Rundveehouderij

Nieuws

Maisoogst komt dichtbij

Laren – De maisoogst is voor sommige veehouders al erg dichtbij. Dat blijkt uit de bijeenkomst die Limagrain en NAJK gezamenlijk organiseerde in het kader van de MaisChallenge.

Een groot deel van de 26 deelnemers was aanwezig en brachten elk vijf planten uit hun maispercelen mee.

De planten werden ter plekke gehakseld en de samenstelling is in een mobiel laboratorium bepaald. Het drogestofgehalte varieert tussen 22 en 32 procent droge stof. Het advies is om minimaal 34 procent droge stof in de kuil na te streven.

De gemiddelde toename in droge stof ligt op 2 procent per week. Dus het oogstmoment is voor sommigen al over een week, terwijl anderen nog wel een maand moeten wachten.

Een terugblik van de deelnemers leert dat het moment van onkruidbestrijding en de mix die daarvoor nodig is nog soms een uitdaging is. Gerard Abbink van BlggAgroXpertus geeft aan dat het spanningsveld in bemesting bij teruglopende gehalten in drijfmest ook toeneemt en dat de telers moeten waken voor goede basisvoorwaarden zoals de pH van de bodem. Cijfers wijzen uit dat het daar nog al eens aan schort.

Of registreer je om te kunnen reageren.