Rundveehouderij

Nieuws

Bedrijfsleven stelt bestrijding para-tbc geiten veilig

Deventer - De bestrijding van paratuberculose in de geitenhouderij kan door blijven gaan op de oude voet.

Dit komt doordat het onderdeel paratuberculose in de melkgeitenhouderij van het publiek-private samenwerkingsproject Kleine Herkauwers (PPS-KH) en het Platform Melkgeitenhouderij een samenwerking zijn aangegaan.

Daarmee blijft de private inbreng in het programma voortbestaan en daarmee is ook de publieke samenwerking via het ministerie van Economische Zaken veiliggesteld. Het Productschap Zuivel verzorgde eerst deze private inbreng.

In de eerste fase van het PPS-project zijn gegevens verzameld en geanalyseerd met betrekking tot de bestrijding. Zo zijn hiaten in de kennis geïdentificeerd en kunnen innovaties worden opgepakt die kunnen leiden tot mogelijke strategieën voor de beheersing van paratuberculose.

Of registreer je om te kunnen reageren.