Rundveehouderij

Nieuws

Lichte toename weidegang Zuid-Nederland

Voorburg – Voor Nederland als geheel is het percentage weidegang voor melkvee vorig jaar gestabiliseerd op 70 procent. Vrijwel nergens was er terugloop. In Zuid-Nederland, het gebied met de meeste koeien op stal, steeg het percentage weidegang zelfs iets.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De regio met de meeste koeien in de wei is en blijft het westelijk weidegebied. Daar heeft 90 procent van de koeien de beschikking over weidegang. Slechts 10 procent van de koeien komt in dat gebied niet buiten. Van de koeien in de wei staat gedurende het seizoen 40 procent dag en nacht buiten, terwijl 60 procent alleen overdag weidegang heeft.

Aan het andere uiterste staat het zuidelijk weidegebied. Daar liep het aantal permanent opgestalde koeien vorig jaar terug van 48 naar 46 procent. Het aantal koeien met toegang tot de wei steeg navenant van 52 naar 54 procent. Het meest opmerkelijk was echter niet dit cijfer, maar wel het cijfer over het percentage koeien in het zuiden met permanente weidegang. Dit liep 2 procentpunten op naar 14 procent. Het aantal koeien met alleen overdag weidegang daalde van 88 naar 86 procent.

In het noordelijk en in het oostelijk en centraal veehouderijgebied bleef het percentage weidegang rond achtereenvolgens 72 en 71 procent steken. In het noorden liep het percentage dieren dat in het seizoen permanent buiten loopt terug van 24 naar 23 procent, in het oosten en midden van het land steeg dit percentage juist van 11 naar 12.

LTO-portefeuillehouder diergezondheid Toon van Hoof is blij met de stabilisering. Hij hoopt dat de ontwikkeling in de komende jaren verder kan worden omgebogen en dat het percentage weidegang weer gaat groeien. De melkveehouderij en zuivelindustrie hechten sterk aan het behoud van weidegang, met name voor het imago van de sector.

Of registreer je om te kunnen reageren.