!

Laad alle reacties (51)

Of registreer je om te kunnen reageren.