Rundveehouderij

Nieuws

'Duitse melkmarkt functioneert niet'

Göttingen - De Duitse melkmarkt functioneert niet. Dat vindt melkveehoudersorganisatie MEG Milchboard na bestudering van de jaarcijfers van 2009 tot en met 2013 van 44 Duitse zuivelondernemingen. Volgens de organisatie blijkt daaruit dat het risico op de markt primair voor rekening komt van de leveranciers, ofwel de melkveehouderij.

"Terwijl in deze periode de melkprijzen aan massieve schommelingen onderhevig waren, bleef de waardevorming van de zuivelbedrijven en hun vermogen om reserves te vormen constant, weliswaar op uiteenlopend niveau, maar niettemin constant", concludeert MEG Milchboard. Dit betekent volgens hem dat de verwerkers altijd hun deel van de koek weten te pakken, al naar gelang de aanspraken die ze maken.

Waardevorming loopt erg uiteen

Een andere conclusie is dat de waardevorming tussen de verwerkers fors uiteenloopt. Deze blijkt te variëren tussen 0,29 cent per kilo gangbare melk en 0,43 cent. MEG Milchboard: "Op de melkprijs die wordt uitbetaald, heeft dit echter nauwelijks invloed. Onafhankelijk van de economische kracht zijn de verschillen tussen de melkprijzen slechts zeer gering." Daarbij zijn het de grote coöperatieve zuivelondernemingen 'met grote melkvolumes en lage waardevorming die het niveau van de melkprijzen maatgevend drukken'.

Hoge waardevorming maar geen hogere melkprijs

"Verwerkers met een hoge waardevorming betalen geen navenant hogere melkprijs uit. De hogere waardevorming wordt door deze ondernemingen voor reservevorming afgeroomd", constateert de organisatie, die daarom een beroep doet op de mededingingsautoriteit om in te grijpen. "De verwerkers voelen geen economische druk om tegenover de detailhandel een standvastige verdediging op te bouwen. De melk krijgen ze zonder moeite en uiteindelijk klopt de balans altijd."

Of registreer je om te kunnen reageren.