Rundveehouderij

Nieuws 5774 x bekeken 4 reacties

Marge toch onder druk in 2014

De marge die de melkveesector gemiddeld realiseerde in 2014 ligt op €3,58 per 100 kilo afgeleverde melk. Bij ruim 886.000 geleverde kilo's melk is dat bijna €30.000 op bedrijfsniveau. Een goed resultaat, maar toch staat de marge in vergelijking met 2013 onder druk.

Dat blijkt uit cijfers van AgroFinancieel, de benchmark van Agrovision in Deventer waarin cijfers van veertien verschillende boekhoud- en accountantskantoren verzameld zijn.

Hogere toegerekende kosten

De marge in 2013 was €5,89 per 100 kilo afgeleverde melk. Dat is €2,31 meer dan in 2014. De hoeveelheid afgeleverde kilo's melk in 2013 was 19.000 kilo lager. Maar door de ruimere marge lag de totale marge op het gemiddelde bedrijf wel €19.000 hoger.

De totale uitgaven, inclusief aflossingen en privé komen uit op €44,11 per 100 kilo afgeleverde melk. Door de posten aan- en verkoop vee en de overige opbrengsten daarop in mindering te brengen wordt de kritieke opbrengstprijs berekend. Deze komt voor 2014 uit op €37,87 per 100 kilo melk. Het verschil tussen de kritieke opbrengstprijs en de werkelijke opbrengstprijs van €41,45 per 100 kilo afgeleverde melk levert de marge.

Overigens valt op dat de kritieke opbrengstprijs elk jaar opnieuw toeneemt. In 2011 lag deze nog op €34,65 per 100 kilo melk. De toename over de afgelopen vier jaar is €3,22 of wel gemiddeld 0,80 per 100 kilo melk per jaar.

De teruglopende marge heeft twee oorzaken die op het vlak van de inkomsten liggen. Ten eerste is de melkopbrengst €1,34 per 100 kilo afgeleverde melk lager. Ook de aan- en verkoop vee is iets gedaald, waardoor de totale inkomsten €1,50 per 100 kilo melk daalden. Tweede factor is de post overige inkomsten die ook nog eens €0,61 per 100 kilo afgeleverde melk omlaag ging.

Totale kosten stabiel

De toegerekende kosten zijn met €0,34 per 100 kilo afgeleverde melk gedaald, vooral door een flinke daling van de uitgaven voor krachtvoer. Die post ging van €8,17 naar €7,33 per 100 kilo afgeleverde melk. De kosten voor ruwvoer zijn echter hoger, net als de post loonwerk en mestafzetkosten, die apart van de toegerekende kosten worden vermeld. Netto blijven de toegerekende kosten inclusief loonwerk en mestafzet daardoor gelijk op een niveau van €20,60 per 100 kilo melk. Ook de niet-toegerekende kosten zijn vrij stabiel. Deze kosten zijn met €0,21 per 100 kilo afgeleverde melk iets toegenomen, maar op de totale post van €13,79 is dat een procentueel geringe toename.

Laatste reacties

 • poldes

  in 2013 dus € 52185,00 en in 2014 € 300000,--.
  de uitblinkers zijn € 40000,--.

 • landboer

  Snap niet waarom aan- en verkoop vee niet meegenomen wordt, draagt toch ook bij aan de marge.

 • ikkethuis

  zolang als er nog met zwarte cijfers geschreven wordt, geen reden tot piepen. Moet is in andere sectoren kijken.

 • koestal

  @poldes ,in 2013 ,eerst 52185,00 Euro en dan in 2014 300.000 Euro,dat is de echte uitblinker

Of registreer je om te kunnen reageren.