Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

Productschap vorderde onterecht 4,5 ton

Den Haag – Het Productschap Vee en Vlees heeft onterecht een kleine €454.000 gevorderd van Bles Dairies Livestock BV, een bedrijf dat onder meer Holstein-vaarzen en fokstiersperma exporteert.

xHet Productschap oordeelde in juli 2011 in een bedrijfscontrolerapport dat de onderneming uit Friesland onterecht uitvoerrestituties had ontvangen voor de export van runderen naar Rusland.
Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven geeft Bles nu gelijk. Bles voerde van 1 februari en 14 augustus 2007 op diverse momenten levende runderen aan afnemers in Rusland. Het Productschap betaalde €249.238 aan uitvoerrestituties aan Bles vooruit. In juni 2009 werden bij controle geen onregelmatigheden gevonden, maar met voorbehoud voor de verrekeningen waarvoor tegencontrole plaatsvindt.

In 2011 stelde het Productschap vast dat Bles de tachograafschijven van de transporten niet meer voor handen had. De tachograafschijven moeten bewaard worden om te kunnen nagaan of de transacties correct hebben plaatsgevonden. In januari 2012 werd daarom besloten de verleende restitutie in te trekken, het uitgekeerde bedrag te vorderen en met een boete van 10 procent te verhogen. Tevens is een sanctie van 50 procent over de te veel aangevraagde restitutie opgelegd en een bedrag aan gederfde rente ingevorderd.

De advocaat van Bles bracht in dat zijn cliënt pas op 8 juli 2010 in een circulaire is gewezen op de bewaarplicht voor tachograafschijven van drie jaren. Het College oordeelt dat ten tijde van de transporten al een bewaarverplichting gold, maar dat het Productschap haar bevoegdheid om over te gaan tot terugvordering baseert op een wetsartikel dat stamt uit 2010.
Het was volgens het College voor Bles veel later dan het transport duidelijk welke vergaande consequenties het niet lang genoeg bewaren van de tachograafschijven heeft.

Laatste reacties

 • postmajob

  Niet alleen de fa. Bles Dairies Livestock kreeg gelijk. Dit betrof een gezamenlijk optreden van 6 exporteurs inclusief Bles.
  In een artikel van begin november 2013 in uw blad is een artikel verschenen
  betreffende deze rechtszaak.
  Het bedrag wat de exporteurs gezamenlijk terug hebben gekregen schat ik op meer dan 1 miljoen.

 • Jan Cees Bron

  Postmajob, dank voor uw reactie - ik wist dit niet en zal dit nagaan voor een follow-up.

Of registreer je om te kunnen reageren.