Rundveehouderij

Nieuws 1913 x bekeken

Nog geen goed alternatief voor compost

Moerdijk - Stro kan een goed alternatief zijn voor compost, zodra dit product niet meer in vrijloopstallen mag worden gebruikt.

Het is echter nog niet zeker dat de hoeveelheid thermofiele sporenvormers (X)TAS voldoende laag is, maar mogelijk heeft dat te maken met mengen met oude compost in de praktijkproef. Dat bleek tijdens een informatiemiddag rondom alternatieve bodemmaterialen voor vrijloopstallen, georganiseerd door de praktijknetwerken Humest en Tot de bodem uitgezocht.

Vanaf 1 januari verbiedt FrieslandCampina melkveehouders om compost in de stal te hebben. Dat geldt voor alle diercategorieën, voor zowel vrijloopstallen als ligboxenstallen met diepstrooiselboxen. Voorlopig zijn andere producten dan compost wel toegestaan. Uit nader onderzoek zal blijken welke bodemproducten eventueel nog meer op de zwarte lijst komen. FrieslandCampina hanteert een norm van maximaal 5 (log 10 kve/gram) aan thermofiele sporenvormers.

Afgelopen voorjaar zijn in opdracht van FrieslandCampina een aantal bodems en producten onderzocht. Compost in de stal had een waarde van 5,9 (log 10 kve/gram) met een spreiding van 5,0 tot 6,7. Bij houtsnippers in de stal is dat 5,0 met een spreiding van 4,4 tot 5,9. Stro gemengd met compost had op één bedrijf een waarde van 6,5. Biobedding (dikke fractie) in de stal had een waarde van 4,6. De metingen zijn te beperkt en de omstandigheden te gevarieerd om harde conclusies te trekken maar geven wel een indicatie.

Uit eerder onderzoek door het NIZO bleek dat stro en zaagsel als product de laagste waarde hebben, namelijk respectievelijk 2,7 en 2,0. Compost had in dat onderzoek een waarde van 5,9 en houtsnippers 3,9.

Tijdens de informatiemiddag bij melkveehouder Marc Havermans zijn diverse mogelijkheden voor alternatieven besproken. Elk product heeft voor- en nadelen en daarnaast zijn er nog veel onderzoeksvragen. Zo is niet duidelijk wat de grote verschillen in de praktijk verklaart. Mogelijk spelen het rantsoen en omgevingsfactoren een rol.  De veehouders roepen belangenorganisaties en de zuivelindustrie op tot meer onderzoek.

Rene Stevens

Of registreer je om te kunnen reageren.