Rundveehouderij

Nieuws 33 reacties

Dijksma: productiebegrenzing onontkoombaar

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) schrijft in een brief aan Natuurboerderij Hoeve Stein dat productiebegrenzende maatregelen voor de melkveehouderij echt onontkoombaar zijn.

De eigenaren van de boerderij uit de polder Oukoop, vlakbij Gouda, zeggen door het aangekondigde fosfaatrechtenstelsel mogelijk te moeten stoppen. Dijksma benadrukt met onder meer LTO Nederland en NMV in overleg te zijn over een knelgevallenregeling.

Boerderij vreest einde

Natuurboerderij Hoeve Stein investeerde jaren geleden in natuurinrichting, grondaankoop en de bouw van een vrijloopstal. De eigenaren schreven de staatssecretaris in een brandbrief: 'De door u voorgestelde bevriezing is voor ons bedrijf, met in 2014 80 en thans 100 melkkoeien, desastreus. Geen enkel verdienmodel is nu rond te rekenen!' Het bedrijf heeft 200 hectare en wil 200 koeien houden.

Dijksma prijst bedrijf, verdedigt maatregelen

Dijksma spreekt in haar antwoord waardering uit Natuurboerderij Hoeve Stein, volgens haar een bedrijf "met volop aandacht voor natuurontwikkeling, milieu- en dierenwelzijn". Maar er moeten volgens de PvdA-politica stappen worden gezet om te kunnen voldoen aan het fosfaatplafond en de door Brussel verleende derogatie veilig te stellen.

Derogatie wijkt af in Nederland

Derogatie staat Nederland toe om af te wijken van de Europese richtlijn voor de hoeveelheid mest die boeren mogen aanbrengen. Brussel verleent de derogatie onder voorwaarden. Dijksma zegt in overleg te zijn over een knelgevallenregeling voor bedrijven die 'onevenredig worden benadeeld door de toepassing van het referentiejaar en de peildatum' in het fosfaatstelsel. Ze zegt zich ervoor in te zetten 'dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over deze regeling.'

Laatste reacties

 • Foxxy

  In 1 woord: naief!

  Vanaf jaren 50 moeten boeren schaalvergroten om de stijgende kostprijs voor te blijven!

  Als Dijksma opbrengst prijzen niet verhoogd, en productie verhoging per bedrijf lamlegt, komt er een grote sanering op gang, waarbij de blijvers zwaar gefinancierd de stoppers uit moeten kopen, en de sector ongezond wordt, vanuit alle perspectieven!

 • massan

  Lees in Vee-Focus: 'Fout in NL-fosfaatbeleid zo groot, dat EU-milieudoel schier onhaalbaar is' ( http://www.v-focus.nl/2015/09/fout-in-nl-fosfaatbeleid-zo-groot-dat-eu-milieudoel-schier-onhaalbaar-is/ ).
  Wordt het fosfaatprobleem in het grondwater wel door melkvee veroorzaakt??

 • eenvoudige boer

  Jammer dat ze niet gewoon het melkquotum een paar procent per jaar verruimd hadden naar gelang er vraag is en rekening houdend met het fosfaatplafond, dan was al deze heissa met fosfaatrechten en knelgevallenregelingen niet nodig geweest.

 • Vhouder

  beste foxxy doordat we altijd aan schaalvergroting doen verdienen we niks. En ik vind de fosfaatrechten echt niet idiaal maar als er geen begrenzing komt verdienen we nooit niks meer, en toen het melkquota kwam zij bijna iedereen dat we allemaal failliet gingen en dat quota kopen veel te duur was nou ik heb er altijd een beste boterham mee verdiend. En zo zal het met die fosfaatrechten ook wel gaan de eerste die krijg je waardoor je eigenvermogen flink stijgt je koopt er wat bij schrijft er op af en het draait weer lekker.

 • Peltjes

  Wat een gezeur. Gewoon grondgebonden en anders niks.

 • jadrost

  Gewoon een keer per jaar natuur graslanden bemesten dan kan er een mooi vrachtje geplaatst worden en verarmt de boel niet zo.

 • massan

  Beste Vhouder,
  Je maakt een denkfout. Het melkquotum werd toegepast op heel Europa waardoor voor geheel dit gebied het speelveld hetzelfde was. Fosfaatrechten hebben alleen betrekking op Nederland; de rest van Europa heeft dus niets te maken met deze begrenzing van hun veestapel en zal gewoon doormelken. Kortom, fosfaatrechten hebben geen prijsstijging van de melkprijs tot gevolg. Het heeft zelfs een negatieve invloed omdat in Nederland fosfaatrechten moeten worden aangekocht om extra koeien te mogen houden terwijl de overige landen deze kosten niet hoeven te maken.

 • deer123

  wat een gezeur.... ik verkoop de boerderij lekker duur
  en ga de politiek in , links lullen en rechts vullen hahaha
  haa. arme stakkers jullie allemaal ..... .

 • Jan Veltkamp

  @massan, de derogatie is een uitzondering die alleen voor NL melkveehouders geldt. We kunnen ook de derogatie afschaffen, dan is het probleem van fosfaat ook opgelost alleen moet er dan wel gigantisch veel mestverwerkingscapaciteit bij komen op heel korte tijd. Daar is het dus fout gegaan. De boeren hebben zich tegen elkaar uitlaten spelen. Het was veel beter geweest als 20 jaar terug er al verplichte mestverwerking was gekomen voor iedereen met een overschot.

 • Vhouder

  de rest van Europa op ierland na gaat niet veel meer melken daar hebben ze helemaal geen zin in. Sprak een geitenhouder uit frankrijk had al jaren 600 geiten nu nog maar vierhonderd ik zeg waarom heb je er minder, geiten melken is toch harstikke goed ja juist zegt ie als ik met 4 honderd de kost kan verdienen houdt ik er toch geen 6 honderd. Moet je hier in nederland niet mee aankomen gaan er gelijk 1600 houden.

 • Hindrik66

  Productiebeperking?
  Mag de mv sector niet meer melk produceren in Nl?
  Fosfaat productie zullen ze wel bedoelen, waarom schrijft boerderij dat dan niet?
  Zal wel niet spectaculair genoeg zijn, en ik dacht dat Brussel helemaal geen boodschap had aan een fosfaatplafond voor mv in Nl.
  Enige wat voor Brussel en derogatie telt is het nationale plafond.

 • BO(skabout)ER

  @Vhouder; je slaat onzin uit.

 • massan

  Beste Jan Veldkamp,
  Naar mijn mening is er nog niet zoveel misgegaan. Het enige wat is misgegaan is een fosfaatplafond af te spreken om derogatie toe te passen. Zoals jezelf al stelt, moet verwerkte mest niet meegenomen worden bij de bepaling van het fosfaatplafond. Dit had duidelijk in de afspraak van het fosfaatplafond moeten worden vastgelegd. Het moet toch nog mogelijk zijn om derogatie te behouden als we in Brussel uitleggen dat de verwerkte mest geen belasting is voor Nederland en daarom niet moet worden meegenomen bij de bepaling of het fosfaatplafond is behaald. Alle melkveehouders kunnen hiermee leven; behalve de stoppers welke weer een vette worst wordt voorgehouden.
  Fosfaatrechten zijn onzinnig omdat voldoende is geregeld in de mestwet. Ook zal het veel ingewikkelde administratieve rompslomp met zich meebrengen.

 • alco1

  En zo is het @massan.
  Dat dit niet wordt geprobeerd, zegt mij dat onze eigen vaderlanders ons een hak zetten.

 • Mfb

  Gewoon grondgebondenheid invoeren met terugwerkende kracht. Iedereen die meer dan 15000 kg melk/ha produceert de rest inleveren.
  Weg overschot aan melk en weg overschot aan mest. Dus ook geen dure mestverwerking noodzakelijk. Blijft over een schone gezonde sector. Concurreren op prijs met het buitenland is toch een utopie.

 • veldzicht

  MFB,Jij loopt ook al onzin uit te kramen,dan kan gelijk de helft van de melkveehouders er wel mee stoppen.
  ben je ,n Gr.links mannetje /vrouwtje?

 • massan

  WIE GAAT DAT BETALEN??
  Sharon Dijksma is een kei in het verzinnen van regels; vaak niet nuttig.
  De extra kosten van eventuele fosfaatrechten zullen bij de melkveehouders op hun bord komen. Hierbij zullen kosten worden gemaakt voor adviseurs maar ook RVO zal extra kosten maken voor uitvoering, controle en handhaving. Dit zal op het bordje van de melkveehouders komen.
  Deze minister pleit voor minder administratieve lasten; hoe kan ze dan op het idee komen om fosfaatrechten in te voeren??

 • schoenmakers1

  ze heeft natuurlijk gedacht, klinkt wel leuk

 • Peltjes

  veldzicht: Ik vind het geen onzin wat mfb zegt. 65 % van de melkveehouders heeft geen mestprobleem. De problemen van de de overige 35 % van de boeren worden nu over de hele sector uitgesmeerd.

 • schoenmakers1

  mfb, en als ik wel wil concurreren op prijs, en denk dat dat kan, dan moet ik toch niet aan allerlei onzin moeten voldoen, hoeft het buitenland ook niet

 • alco1

  "Peltjes. Wat Mfb zegt is wel onzin.
  Ten eerste is het onuitvoerbaar en ten tweede heeft het niets met evenwichts bemesting te maken.
  Iemand die veel van zijn land haalt ziet verschraling en bij een ander kan vervuiling optreden door slechte grondbewerking.
  We moeten weer terug naar de Minas met fatsoenlijke normering.

 • Peltjes

  Ik ben zeker voor evenwichts bemesting, maar wat wil jij dan met het mestoverschot? Amvb? Vind ik een slap aftreksel van grondgebonden.Maar alrijd nog beter dan die verdomde fosfaatrechten.

 • alco1

  Alles draait om uitvoerbaarheid.
  Wie mestoverschot heeft moet er verantwoordt vanaf zien te komen. Daar kan niemand op tegen zijn.
  Stellen van 15,000 liter / ha geeft grote problemen.
  We moeten ook eens af van de gedachte dat mest een afval product is, want het is een onmisbare schakel in de kringloop.

 • Peltjes

  Ben ik met je eens, maar het probleem word er niet mee opgelost.

 • Jan van het Zand

  Hoe groot is de kans, dat de EU voor Duitsland een productieplafond instelt voor de auto-industrie?
  Duitsers zijn goed in auto's maken. Laat ze.
  Nederland is goed in melk van hoge kwaliteit te produceren. Laat de Nederlandse boeren dat doen.

 • Jan van het Zand

  En maar als een knipmes buigen voor Brussel. Dijksma begrijpt niet dat het fosfaatplafond een politieke dwaling is van de EU......en gaat het daarom ook niet aanvechten. Pappen en nathouden de relatie met de EU.
  Vecht voor Nederland Sharon. Wij zijn de kwalitatief beste melkveehouders van de wereld. Daar mag je wel wat voor doen. En ga die EU-ambtenaren nu niet naar de mond praten. Dat fosfaatplafond is een verzinsel en totaal niet praktijkgericht. De fosfaattoestand van de bodem loop terug in Nederland. En fosfaat is niet het milieuprobleem. Wel de stikstof, maar ook maar ten dele.
  Sharon, laat je niks wijs maken. Dat plafond is een dwaling.

 • alco1

  Je snapt het @Parel.
  @Peltjes. Welk probleem? Er is alleen een probleem voor mensen die toch niet anders willen. Laten ze het dan ook maar zelf oplossen.

 • landboer

  Fosfaatplafond is helemaal geen politieke dwaling van de EU, maar is in NEDERLAND uitgevonden! Voor als de melkveesector te hard zou groeien na afschaffing van het mq. Met dank aan LTO!

 • Peltjes

  Alco: Jij zegt: "wat mfb zegt is onuitvoerbaar". Maar wat gebeurt er als Nederland de derogatie verliest? Is dat dan wel uitvoerbaar?

 • alco1

  Peltjes. Evenwichts bemesting. Dan heb je dat gedrocht van derogatie helemaal niet nodig.
  Het is toch te belachelijk voor woorden, dat we ons met zo'n bureaucratische uitglijder laten afschepen.

 • Peltjes

  Daar heb je alweer gelijk.

 • Barneveldsei

  Eerst de grens met Rusland open en daar de arme sloebers kwaliteit voedsel geven.
  Komt hier in Europa weer ruimte voor een betere en eerlijke prijs voor ons product.
  Ambtenaren kosten de agrarische sector al jaren veel geld.

 • BoerHarm

  Teveel beleidsmakers en gesubsidieerde onderzoekers in NL. Die leven van het maken van wetten en problemen. Zolang als die er in overschot zijn blijven wij boeren geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen en gaat de kostprijs vanzelf omhoog.

  Derogatie kunnen we zonder als we tenminste kunstmestvervangers mogen doorvoeren. Ook mogelijk met behoud van Organische Stof.

Laad alle reacties (29)

Of registreer je om te kunnen reageren.