Rundveehouderij

Nieuws 1810 x bekeken

Kali-voorziening op grasland krap

Wageningen - De kali-voorziening op grasland kan dit jaar wel eens sneller krap blijken te zijn in vergelijking met andere jaren. Dat stelt de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.

De belangrijkste reden voor een mogelijk tekort is het vroege voorjaar en de hoge opbrengsten die gemiddeld al gerealiseerd zijn. Dat betekent dat de bodemvoorraad al behoorlijk is aangesproken. Zeker op grond waar de kali-toestand relatief laag is. En dat komt voor op 25 procent van de grondmonsters, met name op de lichtere gronden.

De Commissie rekent voor dat drie maaisneden van 3,5 ton droge stof al 300 kilo kali onttrekt. Bij 20 procent hogere opbrengst is de onttrekking 15 procent hoger ofwel 345 kilo per hectare. Bij een bemesting van 40 kuub rundveedrijfmest met 5,5 kilo kali per kuub wordt 220 kilo aangevoerd. Het tekort is dan al zeker 80 kilo.

Een extra reden om alert te zijn op kali-tekort is dat de lokaal overvloedige neerslag eventueel beschikbaar kali naar diepere bodemlagen kan hebben getransporteerd. in dat geval is het voor het gras ook onbereikbaar geworden.

De commissie adviseert om eventueel samen met een specialist, na te gaan wat de opbrengst en onttrekking is van de verschillende percelen en wat er opgebracht is aan meststoffen.

Zonder aanvulling van kali zal de groei van het gras in de tweede helft van de zomer geremd worden. Ook wordt het gras gevoeliger voor droogte omdat kali een belangrijke rol speelt in de waterhuishouding van de plant.

Of registreer je om te kunnen reageren.