Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

Kansen met ureumcijfers op koeniveau

Wageningen - De bedrijven die deelnemen in praktijknetwerk 'Voer voor minder ammoniak' voeren gemiddeld een rantsoen van 15 à 16 procent ruw eiwit. Daardoor halen ze een flinke winst op fosfaat- en stikstofbenutting. Het doel is de efficiëntie nog verder te verbeteren door cijfers van ureumgehalte in de melk te koppelen. Zo hopen de deelnemers de ammoniakemissie te verlagen via de voeding.

De cijfers uit de melkcontrole geven informatie over de benutting van het eiwit op koeniveau. De ureumcijfers zijn beschikbaar voor verschillende groepen: ingedeeld naar lactatiestadia, maar ook naar leeftijd. Analyse van de cijfers van een groot aantal bedrijven over meerdere periodes geeft verschillen te zien in ureumcijfers over de lactatieperioden. De netwerkdeelnemers merken dat de individuele ureumcijfers nog weinig of niet gebruikt worden om te sturen in de rantsoenen.

Ook is gezocht naar mogelijke verklaringen voor het verschil in ureumgetallen per lactatiestadium in combinatie met de periode waarin het gemeten is. Dit geeft in theorie veel mogelijkheden om beter te sturen door de rantsoenen af te stemmen op de behoefte van de dieren. Ureumcijfers van de bedrijven op koeniveau laten niet alleen grote verschillen zien in ureumcijfers tussen de bedrijven, maar ook tussen dieren. Verder blijkt het ureumgehalte in de periode van 120 tot 200 dagen na afkalven hoger dan bij het begin en einde van de lactatieperiode. Verder geeft het ureumgetal afhankelijk van het gewas in perioden met beweiding soms flinke uitschieters.

Inzicht in de benutting van eiwit door de veestapel geeft ook aan dat een langere levensduur gunstig is. Veel veehouders zijn nu geneigd te sturen op koppelmanagement, waardoor er te weinig aandacht is voor oudere dieren in de groep.

De komende periode gaan de deelnemers in hun groep kijken welke maatregelen bijdragen aan een laag ureumgetal. Daarbij betrekt het netwerk ook de kennis van hun mengvoeradviseur en wordt samengewerkt met Forfarmers Hendrix en Agruniek-Rijnvallei en wordt gebruik gemaakt van de expertise van Schothorst Feed Research.

Laatste reacties

  • koestal

    ambtenaren en wetenschappers zijn gek op cijfers...,dus weer meer ambtenaren die met deze cijfers kunnen stoeien,straks een pak melk in de winkel met het ureumgetal er op ,is de consument weer blij mee

  • farmerbn

    Misschien is het ureumgetal wel genetisch bepaald en ga je er mee fokken. Krijg je koeien die weinig ureum in de melk hebben en toch niet goed omgaan met de eiwitomzetting. De natuur kun je niet zo makkelijk naar je hand zetten en dat is maar goed ook.

Of registreer je om te kunnen reageren.