Rundveehouderij

Nieuws 27 reacties

Geen meerderheid voor wet weidegang

Den Haag - Verplichte weidegang krijgt vooralsnog geen meerderheid in de Tweede Kamer. In een initiatiefnota dringen SP, GroenLinks en D66 aan op een wettelijke regeling van weidegang. De nota ontbeert voldoende steun voor een meerderheid in de Tweede Kamer.

De drie partijen willen dat het niet wordt toegestaan de koe toegang tot de wei te onthouden. Alleen als de PvdA het voorstel steunt, kan het een meerderheid halen. PvdA legt op dit moment de prioriteit bij de afspraken die gemaakt zijn met de sector.

'Zelf beslissen'

SGP, ChristenUnie, VVD en CDA wijzen een wet af. "Boeren zijn goed in staat om zelf te beslissen wat goed is voor hun bedrijven hun koeien", zegt VVD-woordvoerder Helma Lodders.

Haar CDA-collega Jaco Geurts zegt dat een wettelijke regeling de schaalvergroting zou aanjagen. "Als intensieve bedrijven worden gedwongen tot verplichte weidegang, kunnen ze dat vaak alleen realiseren door een schaalsprong te maken."

Belang van convenant weidegang

Woordvoerder Carla Dik-Faber van de ChristenUnie hecht belang aan de afspraak met de sector, het convenant weidegang, waar haar partijgenoot Esmee Wiegman als Kamerlid een voorvechter van was.  "Wij zijn altijd tegen een wettelijke verplichting geweest, ook al spreekt het idee van weidegang ons zeer aan", zegt Dik-Faber.

Twijfels bij argumenten

Zowel VVD als CDA hebben twijfels bij de argumenten die de drie partijen gebruiken voor weidegang. "Er zitten veel kanten aan weidegang", zegt CDA'er Geurts,  "zowel voor als tegen. Het is geen zwart-witverhaal. Als je kijkt naar milieu, arbeid, diergezondheid is er voor beide kanten wat te zeggen. Het CDA wil de keuzevrijheid niet aantasten. Bovendien: verplichte weidegang legt een bom onder de weidemelkpremie."

'Rupsje-nooit-genoeg mag wel eens stoppen'

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf wijst verplichte weidegang ook af: "Na de eisen voor mestverwerking en grondgebondenheid en de fosfaatrechten, mag rupsje-nooit-genoeg wel eens stoppen. Stimuleren is een goede zaak, maar verplichten is een paar bruggen te ver. Het gaat voorbij aan het feit dat veel huisdieren jaloers zijn op de leefruimte van koeien in moderne stallen."

Dijkgraaf: "Het valt me overigens op dat de nota niet consistent is. Enerzijds wordt gezegd dat weidegang economisch voordelig is en anderzijds dat grote bedrijven zonder weidegang bedrijven met weidegang wegconcurreren. De waarheid ligt in het midden. Voor elk bedrijf is het plaatje weer anders. We voelen daarom niet voor het afdwingen van weidegang."

'Weidegang in wet onzinnig'

De coalitie (VVD/PvdA) is verdeeld over het voorstel. VVD'er Helma Lodders is uitgesproken: "Het is onzinnig om weidegang in de wet te regelen. Daar moet de overheid zich zo min mogelijk mee bemoeien." Het voorstel heeft de sympathie van de PvdA, maar de regeringspartij wil eerst zien hoe de afspraken met de sector lopen.

Prachtig symbool Nederlands cultuurlandschap

Sjoera Dikkers (PvdA) zegt dat koeien een prachtig symbool in het Nederlands cultuurlandschap zijn. "Ze horen erbij en ze horen buiten te lopen. De staatssecretaris heeft bij invoering van de melkveewet gezegd dat ze het convenant weidegang zou openbreken en de ambitie naar boven zou bijstellen. Als dat lukt hoeft, er voor ons geen wet te komen. Lukt dat niet, dan zou een wet wel kunnen helpen."

PvdD steunt huidig voorstel niet

De Partij voor de Dieren kan het voorstel in de huidige vorm niet steunen, omdat er een vrijstelling in zit voor bedrijven die nu geen weidegang toepassen. "Maar als het echt de bedoeling van deze partijen is om weidegang te garanderen dan vinden zij in ons een onvoorwaardelijke bondgenoot", aldus fractievoorzitter Marianne Thieme.

LTO: koe hoort in wei, niet in wet

De koe hoort in de wei, maar niet in een wet, zegt LTO Nederland in een reactie op de initiatiefnota. Het is aan de boer om zijn koeien wel of geen weidegang te gunnen, zegt Kees Romein, voorzitter van de vakgroep LTO Melkveehouderij. "We zien veel liever een stimulans, zoals nu in de vorm van een extra vergoeding vanuit de markt voor weidezuivel."

'Juist méér koeien in de wei'

Romijn spreekt tegen dat de trend is dat er steeds meer koeien op stal staan.  "Het CBS becijferde eind vorig jaar, dat in 2013 méér koeien in de wei liepen dan in het voorgaande jaar. De inspanningen van de sector om weidegang voor de koeien te behouden lijken effect te hebben."

Dijksma geen voorstander wettelijke regeling

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft zich tot nu toe geen voorstander getoond van een wettelijke regeling van weidegang.

SP, D66 en GroenLinks bepleiten wet weidegang

Koeien moeten van 1 april tot 1 oktober tenminste 120 dagen minimaal zes uur per dag in de wei. En om dat te realiseren moet het recht van de koe op weidegang wettelijk verankerd worden. Dat willen SP, GroenLinks en D66, zo blijkt uit de initiatiefnota die ze maandag naar buiten hebben gebracht.

Volgens de drie politieke partijen vloeit verplichte weidegang voort uit de gedachte dat dieren hun natuurlijk  gedrag moeten kunnen vertonen.  Grazen en weiden hoort bij het natuurlijk gedrag van de koe, aldus de partijen.

Weidegang is goed voor dierenwelzijn, voor diergezondheid, voor het milieu en voor de boer, aldus de initiatiefnota. Ter onderbouwing worden onderzoeken en bevindingen aangevoerd van de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa, het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), Wageningen Universiteit en Researchcentrum en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.

Een van de stellingen is dat weidegang minder klauwproblemen en minder mastitisproblemen oplevert en daardoor een lager antibioticaverbruik.

Op basis van een rapport van CLM zeggen de politici dat  de uitstoot van broeikasgassen bij beweiding minder is dan bij opstallen. Op veengronden met hoge grondwaterstand is beweiding niet gunstiger. Koeien in de wei hebben minder krachtvoer nodig, aldus de nota. Op basis van Wagenings onderzoek zeggen de partijen dat  weidegang ook bedrijfseconomisch voordelig is, zelfs zonder weidemelkpremie.

Lees de Initiatiefnota 'Koe in de Wei' (doc)

Laatste reacties

 • alco1

  De niksnutten is een vinger gegund en denken nu aanspraak te kunnen maken op de hele hand.

 • farmer4life1

  Prima, vind ook dat iedereen minstens 2 uur per dag buiten moet zijn. Ook in de winter. Veel gezonder.

 • Gruun as grês

  ik hoor geen een partij die weidegang verplicht wil stellen over huisdieren, moeten honden dan ook 6 uur per dag uit gelaten worden? En moeten tamme konijnen ook 6 uur op het gazon open?
  En nog erger, onze bejaarde medemensen is het voor die mensen niet fijn dat de zorginstelling verplicht zou zijn elke dag een aantal uur met ze te gaan wandelen!?

 • koeboertje

  Volgend jaar zijn er weer verkiezingen , we zullen nog een zware pijp roken als vvd, en cda niet in de coalitie komen te zitten.
  Vooral de sp vind ik voor de landbouw een gevaarlijke partij, ze verzinnen de meest idiote voorstellen en moties, en halen ook altijd veel zetels binnen.

 • alco1

  Marijnissen zei het altijd al:
  "Je moet verkondigen wat de mensen graag willen horen".
  M.a.w. Regeren voor de toekomst is je partij ten gronde brengen.

 • Foxxy

  Ik verwacht dat we het volgende kabinet met dhr Wilders ingaan!

  Alle media is immers op vluchtelingen gefocust!

  Misschien alvast een idee voor LTO en ddb om daar eens proberen verstand in te praten!

  Zal wel eens een boel export kunnen gaan kosten! Ontzettende nationalistische politicus!

 • massan

  De CONSUMENT moet wel juist worden geïnformeerd en niet een 'hemels beeld' van weidegang worden voorgespiegeld. Een koe in de weide geeft een mooi beeld van het landschap. Op ons bedrijf gaan de melkkoeien niet de weide in. In de toekomst zal weinig grond te koop komen in de directe omgeving van ons bedrijf. Weidegang is daardoor onmogelijk. Dit was de voornaamste reden om te investeren in een nieuwe duurzame stal met veel comfort voor de koeien; brede ligboxen, veel loopruimte, open zijwanden en grote ventilatoren voor frisse lucht, etc. De gezondheid van de koeien komt dit ten goede.
  Een groot gedeelte van alle melkveestallen zijn niet uitgevoerd met veel comfort voor de koeien. In deze stallen staan de koeien 6-7 maanden (wintertijd) Als ze naar de weide mogen in het voorjaar, is dit een verademing voor deze koeien. Weidegang is een must voor deze koeien, willen ze gezond blijven.
  We weten zeker dat de koeien in oude stallen met weinig koe comfort het in de wintertijd veel slechter hebben dan onze koeien. Kortom, onze koeien hebben een heel kalenderjaar het veel beter. Daarom zijn wij van mening dat het te kort door de bocht is om te concluderen dat bedrijven die weidegang toepassen veel beter zijn voor hun koeien.

 • koeboertje

  Massan het is ook te kort door de bocht om te stellen dat koeien in oude stallen het slechter hebben dan jullie koeien !!

 • kleine boer

  massan maar als je de deur open doet rennen ze naar buiten dat geef ik je op een briefje....

 • alco1

  kleine boer. Als er een hek open blijft staan, rennen ze ook op de voerdeel.

 • mldijkstra

  @massan, aardig van je om je weidende collega's weg te zetten mensen met bedompte krappe stallen waar koeien wegkwijnen als ze niet naar buiten kunnen. Maar wel ver bezijden de waarheid en ik vraag me af waarom je dit zo stelt.

 • Foxxy

  Massan bedoeld het niet persoonlijk mensen!
  Ik vind dat het verplichten van weidegang veel te ver gaat! Immers de meerwaarde in financieel opzicht verdwijnt, en alweer een ondernemersvrijheid kwijt!

 • kleine boer

  alco dat geeft vaak ongelukken daarom hier geen hek aan de voergang wat open kan bij collega gezien wat er gebeurd dan op gladde vloer pff word je niet vrolijk van.

 • Vhouder

  misschien ook verplicht met de hand melken. Jaag al die politicus maar in de wei liefst 24 uur per dag kun ze der gezever aan de regenwormen verkondigen

 • hooghoes

  Zou toch heel graag meer koeien in de wei zien .vooral bij mensen die een mooie huiskavel hebben .

 • veldzicht

  Vreeemd,ik hoor de PvdD niet.of willen die alleen maar alle koeien helemaal weg.

 • Elly
  Vreemd hoor deze discussie. Ik hoor toch ook vaak dat koeien in de wei veel vervuilender zijn dan in de stal. Maar ja, alles voor de burger hé. Als die maar een goed gevoel heeft. Of dat nou ook het beste is voor mens en dier, dat doet er dan niet toe. Emotie overstijgt verstand zal ik maar zeggen.

 • koeboertje

  Opstallers beargumenteren dat koeien in de wei vervuilender zijn
  Beweiders verkondigen dat koeien binnen minder welzijn hebben. Maar de waarheid zal er tussen in liggen , we moeten eens ophouden met elkaar onderling te bestrijden en gezamelijk een antwoord vinden voor de steeds groter wordende politieke druk over weidegang

 • Foxxy

  Laat ons als sector daar lekker vrij in, zodat de consument die weidemelk kiest, dat ook financieel (stevig) waardeert!

  Mooiste zou zijn, dat de meerwaarde rechtstreeks af consument, bij boer terecht komt, en laat de inhouding van de melkfabriek stoppen!

 • veldzicht

  Toch is het raar,biologische weidemelk van Campina is bij jumbo
  maar een paar cent duurder als gangbaar,waarom wordt dat dan niet veel meer verkocht?

 • schoenmakers1

  omdat een verstandig mens die rotzooi niet hoeft

 • A1967

  Schoenmakers 1, het zijn weinig mensen gegeven om in 8 woorden een totaal gebrek aan kennis en toekomstvisie bloot te leggen, gefeliciteerd

 • P11

  Laat een ieder doen wat het beste bij het bedrijf past
  Reina

 • schoenmakers1

  ja, ik ben zo stom nog niet, dank je

 • agratax2

  Iedere wet moet nageleefd worden. Dat betekent, dat we moeten handhaven en dat kan alleen door bevoegde ambtenaren. Deze zijn er niet want ze weten nu al niet hoe ze alle wetten moeten handhaven. Gevolg er worden Koeienkijkers aangesteld, die moeten controleren of de koeien buiten lopen of de mogelijkheid hebben om na eigen goedvinden de stal te verlaten. Mijn vraag is nog gaat deze wet (als hij door gaat in welke vorm) ook regelen "Hoe hoog het gras moet staan?" We wachten af.

 • agriholland

  De politieke partijen die nu weer het hardst roepen dat koeien in de wei moeten, waren bij de waterschapsverkiezingen niet thuis.

  Met hun verkiezingsprogramma's op het gebied van waterpeil e.d. werd opstallen juist bevorderd.

 • polsbroek

  De politiek heeft geen verstand van koeien houden maar wel over kletsen , maar dat trekt stemmen en daar gaat het om ba wat een volk.

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.