Rundveehouderij

Nieuws 5754 x bekeken 9 reacties

Meerderheid voor inperking grondloze groei

Doetinchem - Een meerderheid van de melkveehouders vindt dat grondloze groei niet moet kunnen, ook niet als alle mest verwerkt wordt. Dat blijkt uit een peiling van Boerderij waaraan 1.050 melkveehouders deelnamen.

Boerderij peilde met een enquête of grondloze groei moet kunnen en op welke manier de melkveehouderij het beste grondgebonden kan blijven. 60 procent van de respondenten vindt dat grondloze groei in de melkveehouderij niet moet kunnen, ook niet als alle mest netjes wordt verwerkt. Bijna 40 procent is het daar niet mee eens. Bijna 60 procent vindt dat er een maximum moet komen voor het fosfaatoverschot per bedrijf per hectare. Iets meer dan een derde (36 procent) van de respondenten vindt van niet. Uit de enquête blijkt dat de deelnemers erg verdeeld zijn over wat de juiste norm is voor grondgebondenheid. Een derde (33 procent) kiest voor gelijke verdeling van mest op het land en mestverwerking.

Het LEI werkte drie opties uit om grondloze groei te beperken. Een maximum aan het fosfaatoverschot per hectare uitgedrukt in kilo's per hectare, heeft de voorkeur van de meeste respondenten (36 procent).

Op de vraag of invoering van een systeem van melkveerechten wenselijk is, antwoordt een kwart (24 procent) positief. 70 procent van de geënquêteerden wil geen melkveerechten.

De invoering van de melkveewet is volgens een derde van de respondenten (33 procent) nadelig voor het eigen bedrijf. Bijna een derde (29 procent) verwacht juist positieve gevolgen, 18 procent heeft nog geen idee welke gevolgen de melkveewet voor het eigen bedrijf heeft.

42 procent van de respondenten komt uit regio Overig (Noord-, West- en Midden-Nederland). 51 procent van de geënquêteerden zegt het bedrijf gevestigd te hebben in een concentratiegebied (regio's Zuid en Oost).

Dertig jaar lang mochten melkveehouders niet meer melken dan de Europese Unie voorschreef. Per 1 april 2015 heft Brussel de melkquotering op. Om de verwachte groei van de melkveehouderij binnen de milieunormen te houden, heeft staatssecretaris Sharon Dijksma een nieuwe wet gemaakt. Per 1 januari is de wet Verantwoorde groei melkveehouderij van kracht. Melkveebedrijven mogen groeien, mits ze voor de extra mestproductie plaatsingsruimte of mestverwerking hebben. Op verzoek van de sector wordt deze wet aangevuld met eisen voor grondgebondenheid. Dijksma komt in maart met een voorstel op welke manier de melkveesector grondgebonden moet blijven, waarna dit in de Kamer behandeld wordt.

Op dit moment is grondgebondenheid nog niet verplicht. Wanneer wel, hangt af van de politiek.

Laatste reacties

 • koestal

  Dit is al geregeld met de fosfaat en ammoniakreductiewet en straks in de PAS

 • tinus888

  En hoe konden ze weten dat het melkveehouders waren? BRSnr gevraagd en gecheckt?
  De enquete vond niet achter de gesloten website plaats,de jongens en meisjes van wakker dier konden m dus ook invullen is dat ook uitgesplitst?

 • remi123

  iedereen kon meedoen met de enquête, ook niet boeren. Slechte enquête. Zeker een studie opdracht. Moeite van publiceren niet waard. Ik hoop niet voor de boerderij dat ze met deze resultaten naar buiten gaan treden, zou dan geen goede afspiegeling zijn. Burgers kunnen ook gewoon met deze enquête meedoen.

 • LUCTOR

  #3Ook niet boeren behoren tot de samenleving en mogen daarom ook hun visie geven ongeacht tot welke groepering ze behoren.

 • Jan van het Zand

  Het blijkt maar weer, dat de overheid maar ook de boerenorganisaties niet pro-actief werken en beleid voeren.
  30 jaar melkquotering ten spijt. Nu moet ineens geregeld worden wat wel en wat niet mag in de melkveehouderij in Nederland.
  En dat beleid wordt pas ontwikkeld nu duidelijk is geworden dat vanaf 1 april 2015 20 tot 30 procent meer gemolken gaat worden, en daarmee de veestapel sterk wordt uitgebreid.
  De WUR had al enkele jaren geleden een rapport uitgebracht waarin werd aangegeven dat een melkveebedrijf minimaal 1 miljoen kg melk of liever 1,25 miljoen kg moet leveren om te kunnen blijven bestaan. De banken hebben dat overgenomen. De adviseurs in de landbouw samen met De Boerderij hebben dat wereldkundig gemaakt onder de melkveehouders. De bouwsector kende leuke jaren in de agrosector.

  Zie daar. Anno 2014 komen overheid en landbouworganisaties er achter aan kakken om de ontwikkeling te temperen.
  Met andere woorden: Ad hoc -beleidsvoering.

  U mag zelf oordelen of dit een goede zaak is.

 • alco1

  Waardeloze enquête.
  Boeren kiezen voor eigen belang en de meeste zien de grote bedrijven als concurrent op de mest en voermarkt.
  Hoewel ik mestaanvoerder ben, begrijp ik totaal niet waarom alles weer zo moeilijk moet.
  Netjes met milieu, dier en buurt omgaan moet het motto zijn.
  Maar nee hoor: Iedereen moet weer belangrijk doen, waarbij emotie het weer wint.

 • stowalbeet1

  Via een dialoog zal de verhouding bodem, plant, dier, klimaat, water en nageslacht zuiver gevoerd dienen te worden

 • remi123

  Ik heb gestemd juist voor intensivering van de melkveehouderij. Ben 100% anti wakker dier en dat soort bemoeizuchtige mensen. Boeren moeten kunnen groeien om te concurreren en een goede boterham te verdienen. Wat is er zo gek aan 200 koeien met 30 ha grond + aankoop voer en afvoer mest? Gaat om de visie en niet om wat de burgerl*l wil. Want dan moesten er evenveel roodbonte koeien als zwartbonte koeien in de stal uit respect voor zwarte Piet. Om maar weer eens wat te verzinnen. En trouwens ik ben geen boer, maar wel gestemd als zijnde melkveehouder. Waarom mag Schiphol groeien, de haven maasvlakte 2, stad almere, de industrie? En waarom de melkveehouderij niet? Waar moet Nederland dan van bestaan? Van de toeristen die vrolijk zwaaien naar de ouderwetse boer die ploeterend zijn koetjes probeert te melken in een overal met klompen? Uit de tijd! Schaalvergroting moet doorgaan anders exit Nederland op de zuivelmarkt.

 • Ishtar

  @remi, je bent geen boer, maar toch gestemt als boer?
  En je vind dat elke boer onbeperkt moet kunnen groeien?
  Sorry hoor,maar dat slaat nergens op.
  En om ergens voor te zijn omdat WD tegen is, tja......
  Laat ik het anders vragen aan jouw,
  -tijdens het begin van de megastallen discussie, ging het hele agri sector spectrum, in de reactie van, wat is een megastal, er mag geen grens zijn etc etc.
  Werd de vraag anders gesteld als, zeg als boer nu eens wat een grens kan zijn voor een secor in NL en noem is een aantal beperkende factoren.
  En dan werd men stil.
  Je kunt niet voor iets zijn, als je geen argumenten hebt dat logische beperkende fastoren in zich heeft.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.