Rundveehouderij

Nieuws

Yersiniose sluimert op achtergrond

Deventer – De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) meldt dat uit pathologisch onderzoek sinds november vorig jaar enkele malen de bacterie yersinia pseudotuberculosis is gekweekt.

De bacterie veroorzaakt Yersiniose. Omdat het een potentieel zoönotische kiem (overdraagbaar van dier op mens) betreft, is de ziekte bij dieren aangifte plichtig bij de NVWA.

In 2014 is de kiem in totaal al drie keer vastgesteld waarvan een maal bij een rund en eenmaal bij een geit. In 2013 is de bacterie negen keer gekweekt, waarvan vijf bij runderen. Dit vooral bij verworpen vruchten in het derde deel van de dracht en bij ter sectie aangeboden oudere kalveren met diarree.

Om te beoordelen of de bacterie vaker voorkomt heeft GD een overzicht gemaakt vanaf 2008. In de zes volle jaren (2008 tot en met 2013) is Y. paratuberculosis 44 keer aangetoond, waarvan twaalf keer in rundermateriaal. Er lijkt daarmee geen verhoging van het aantal gevallen voor te komen. Meestal ging het bij aangetoonde gevallen om verworpen vruchten, kalveren met diarree, met coccidiose-achtige verschijnselen maar ook twee maal in melk van koeien met klinische mastitis.

De bacterie is wereldwijd voorkomend en knaagdieren, hazen en vogels fungeren als reservoir van de bacterie. Via mest van deze dieren kan water of voer verontreinigd raken. Na opname van verontreinigd voer kan de bacterie het darmslijmvlies binnendringen. Dat kan leiden tot darmontsteking, lymfeknoop- en/of leverontsteking, bloedvergiftiging en verwerpen.

De ziekte komt bij de mens nagenoeg niet voor en de infectie is voor mensen dan ook niet meer verplicht te melden.

Of registreer je om te kunnen reageren.