Rundveehouderij

Nieuws

'Superheffing België onvermijdelijk'

Antwerpen – Een superheffing lijkt voor de Belgische melkveehouders dit jaar onvermijdelijk. De melkleveringen bleven in november op een hoog niveau en hoewel er momenteel sprake lijkt van een terugval kan de opgebouwde overschrijding onmogelijk nog weggewerkt worden.

Dat stelt de Belgische Boerenbond in een analyse voor het nieuwe jaar. ''2015 is voor de zuivelsector een historisch jaar, nog voor het begonnen is! Het wordt aftellen naar 1 april. De aanhoudende neerwaartse evolutie van de zuivelprijzen in de voorbije weken blijft enige ongerustheid wekken. Het is wachten op een nieuw evenwichtsniveau, maar de vooruitzichten op de langere termijn blijven gunstig. Met het uitblijven van een zachte landing en de hoge overschrijding van de melkleveringen, dreigt 2015 wel aan te vatten met een valse start.''

België zat eind november volgens de bond op een overschrijding van ruim 100 miljoen liter wat overeenkomt met tien leveringsdagen. Tegelijk worden de melkveehouders geconfronteerd met dalende prijzen waardoor het melkgeld niet voldoende is om de superheffing te compenseren: ''Bij steeds meer melkveebedrijven zal de komende maanden een voorschot op de superheffing ingehouden worden. Voor de eerste maanden van 2015 kondigt zich een moeilijke periode aan op veel Vlaamse melkveebedrijven.''

Of registreer je om te kunnen reageren.